-eBe-

  

Asgeir Vebjørn Eivor  Torunn Slemmestad
Familie og slekt Reiser  Hobby Jernbanebilder Lenker

Akvarium

Akvariehobbyen har vært den store fellesskapshobbyen sammen med barna. Alle tre har i oppveksten hatt sine egne akvarier, og gjennom turer for å sanke fòr til fiskene har de opparbeidet både kjennskap til og interesse for naturen. Berømt i familien er Asgeirs kommentar da svigermor ville kverke en mygg på kjøkkenvinduet: "Bare la den være, Besta! Det er en hannmygg og de stikker ikke. Dessuten er det ikke en stikkemygg i det hele tatt, men en fjærmygg." Og gutten hadde rett. Han var den gangen 6 år gammel. Det er kanskje ikke så rart at han kom til å drive natur- og båtbarnehage? Jeg kunne nesten være fristet til å misunne barnehagebarna som nyter godt av hans kunnskapsrikdom og fine formidlerevne!

Selv fikk jeg mitt første akvarium av min farmor til 10-årsdagen min. Det var egentlig et kompromiss mellom meg som ville ha hund eller fugl eller noe slikt, og min mor som helst ikke ville ha noen dyr i det hele tatt. I ettertid vil jeg si det var et særdeles vellykket kompromiss - for meg. For jeg ble virkelig bitt av basillen. Hva min mor tenkte når kjøkkenredskapene hennes sto på vaskerommet og stinket fiskefòr, skal være usagt. Akvarieklubben i Bergen ble et fast tilholdssted, og i gymnastiden tjente jeg også noen kroner på litt lørdagsjobbing i en av byens akvarieforretninger. Jeg hadde forresten også ansvaret for drift og vedlikehold av Bergen Katedralskoles ("Katten") akvarium de tre årene jeg gikk der, til tross for at skolen hadde en egen naturfaglinje, mens jeg selv gikk latinlinjen!

Som så mange andre hobbyer lå også denne brakk i utdannelsesperioden. Imidlertid fikk jeg utfolde meg de siste studieårene da MF fikk et akvarium som gave, og jeg påtok meg å drive det. Det vokste raskt frem et miljø rundt akvariet, og rundt om i norske presteboliger finnes det flere resultater av den interessen som ble skapt i dette miljøet.

Etter å ha gått litt på sparebluss de siste 10 årene i Larvik, fordi jeg var så lite hjemme, har akvariehobbyen igjen fått en oppblomstring etter flyttingen til Slemmestad, nå sammen med barnebarna i nabohuset. Joakim er skikkelig bitt av basillen, og også Martine skal rett opp og mate fisker når hun kommer over. Joakim og jeg har allerede vært på vær første ekspedisjon etter levende fòr, og det ligger an til mange hyggelige turer framover - og siden Vebjørn igjen har skaffet seg akvarium, blir det nok noen turer med de tre på Hønefoss også.

Jeg har nå to akvarier i drift. Det største er på 250 liter, der jeg har litt forskjellige fiskearter, diverse maller fra ulike deler av verden, regnbuefisk fra Madagaskar, palettciklider fra Vest-Afrika og scalarer og svarttetraer fra Sør-Amerika. Det andre er på 160 liter. I dette har jeg en selvsupplerende bestand av guppyer (direkte nedstammende fra en håndfull som ble fanget vilt i Guatemala av en bekjent for rundt 25 år siden, senere supplert med import fra Colombia). I tillegg inneholder karet noen mindre mallearter som ikke utgjør noen trussel mot guppyyngelen, samt noen små reker.

Fra 250-literskaret

Atya gabonensis (Vest-Afrika og østlige Sør-Amerika) - gabonreke

Fredelig, sky reke som holder til i huler og andre gjemmesteder. Fremste benpar er omdannet til et par vifter som fanger opp fôrpartikler i vannet.

