-eBe-

  

 

All visitors to this page are requested to sign the declaration of solidarity with the Russian and Belorussian protesters against the two countries' assault on Ukraine. This campaign of solidarity has been initiated by the Norwegian Helsinki Committee. Click here to sign.

Moskva jernbanemuseum

Moskva jernbanemuseum begynte som en utstilling av Lenins gravferdstog på Paveletskij-stasjonen i Moskva. Etter oppløsningen av Sovjetunionen ble det bygget opp et dokumentasjonssentrum for russisk jernbanehistorie med bibliotek og modellsamling. Rundt år 2000 begynte man også å bygge opp en samling rullende materiell på Risjkij-stasjonen. Museet huser en imponerende rikholdig og svært spennende samling av russisk jernbanemateriell, fra helt tilbake til 1903 og opp til begynnelsen av 2000-tallet, derav flere prototyper, også av materiell som aldri kom forbi prototypstadiet. Dessverre bærer en del av materiellet preg av at museet er et friluftsmuseum og året rundt utsatt for det harde - og sterkt forurensede - klimaet i Moskva. Det kreves derfor mye vedlikeholdsarbeid om materiellet skal kunne bevares for ettertiden. Museet er imidlertid vel verd et besøk, for her er det samlet mye spennende jernbanehistorie som ellers er lite kjent for oss i vest.

bullet

Lokomotiver

bullet

Motorvogner (inkl. mellom- og styre- og tilhengervogner til motorvognstog)

bullet

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

Lokomotiver

Russiske loktypebetegnelser fra Stalins tid sier ofte svært lite om loktype og egenskaper. I stedet er de politisk bestemt, ofte som oppkallinger etter kjente sovjetledere. Blant annet har samtlige sovjetiskbygde elloktyper typebetegnelsen ВЛxx (ВЛ = VL for Vladimir Lenin). Begrunnelsen for dette ligger i Lenins utsagn om at kommunisme er arbeidermakt pluss elektrifisering av samfunnet. Politiske damplokbetegnelser er bl.a. ФД (= FD, for Feliks Dzerzjinskij, grunnleggeren av Tsjekaen, det senere KGB), ИC (= IS, for Iosef Stalin. I tråd med den politiske utviklingen etter Stalins død ble typen omlitterert til ФДП = FDP, FD for Feliks Dzerzjinskij og P for passasjerversjon), CO (= SO, for Sergo Ordzjonikidze, Stalins mangeårige transportminister). Et spesielt tilfelle er type П (= P, for Победа - Pobeda = Seier, en type som ble satt i produksjon i 1945, da 2. verdenskrig sluttet. Mange som husker tilbake til 1950-tallet vil også huske de mange russiskbygde drosjene av bilmerket med samme navn). NB! П36 (P36) som representerer det aller ypperste innen europeisk damplokteknologi, har ingen sammenheng med type П. På П36 betegner P-en at det er et passasjertogslok.

Praksisen med politiske loktypebetegnelser opphørte, med unntak av ellok, etter Stalins død. Det finnes derfor ikke politiske typebetegnelser på diesellok. El- og diesellok bygget i andre land i etterkrigstidens kommuniststyrte del av Europa, har gjerne en betegnelse som begynner med angivelse av landet de stammer fra (B = V for Vengarja = Ungarn og ЧС = TsjS for Tsjekkoslovakia).

Russiske el- og diesellok for godstog har bygges normalt som 2-seksjonslok. Hver enkelt seksjon kan imidlertid også kjøre selvstendig, noe som blir gjort for lettere godstog og ved bruk i persontog, men lokene må da vendes på endestasjonene. Det har også forekommet 3-seksjonslok, enten ved å sette sammen 1,5 2-seksjons eller ved å bygge en dummyseksjon uten førerhus, kun med enkle rangérkontroller

bullet

Damplokomotiver

bullet

Elektriske lokomotiver

bullet

Diesellokomotiver

Damplokomotiver

CЖД (ex MKHM) Oв.841 [Brjansk 1903, restaurert PЖД 1993-2004]

18.03.2016

MKHM Oв.841. Hovedtype O = Основой грузовой паровоз - Standard godsdamplok, undertype в (v eller w) = Walschärt-styring.

11.11.2017

MKHM Oв.841. Ca. 3650 stk. bygget for ulike baner 1901-1909 pluss muligens et ukjent antall for industribaner.

11.11.2017

MKHM Oв.841

11.11.2017

MKHM Oв.841

11.11.2017

MKHM Oв.841

11.11.2017

MKHM Oв.841. MErk størrelsen på tenderen. Lange, øde strekninger krevde at lokene hadde store forråd av både vann og kull.

