-eBe-

  

All visitors to this page are requested to sign the declaration of solidarity with the Russian and Belorussian protesters against the two countries' assault on Ukraine. This campaign of solidarity has been initiated by the Norwegian Helsinki Committee. Click here to sign.

Voronezj

Jernbanehistorisk utstilling

Voronezj er en by i det sørvestlige Russland, mot grensen til Ukraina. Byen er administrasjonssentrum for РЖДs sørvestlige region. På sentralstasjonen har man bygget opp en interessant, permanent utstilling av historisk jernbanemateriell som spenner fra damplok til motorvogntyper utviklet på begynnelsen av 2000-tallet. Det at utstillingen også omfatter så moderne materiell, gjør den spesielt interessant. De fleste fjerntog har 40 minutters opphold i Voronezj, og det er anledning til å gå av toget for å se på utstillingen. Men NB! Man er selv ansvarlig for å komme seg ombord igjen tidsnok!

Vil man ha bedre tid til å studere samlingen - og det bør man gjerne hvis man er jernbaneinteressert - er Voronezj en svært interessant by der bl.a. noen av de hardeste kampene under 2. verdenskrig fant sted. Mange av byens usedvanlig vakre kirker er også gjenoppbygd i fordums prakt. Et besøk i byen anbefales, også for dem som ikke uten videre har jernbanen som sin hovedinteresse.

Bildene er tatt 12.09.2021.

bullet

Lokomotiver

bullet

Motorvogner (inkl. mellom-, styre- og tilhengervogner til motorvognstog)

bullet

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

Lokomotiver

bullet

Damplokomotiver

bullet

Elektriske lokomotiver

Damplokomotiver

CЖД Л.5293 [Lugansk 1955]

CЖД Л.5293

Elektriske lokomotiver

Vekselstrøm, 25 kV 50 Hz (kontaktledning)

PЖД ВЛ60ПK.1908 (ex CЖД ВЛ60K.1908)

PЖД ВЛ60ПK.1908

PЖД (ex CЖД) ЧC4.224 [Škoda 1971]

Motorvogner

bullet

Elektriske motorvogner

bullet

Dieselmotorvogner

Elektriske motorvogner

Vekselstrøm 25 kV 50 Hz (kontaktledning)

PЖД (ex CЖД) ЭP9П.74 [RVR 1965]

PЖД ЭM9.005 (ombygd fra (ex CЖД) ЭR9.05) [ЭR9: RVR 1961, ЭM9: Spetsremont 1995] - kun styrevogn

Dieselmotorvogner

Dieselhydrauliske motorvogner

PЖД (ex CЖД) AЧ2.031 [ČKD 1988]

PЖД PA1.0002 [Metrovagonmash 2005]

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

Motordresiner

PЖД (ex CЖД) AC-1A.01

 

РЖД [RZD] = Росийские Железные Дороги [Rossiskije Zjeleznije Dorogi]   CЖД [SZD]   = Советские Железные Дороги [Sovjetskije Zjeleznije Dorogi]

Liste over materiellprodusenter

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

 

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 140 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 03.03.2022