04.06.2020

Atya gabonensis

Benpar nr. 2 er utviklet til to kraftige pigger den effektivt kan forsvare seg med mot nærgående fisk. Bør likevel ikke gå sammen med store arter som har reker på menyen!

04.06.2020

Acahnthopthalmus kuhlii (Malaysia) - ormefisk, kuhliål.

Bunnsjiktet. Fullstendig fredelig overfor alle andre fisker, inkludert yngel. Kun rogn som ligger ubevoktet på bunnen, blir spist. Ormefisken spiser fôrrester på bunnen og kommer til selv i de trangeste kriker og kroker.

10.10.2016

Acahnthopthalmus kuhlii

10.10.2016

Ancistrus dolychopterus, en effektiv algeeter, holder for det meste til på bunnen, men går også på planter og ruter for å finne mat.

28.01.2005

Ancistrus dolychopterus

Kan gyte også i selskapsakvarium. Hannen lager reir og vokter eggene.

01.10.2016

Bedotia geayi - Madagaskar-regnbuefisk, en hurtig stimfisk og en effektiv jeger i midtre og øvre vannskikt

01.10.2016

Bedotia geayi.

Her ses tydelig den store munnen som kan gripe til dels store byttedyr. Fisken er likevel fredelig overfor de fleste andre, selv ungfisk som er små nok til å bli tatt i én jafs.

01.10.2016

Bedotia geayi.

15.07.2020

Bedotia geayi.

15.07.2020

Corydoras paleatus (Mellom- og Sør-Amerika) - flekkpansermalle

Bunnsjiktet. Helt fredelig overfor all annen fisk, selv overfor frittsvømmende yngel. Gyter villig når den trives, men har en tendens til å spise egen yngel.

14.07.2020

Corydoras paleatus

14.07.2020

Corydoras paleatus

14.07.2020

Corydoras paleatus

14.07.2020

Dekyseria sp. Holder til på bunnen, gode kamuflasjefarger, skjuler seg under steiner og røtter. Det kan gå lang tid mellom hver gang vi ser den.

01.10.2016

Gymnocorymbus ternetzi - svarttetra, skjørtetetra.

Livlig, trivelig og lettholdt stimfisk i midtre vannskikt. Helt fredelig overfor annen fisk, men tar, som de fleste, ynge.

28.01.2005

Gymnocorymbus ternetzi

01.10.2016

Gymnocorymbus ternetzi

01.10.2016

Panaque sp. - "eple-pleco"

Algeetende bunnfisk, gjemmer seg gjerne under steiner og huler.

01.10.2016

Panaque sp.

10.10.2016

Panaque sp.

10.10.2016

Panaque sp.

10.10.2016

Panaque sp.

10.10.2016

Pelvatochromis pucherii - palettciklide

Lettholdt og ynglevillig fisk i nedre vannlag. Danner par som holder sammen. Passer yngelen den første tiden, men det lønner seg likevel å fjerne yngelen etter noen dager.

01.10.2016

Pelvatochromis pucherii

Palettciklider er stort sett fredelig overfor andre fisker, men jeg haar også sett dem ta småfisk på bortimot 2 cm lengde

01.10.2016

Platydoras costatus - sjokoladetornmalle, "snakkemalle". ?

Bunnskiktet, gjemmer seg mellom steiner og røtter. Fredelig mot all annen fisk, selv så små at de kunne tas i én jafs. Mark, insektlarver og små brunsnegler er derimot ille ute.

10.10.2016

Platydoras costatus. ?

21.02.2017

Platydoras costatus. ?

Halefinnen t.h. tilhører en Panaque sp. (Se ovf.), den til venstre en gulprikket ancistrustype (Ikke lyktes å fotografere ennå). Alle tre er omtrent like store og deler samme hule.

14.07.2020

Platydoras costatus. ?

14.07.2020

Pterogoblichtys gibbiceps (Sør-amerika)

Algeetende bunnfisk, ferdes for det meste på åpne bunnpartier. Kan også bevege seg oppover på planter og ruter for å finne mat.