11.11.2017

CЖД Cу214.10 [Kolomna 1938, restaurert PЖД 2009-2010]

18.03.2016

CЖД Cу214.10. Hovedtype C etter byen Sormovo der type C ble utviklet i 1910, undertype у (u) for усиленный (forsterket), altså med høyere ytelse.

11.11.2017

CЖД Cу214.10. Type ble produsert i en årrekke og gjennomgikk flere utviklingstrinn. Undertype 214 er den siste versjonen.

11.11.2017

CЖД Cу214.10. Ca 2200 stk. bygget for CЖД pluss et ukjent antall for industribaner.

11.11.2017

CЖД Cу214.10

11.11.2017

CЖД Эр.766-11 [MAVAG 1949, restaurert PЖД 2003]

18.03.2016

CЖД Эр.766-11. Hovedtype Э (E) angir at typen tilsvarer CЖД type Э, undertype р (r) = реконструванный (rekonstruert), en totalfornyet utgave.

11.11.2017

CЖД Эр.766-11. Ca. 2970 stk. bygget for CЖД 1932-1936 + en rekke ombygginger fra type Эм 1943-1957. Dessuten en rekke for industribaner.

11.11.2017

CЖД Эр.766-11

11.11.2017

CЖД Эр.766-11

11.11.2017

CЖД Эр.766-11

11.11.2017

CЖД 9П.17347 [Murom 1953, restaurert PЖД 2003]

11.11.2017

CЖД 9П.17347. 9П (9P) = 9 тип промышленного паровоса (industridamplok type 9), altså er lok for skifting og linjer til/fra fabrikkområder.

11.11.2017

CЖД 9П.17347. Ca. 2250 stk. bygget 1936-1957.

11.11.2017

CЖД 9П.17347

11.11.2017

CЖД ФД21.3125 [Lugansk 1941, restauret PЖД 1956-1988]

18.03.2016

CЖД ФД21.3125. Type ФД ble produsert i en årrekke og gjennomgikk flere utviklingstrinn. Undertype 21 er den siste versjonen.

11.11.2017

CЖД ФД21.3125

11.11.2017

CЖД ФД21.3125

11.11.2017

CЖД TЭ.5415 (ex DR 52.5415) [Schichau 1943, restauret PЖД 2003]

11.11.2017

CЖД TЭ.5415

Ca. 2000 av DRs krigslok type 52 ble overtatt av CЖД i løpet av den tyske tilbaketrekningen og etter 2. verdenskrig. De ble satt i stand og ombygd til russisk sporvidde. Mange av dem var i bruk helt til dampdriften opphørte hos CЖД.

11.11.2017

CЖД TЭ.5415

11.11.2017

CЖД TЭ.5415

11.11.2017

CЖД Эа.2450 [Baldwin 1944]

11.11.2017

CЖД Эа.2450. Hovedtype Э (E) angir at typen tilsvarer CЖД type Э, undertype a at den er amerikanskbygd, gitt som krigshjelp under 2. verdenskrig.

11.11.2017

CЖД Эа.2450. 2117 stk. bygget 1944-1947, derav levert 2051.

11.11.2017

CЖД Эа.2450

11.11.2017

CЖД Эа.2450

11.11.2017

CЖД П.0001 [Kolomna 1945] - selve seiersloket!

11.11.2017

CЖД П.0001

11.11.2017

CЖД П.0001 - tender av amerikansk Vanderbilt-type, tilsvarende NSBs type 49.

11.11.2017

CЖД CO17.2211 [Lugansk 1947, restaurert PЖД 2004]

11.11.2017

CЖД CO17.2211. Type CO ble produsert i en årrekke og gjennomgikk flere utviklingstrinn. Undertype 17 er den siste versjonen.

11.11.2017

CЖД CO17.2211. Ca. 4400 stk. bygget for CЖД 1934-1951, pluss et ukjent antall for industribaner.

11.11.2017

CЖД CO17.2211

11.11.2017

CЖД Л.2342 [Kolomna 1951]

11.11.2017

CЖД Л.2342. 4200 stk. bygget 1945-1955.

11.11.2017

CЖД П36.0001 [Kolomna 1950] - protopyplok. Erfaringene med dette loket førte til flere modifiseringer før serieproduksjonen startet.

11.11.2017

CЖД П36.0001. П (P) = Пассажирских (Passasjer). Betydningen av 36 er uviss, men det kan referere til at det er den 36. loktypen for persontog.

