-eBe-

  

Tyskland

Trolleybuss

Tyskland er trolleybussens opprinnelige hjemland. Det begynte i Berlin, og til sammen 79 byer i dagens Tyskland (foruten et antall byer i områder som ble avstått til naboland etter de to verdenskrigene) har hatt trolleybusser i kortere eller lengre perioder. I dag finnes kun tre systemer tilbake, nemlig Eberswalde, Esslingen (Neckar) og Solingen. I disse byene synes trolleybussen å ha en sikker posisjon, spesielt i Solingen som baserer kollektivtrafikken på nettopp trolleybussen. Hvorvidt andre tyske byer (Erfurt er antakelig den mest aktuelle kandidaten) kommer til å (gjen)innføre trolleybuss, vil avhenge både av vilje til å satse på miljøvennlig transport og av den teknologiske utviklingen, først og fremst av eventuelle pålitelige batteribusser. Per 2021 finnes det intet annet reelt, miljøvennlig alternativ enn trolleybusser til busser med forbrenningsmotor, dersom man ikke vil ta skrittet helt ut og bygge sporvei.

NB! Etter tysk lovgivning regnes ikke trolleybusser som egentlige busser, mer som en slags sporvei, fordi de er bundet til kontaktledningen. Dette gjelder også moderne duo- og tosystemsvogner

Augsburg

Augsburgo / А́угсбург

Berlin

Berlín / Берлин

Dresden

Dresde / Дре́зден

Erfurt

Эрфурт

Hamburg

Hamburgo / Гамбург

Kassel

Кассель

München

Munich / Múnich / Мюнхен

Potsdam

Потсдам

Deutsches Museum Verkehrszentrum, München

The German Museum Trafic Center, Munich  / El Museo Alemán de Tráfico, Múnich / Германский музей Трафик центр, Мюнхен

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 19.05.2023