01.10.2016

Pterogoblichtys gibbiceps

10.10.2016

Pterogoblichtys gibbiceps

10.10.2016

Pterophyllum altum - høy scalare.

Fasong og stripemønster røper en fisk som står og lurer blant plantene, fortrinnsvis i mdtre vannskikt, for å angripe kjapt og effektivt. Den spiser alt den kan gape over.

01.10.2016

Pterophyllum altum

01.10.2016

Puntius ticto, var. "Odessa" (villformen: India). forrest, bak.

Fredelig, altetetende stimfisk, alle vannskikt, men holder gjerne til fra midten og ned mot bunnen utenom foringstidene.

07.07.2020

Puntius ticto, var. "Odessa".

14.07.2020

Puntius ticto, var. "Odessa". 4 i midten, 1 nederst t.h..

"Odessa"-varianten er en oppdrettsvariant der er langt fargesterkere enn villformen. Den skal være framavlet i Russland, derav navnet. "Odessa"-varianten er også noe mindre enn villformen.

15.07.2020

Synodontis sp. - fjærfinnet ryggsvømmer fra Vest-Afrika

Bunnskiktet, fredelig, men kan ta småfisk.

01.10.2016

Synodontis sp

10.10.2016

Xiphophorus helleri (Mellom-Amerika) - sverddrager. øverst, nederst.

Alle vannskikt. I handelen finnes arten i et utall kunstig framavlede fargevarianter, men villformen er olivengrønn med rød, langsgående siksak-stripe.

14.07.2020

Xiphophorus helleri.

lett kjennelig på "sverdet", en forlengelse av nederste del av halefinnen, brukes til å imponere og true andre .

14.07.2020

Xiphophorus helleri.

Altetende, fredelig overfor alle andre arter, men ram til å ete yngel, også egen.

14.07.2020

Xiphophorus helleri.

Levendefødende, men må isoleres (fødekasse) for å hindre henne i å spise sin egen yngel.

14.07.2020

Xiphophorus helleri. Drektig

Den mørke flekken bakerst i bukhulen kalles drektighetsflekk. Når fødselen nærmer seg, kan man se ungenes øyne gjennom bukskinnet på .

14.07.2020

Xiphophorus helleri. Ung , sverdet er ennå ikke ferdig utviklet.

14.07.2020

Xiphophorus helleri.

15.07.2020

Følgende arter er utgått av bestanden ved oppdatering 2020: Dekyseria sp., Pelvatochromis pucherii Pterophyllum altum og Synodontis sp.

Fra 160-literskaret

Caridina multidentata (Japan) - amanoreke.

Alle vannskikt. fredelig, altetende, bør ikke gå sammen med stor fisk. Det skal ikke være mulig å drive avl på disse rekene, men jeg har likevel en mistanke om at gyting har forekommet i karet.

03.08.2020

Caridina multidentata

03.08.2020

Corydoras panda (Mellom- og Sør-Amerika) - pandapansermalle.

Bunnsjiktet. Helt fredelig overfor all annen fisk, selv overfor frittsvømmende yngel. Gyter villig når den trives, men har en tendens til å spise egen yngel.

20.02.2017

Corydoras panda

15.07.2020

Corydoras panda

15.07.2020

Lebistes reticulatus (alt. Poecilia Reticulata) (Mellom- og Sør-Amerika) - guppy, millionfisk. av villformen.

Lettstelt og ynglevillig fisk. Med noenlunde tett beplantning er det unødvendig å holde voksne og yngel atskilt. Fredelig overfor alle andre arter.

20.02.2017

Lebistes reticulatus. av villformen

Hos villformen finner man ikke to like . De stråler i alle regnbuens farger og ulike mønstre.

Sitronreke (Lartinsk navn ikke kjent).

Går helt fint sammen med guppyer og pandapansermaller.

20.02.2017

Følgende arter er utgått av bestanden ved oppdatering 2020: Sitronreke.

 

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 10.02.2023