11.11.2017

CЖД П36.0001. П36 er uten sammenlikning Europas største damploktype og en av de, om ikke den, mest avanserte. 251 stk. bygget 1950-1956.

11.11.2017

CЖД ЛB.0441 [Lugansk 1956]

11.11.2017

CЖД ЛB.0441. 522 stk. bygget 1952-1956.

11.11.2017

CЖД ЛB.0441

11.11.2017

Elektriske lokomotiver

bullet

Likestrøm, 3 kV (kontaktledning)

bullet

Vekselstrøm, 25 kV 50 Hz (kontaktledning)

Likestrøm, 3 kV (kontaktledning)

PЖД (ex CЖД) ВЛ22M.2026 [Novotsjerkassk 1958]

11.11.2017

PЖД ВЛ22M.2026. 1534 stk. bygget 1946-1958, pluss 32 ombygginger fra ВЛ22.

11.11.2017

PЖД ВЛ22M.2026

11.11.2017

PЖД (ex CЖД) ВЛ8.1694 [Tblisi 1967]

11.11.2017

PЖД ВЛ8.1694. 1723 stk. bygget 1953-1967.

11.11.2017

PЖД ВЛ8.1694

11.11.2017

PЖД (ex CЖД) ВЛ23.131

11.11.2017

PЖД ВЛ23.131

11.11.2017

PЖД (ex CЖД) ЧC2.888 [Škoda 1972]

11.11.2017

PЖД ЧC2.888. 942 stk. bygget for Sovjetunionen 1958-1973.

11.11.2017

PЖД ЧC2.888

11.11.2017

PЖД (ex CЖД) ЧC3.045 [Škoda 1961]

11.11.2017

PЖД ЧC3.045. 87 stk. bygget for Sovjetunionen 1960-1961

11.11.2017

PЖД (ex CЖД) ВЛ10.098

11.11.2017

PЖД ВЛ10.098

11.11.2017

PЖД ВЛ10.098

11.11.2017

PЖД ВЛ10.098

11.11.2017

PЖД ЧC2K.712 (ex PЖД, ex CЖД ЧC2.712) [Škoda 1969, modernisert med regenerativ bremsing, silikonlikerettere og nytt karosseri Jaroslavl 2002]

11.11.2017

PЖД ЧC2K.712. Moderniseringen var forventet å forlenge lokenes levetid med ca. 15 år. Ukjent antall ombygd.

11.11.2017

Vekselstrøm, 25 kV 50 Hz (kontaktledning)

PЖД (ex CЖД) ЧC4.075 [Škoda 1966]

11.11.2017

PЖД ЧC4.075

11.11.2017

PЖД ЭП200.001 [Kolomna 1997], prototyp, ble aldri serieprodusert.

11.11.2017

PЖД ЭП200.001

11.11.2017

PЖД ЭП200.001

11.11.2017

Diesellokomotiver

Dieselelektriske lokomotiver

CЖД TЭ1-20.195 [Kharkov 1949(?)]

11.11.2017

CЖД TЭ1-20.195 - en videreutvikling av amerikanskbygde type Да som ble levert under 2. verdenskrig. 297 stk. bygget 1947-1950.

11.11.2017

PЖД (ex CЖД)2.125 [Kharkov 1952]

11.11.2017

PЖД TЭ2.125 - teknisk en 2-seksjonsutgave av type 1-20. 527 seksjoner bygget 1948-1955.

11.11.2017

PЖД (ex CЖД)3.5151 [Lugansk 1964]

11.11.2017

PЖД TЭ3.5151. 6809 stk. bygget 1953-1973, dessuten to lok satt sammen av overflødige seksjoner i 1983.

11.11.2017

PЖД (ex CЖД)7.080 [Lugansk 1960]

11.11.2017

PЖД TЭ7.080. 39 stk. bygget 1956-1962. Enkelte type 3 ble dessuten ombygd til type 7.

11.11.2017

PЖД (ex CЖД) TЭП10.186 [Lugansk 1965]

11.11.2017

PЖД TЭП10.186. 335 stk. bygget 1960-1968.

11.11.2017

PЖД (ex CЖД) ЧMЭ2.120 [ČKD 1961]

11.11.2017

PЖД ЧMЭ2.120. 522 bygget for CЖД 1958-1965.

11.11.2017

PЖД (ex CЖД) TЭП60.1200 [Lugansk 1984]

11.11.2017

PЖД TЭП60.1200. 1241 stk. bygget 1960-1985. Enkelte ble senere ombygd til 2-seksjons type 2TЭП60.

11.11.2017

PЖД (ex CЖД) 210Л.3621 [Lugansk 1976]

11.11.2017

PЖД 210Л.3621. 3533 stk. bygget 1962-1977.

