-eBe-

  

 

All visitors to this page are requested to sign the declaration of solidarity with the Russian and Belorussian protesters against the two countries' assault on Ukraine. This campaign of solidarity has been initiated by the Norwegian Helsinki Committee. Click here to sign.

Russland

Motorvogner

I motorvogna er lokomotiv og vogn smeltet sammen til en enhet. Motorvogner kan være alt fra én enkeltkjørende vogn til lange tog enten bestående av én eller flere motoriserte enheter samt et antall ikke-motoriserte styre- og mellomvogner - eller tog der motorkraften er fordelt gjennom hele togsettet. Prinsippet om fordelt trekkraft er vanligst på moderne motorvogntogene, mens eldre gjerne hadde umotoriserte styre- og mellomvogner. Styre- og mellomvogner er tatt med på denne siden.

Motorvogner benyttes omtrent utelukkende til persontog. I enkelte andre land har man forsøkt å bruke motorvogntog også til enkelte typer godstransport, først og fremst post.

Det finnes både elektriske og dieseldrevne motorvogner. Før dieselmotoren fikk sitt gjennombrudd, fantes det også både damp- og bensindrevne motorvogner. Disse er ikke representert her.

I sovjetperioden ble hovedtyngden av russiske motorvogner, både elektriske og dieseldrevne, bygget i Riga, hovedstaden i Latvia som den gangen var en del av Sovjetunionen. Noen dieselmotorvogner ble også importert fra Ungarn. I ettersovjetisk tid bygges motorvogner hovedsakelig innenlands, men i senere år er det også blitt importert en del tyskbygde.

NB! Enheter merket som museumstog, er vanligvis representert med flere bilder under angjeldende museum. Her er de kun tatt med for å synliggjøre typen.

bullet

Elektriske motorvogner

bullet

Dieselmotorvogner

Elektriske motorvogner

Størsteparten av det russiske jernbanenettet er elektrifisert. Elektrifiseringen av jernbanen begynte på et tidlig tidspunkt og ble politisk begrunnet med Lenins utsagn om at "Kommunisme er arbeidermakt pluss elektrifisering av samfunnet."

Fram til ca. 1950 skjedde elektrifiseringen med 3 kV likestrøm. Deretter gikk man over til 25 kV vekselstrøm. Likestrømsstrekningene er, med svært få unntak, ikke bygd om til vekselstrøm, og normalt må man bytte tog når det skiftes fra det ene systemet til det andre. Først på 2000-tallet har man begynt å anskaffe, foreløpig kun noen få, motorvogntyper som kan kjøre på begge systemer.

bullet

Likestrøm, 3 kV (kontaktledning)

bullet

Vekselstrøm, 25 kV 50 Hz (kontaktledning)

bullet

2-systems, 3 kV = / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

Likestrøm, 3 kV (kontaktledning)

PЖД (ex CЖД) Cр3н.11775. Museumstog.

Moskva jernbanemuseum, Risjkij-stasjonen, 11.11.2017

CЖД ЭР22.27. Museumsvogn, nydelig restaurert.

Novosibirsk, 16.07.2002

PЖД (ex CЖД) ЭР2.339

Nisjnij Novgorod, 17.07.2002

PЖД (ex CЖД) ЭР2.1286

Moskva, 30.09.2012

PЖД ЭР2.1286

Moskva, 30.09.2012

PЖД ЭР2.1286

Moskva, 30.09.2012

CЖД ЭР2.1343

Kievskij st., Moskva, 19.08.1992

PЖД (ex CЖД) ЭР2K.905

Moskovskij st., St. Petersburg, 20.07.2002

CЖД ЭР2T.7156

Kievskij st., Moskva, 19.08.1992

CЖД ЭР2T.7173

Leningradskij st., Moskva, 19.08.1992

PЖД (ex CЖД) ЭT2.014

Baltiskij st., St. Petersburg, 20.07.2002

PЖД (ex CЖД) ЭД2T.0049

Jekaterinburg, 16.07.2002

PЖД (ex CЖД) ЭР200.105. Museumstog.

