-eBe-

  

Bosnia-Herzegovina

Den første jernbanestrekningen i Bosnia-Herzegovina ble åpnet i 1872 mens landet fremdeles var en provins i det osmanske (tyrkiske) imperiet. Da dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarn erobret provinsen 1878, en erobring som i overveiende grad må ses på som et felleseuropeisk forsvarstiltak mot en flere år hundrer lang tyrkisk, militær aggresjon, ble det bygget et stort nett med smalsporete militærbaner. Disse fikk den uvanlige sporvidden 760 mm, en sporvidde som senere ble dominerende for smalsporbaner i dobbeltmonarkiet. fordi denne sporvidden først ble brukt i Bosnia-Herzegovina, ble den for ettertiden hetende bosnisk smalspor. Smalsporbanene kom senere til å utgjøre en vesentlig del av jernbanenettet i Bosnia-Herzegovina, og store deler av det var i drift helt opp til borgerkrigen som fulgte oppløsningen av Jugoslavia på 1990-tallet. Fra erobringen i 1878 til oppløsningen av dobbeltmonarkiet etter nederlaget i 1. verdenskrig ble det også bygget en rekke normalsporete jernbanestrekninger i Bosnia-Herzegovina for å knytte provinsen tettere til resten av det østerriksk-ungarske imperiet.

Ved oppløsningen av dobbeltmonarkiet tilfalt Bosnia-Herzegovina det nyopprettede Jugoslavia, og jernbanene ble innlemmet i landets statsbaner. 2. verdenskrig medførte store skader på Bosnia-Herzegovinas jernbanenett. Normalspornettet og størsteparten av smalspornettet ble gjenoppbygget etter krigen. For normalspornettets vedkommende ble det også bygget nye linjer, og deler av nettet ble elektrifisert med 25 kV vekselstrøm.

Oppløsningen av Jugoslavia utløste en brutal borgerkrig fra 1990 til 1995, som på ny la landets jernbanenett i ruiner, og etter borgerkrigen ble landet delt i tre sterkt autonome regioner med her sitt jernbanenett. Etter snart 25 år siden opphøret av krigshandlingene begynner omsider deler av det normalsporete nettet så smått å komme på fote igjen. Det virker som om alle de tre regionene nå gjennomfører en opprusting av linjenettet, og nytt materiell er under bestilling, bl.a. Talgo-tog fra Spania. Det skal være internasjonal forbindelse til både Kroatia og Serbia.

Smalspornettet ser derimot ikke ut til å være gjenoppbygd siden borgerkrigen, med unntak av en antatt museumsdrift på deler av Den bosniske østbanen, i den serbiske regionen av landet.

JŽ (ex JDŽ) 19.126. Museumslok

Utsstilt utenfor det serbosk-ortodokse klosteret i Dobrun ved Visegrad, august 2019

 

JDŽ = Jugoslovenske Državne Železnice (Jugoslavia)   = Jugoslovenske Železnice (Jugoslavia)

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

             (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

(Viser antall besøk siden 03.08.11. -eBe-s hjemmesider ble opprettet sommeren 2004.)

Sist endret: 08.11.2019