11.11.2017

PЖД (ex CЖД) 210M.0501 [Lugansk 1982]

11.11.2017

PЖД 210M.0501. Ca. 3000 bygget 1979-1990. Det er usikkert om dette tallet også omfatter 3-seksjonstypen 310M.

11.11.2017

Motorvogner

bullet

Elektriske motorvogner

bullet

Dieselmotorvogner

Elektriske motorvogner

I og med at det russiske jernbanenettet er elektrifisert med to ulike systemer (3 kV likestrøm og 25 kV vekselstrøm), har det vært nødvendig å utvikle også motorvogner for begge systemene. Utviklingen har gjerne gått parallelt, slik at en type for det ene systemet har hatt en "tvilling" for det andre. Først på 2000-tallet begynte man å utvikle noen få typer som kan trafikkere begge systemer.

bullet

Likestrøm, 3 kV (kontaktledning)

bullet

Vekselstrøm, 25 kV 50 Hz (kontaktledning)

bullet

2-systems, 3 kV = / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

Likestrøm, 3 kV (kontaktledning)

PЖД (ex CЖД) Cр3н.11775 [RVR 1958]

11.11.2017

PЖД Cр3н.11775. 638 sett i ulike varianter (н = n betegner "for lav perrong") av hovedtype Cр3 bygget 1951-1958, pluss ombygginger fra eldre type Cр.

11.11.2017

PЖД Cр3н.11775. Mellomvognen er motorisert, men har kun enkle rangérkontroller. Endevognene er umotoriserte styrevogner.

11.11.2017

PЖД Cр3н.11775

11.11.2017

PЖД Cр3н.11775

11.11.2017

PЖД (ex CЖД) ЭР22.38 [RVR 1968]

11.11.2017

PЖД ЭР22.38. 66 sett bygget 1964-1968.

11.11.2017

PЖД ЭР22.38

11.11.2017

PЖД ЭР200.105 [RVR 1994]

11.11.2017

PЖД ЭР200.105. Første prototyp bygget 1984, muligens så mye som 5 sett ca. 1990.

11.11.2017

PЖД ЭР200.105. Type ЭР200 tilbakela strekningen Moskva - St- Petersburg (65 mil) på 4 t. 45 min.

11.11.2017

Vekselstrøm, 25 kV 50 Hz (kontaktledning)

PЖД (ex CЖД) ЭP9П.132 [RVR 1966]

11.11.2017

PЖД ЭP9П.132. 330 sett pluss et ikke angitt antall ekstra vogner bygget 1964-1976.

11.11.2017

PЖД ЭP9П.132

11.11.2017

2-systems, 3 kV = / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

PЖД ЭC250.001 "Сокол" ("Sokol" = "Falk") [VSM 1999]. Kun ett prototypsett bygget.

11.11.2017

PЖД ЭC250.001, utviklet for høyhastighetstrafikk i 250 km/t. Under test skal det ha oppnådd hele 350!

11.11.2017

Dieselmotorvogner

Dieselhydrauliske motorvogner

PЖД (ex CЖД) Д1.538 [Ganz-Mavag 1973]. 605 sett bygget 1963-1989.

11.11.2017

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

bullet

Elrevisjonsmateriell = materiell til bruk ved montering/vedlikehold av kjøreledning og tilknyttede elektriske installasjoner

bullet

Lastetraktorer

bullet

Motordresiner.

bullet

Materiell for anlegg og vedlikehold av banelegeme og skinnegang

bullet

Snørydding

Elrevisjonsmateriell

Elrevisjonsmateriell brukes til arbeider på kjøreledning og tilknyttede elektriske anlegg. Materiellet er av sikkerhetsgrunner påmontert jordingspantografer eller andre jordingsanordninger som leder strøm direkte fra kjøreledningen til skinnene, dersom ledningen ved et uhell plutselig skulle bli spenningsførende. Det finnes både motorisert og ikke-motorisert revisjonsmateriell.

PЖД (ex CЖД) ДMCу.1077 [Perm 1959, modernisert CЖД 1967]

11.11.2017

PЖД ДMCу.1077

11.11.2017

 

Lastetraktorer

Lastetraktorene - ofte også kalt motortraller - er jernbanens alt-mulig-maskiner. De er utstyrt med lasteplan og vinsj og kan påmonteres ulike typer snøryddingsmateriell  eller jordingspantograf. De eldste typene var små og kunne bare trekke lette tilhengere. Førerhuset på disse hadde kun plass til føreren, til nød med en hjelpemann, og lastekapasiteten var svært begrenset. De nyere typene har førerhus med god plass til et større mannskap, også egnet som hvile- og spiserom. De har stor lastekapasitet og kan trekke opptil flere fullastede jernbanevogner. Behovet for lok eller skiftetraktorer som trekkraft for anleggs- og vedlikeholdsarbeid faller dermed i stor grad bort.