Moskva jernbanemuseum, Risjkij-stasjonen, 11.11.2017

PЖД ЭД4M.0272

Moskva, 01.10.2012

PЖД ЭД4M.0272

Moskva, 01.10.2012

PЖД ЭД4M.0272

Moskva, 01.10.2012

аэроэкспресс ЭД4MKM.0007

Sjeremetjevo flypl., Moskva, 11.10.2012

аэроэкспресс ЭД4MKM.0007

Sjeremetjevo flypl., Moskva, 11.10.2012

PЖД ЭM4.00901. Toget består av ni motoriserte vogner, derav to styrevogner, med fortløpende numrering xxx01-09.

Moskva, 04.10.2013

PЖД ЭM4.00909

Moskva, 04.10.2013

PЖД ЭC2Г.036 - spesialbygd for den nye ringlinjen rundt Moskva.

Khoroschjovo, Moskva, 19.10.2017

PЖД ЭC2Г.036

Khoroschjovo, Moskva, 19.10.2017

PЖД ЭC2Г.085

Vladykino, Moskva, 07.03.2018

аэроэкспресс type ЭШ2

Okuzjnaja, Moskva, 02.02.2020

PЖД type ЭГ2Тв

Lesnoj Pereulok, Moskva, 29.01.2020

PЖД type ЭГ2Тв

Moskva, 08.03.2020

Vekselstrøm, 25 kV 50 Hz (kontaktledning)

PЖД (ex CЖД) ЭР9П.76

Krasnojarsk, 15.07.2002

PЖД (ex CЖД) ЭP9П.120

Novosibirsk, 16.07.2002

PЖД (ex CЖД) ЭP9П.182. Merk sovjetemblemet i fronten!

Krasnojarsk, 15.07.2002

PЖД (ex CЖД) ЭР9ПK.183

Novosibirsk, 16.07.2002

PЖД (ex CЖД) ЭД9.0001 (første vogn i toget)

Irkutsk, 14.07.2002

PЖД (ex CЖД) ЭД9.0006 (siste vogn i samme tog som 0001)

Irkutsk, 14.07.2002

PЖД MБ.13

Krasnojarsk, 15.07.2002

PЖД ЭM9.005 (ombygd fra (ex CЖД) ЭR9.05). Styrevogn, museumsvogn

Voronezj jernbanehistoriske utstilling, 12.09.2021

PЖД ЭД9M.0040

Irkutsk, 14.07.2002

PЖД ЭП9Д.0058

Lipetsk, 06.05.2021

PЖД ЭП9Д.0058

Lipetsk, 06.05.2021

PЖД ЭП9Д.0058

Lipetsk, 06.05.2021

2-systems, 3 kV = / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

PЖД ЭC250.001. Museumstog. Kun ett prototypsett bygget.

Moskva jernbanemuseum, Risjkij-stasjonen, 11.11.2017

PЖД type ЭC1

Moskva, 25.04.2014

Dieselmotorvogner

Dieselhydrauliske motorvogner

PЖД (ex CЖД) Д1.538. Museumstog.

Moskva jernbanemuseum, Risjkij-stasjonen, 11.11.2017

PЖД (ex CЖД) AЧ2.031. Museumsvogn

Voronezj jernbanehistoriske utstilling, 12.09.2021

PЖД PA1.0002. Museumsvogn

Voronezj jernbanehistoriske utstilling, 12.09.2021

PЖД PA1.027 + 045

I utkanten av Moskva, 11.12.2016

PЖД PA1.045 + 027

I utkanten av Moskva, 11.12.2016

PЖД PA1.045

I utkanten av Moskva, 11.12.2016

PЖД PA2.00602

Moskva, 14.07.2014

PЖД PA2.00602

Moskva, 14.07.2014

PЖД PA2.00602

Moskva, 14.07.2014

PЖД PA2.00602

Moskva, 14.07.2014

PЖД PA2.05102

Osery, 11.08.2015

PЖД PA2.05102

Osery, 11.08.2015

 

аэроэкспресс [aeroekspress] =
ООО «Аэроэкспресс» [OOO «Aeroekspress»]
CЖД [SZD]   = Советские Железные Дороги [Sovjetskije Zjeleznije Dorogi]
РЖД [RZD] = Росийские Железные Дороги [Rossiskije Zjeleznije Dorogi]    

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Estland

Estonia / эстония

bullet

Veterantog

Vintage trains / Veteranzüge / Trenes de ventaja / поезда ветерана

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 30.05.2022