PЖД (ex CЖД) AГMу.5256 [Tikhoretsk 1965, restauret PЖД 2004]

11.11.2017

PЖД AГMу.5256

11.11.2017

PЖД type AГД-1M [Sverdlovsk 1993]

11.11.2017

PЖД type AГД-1M

11.11.2017

PЖД type AГД-1M

11.11.2017

 

Motordresiner

Russland har hatt en utstrakt bruk av motordresiner til ulike formål, sporinspeksjon, personelltransport, oppholdsrom, frakt av verktøy og mindre gjenstander m.m. På grunn av det mangfoldige bruksområdet har de fått et eget avsnitt her.

PЖД (ex CЖД) AC-1A.1412 [Velikije Luki 1972, restauret PЖД 2004]

11.11.2017

PЖД AC-1A.1412

11.11.2017

Materiell for anlegg og vedlikehold av banelegeme og skinnegang

Til å anlegge og vedlikeholde jernbanens fysiske infrastruktur (skinnegang og banelegeme, det underlaget som skinnegangen ligger på, samt tunneler og broer) er det utviklet en rekke spesialmaskiner for utlegging og utskifting av pukkmasse, for montering og utskifting av skinner, både enkeltskinner og ferdige sporseksjoner, inspeksjon av skinnegang mv. I dette arbeidet spiller selvfølgelig også lastetraktorene en viktig rolle. Disse har et eget kapittel ovenfor.

PЖД (ex CЖД) ballastopptaker type ЩOM1-MФ [ПТКБ 1987]

11.11.2017

PЖД type ЩOM1-MФ

11.11.2017

PЖД type ЩOM1-MФ

11.11.2017

PЖД (ex CЖД) ballastrenseverk УM1.193340 [ПТКБ 1987]

11.11.2017

PЖД УM1.193340

11.11.2017

PЖД УM1.193340

11.11.2017

PЖД (ex CЖД) ПK.5 [Kirov 1950], ikke selvgående kran for ulike arbeidsoppgaver.

11.11.2017

PЖД AMД-3.001 [Kambarka 1999], målevogn for sporkvalitet

11.11.2017

PЖД AMД-3.001

11.11.2017

Snørydding

Snøryddingsmateriell omfatter alt fra store, roterende snøploger via snøfresere til små skinneskraper montert på vogner. Snøfresere kan være alt fra spesialbygde, selvgående maskiner (som like gjerne kan klassifiseres som roterende snøploger) til små fresere som monteres foran på en lastetraktor eller liknende. Vanlige ploger kan være montert på lokomotiver, lastetraktorer eller annet selvgående materiell. I Russland har det også vært vanlig med spesialbygde, selvgående snøploger. Det finnes også snøskraper som skraper snøen inn i skinnegangen, for at snøfreserne skal få tak på den og fjerne den fra sporet. Som en kuriositet kan nevnes at Russland, spesielt i Sibir, har eksperimentert med å bruke vogner påmontert jetflymotorer til å smelte bort snøen! Det ble visstnok med eksperimentene.

CЖД type ЦУМЗ [Tula 1930-tallet, resturert PЖД 2005], selvgående snøplog

11.11.2017

CЖД CДП.152

11.11.2017

PЖД (ex CЖД) type CC-1 [Tikhoretsk 1960], selvgående snøplog/-skrape.

11.11.2017

PЖД type CC-1. De store plogskjærene midt på er for å skrape snø fra perrong ned i sporet for å bli fjernet derfra.

11.11.2017

PЖД type CC-1

11.11.2017

PЖД (ex CЖД) CДП.1523 [Veresjtjaginsk 1967], selvgående snøplog.

11.11.2017

PЖД CДП.1523

11.11.2017

 

DR = Deutsche Reichbahn (Tyskland)
MKHM [MKNM]   = Московско-Курская, Нижегородская и Муромская железноая дорогa [Moskovsko-Kurskkaja, Nizjegorodskaja i Muromskaja zjeleznaja doroga]
РЖД [RZD] = Росийские Железные Дороги [Rossiskije Zjeleznije Dorogi]
CЖД [SZD]   = Советские Железные Дороги [Sovjetskije Zheleznije Dorogi]

Liste over materiellprodusenter

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 140 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 03.03.2022