-eBe-

  

Belgia

Lokomotiver

bullet

Elektriske lokomotiver

bullet

Diesellokomotiver

Elektriske lokomotiver

Hovedtyngden av persontrafikken går nå med motorvogner. I en del tog brukes det likevel fremdeles lok og vogner, på tider av døgnet med spesiell stor trafikk og i de gjennomgående togene mellom Brussel og Amsterdam.

bullet

Likestrøm, 3 kV (kontaktledning)

bullet

4-systems, 1,5 kV = / 3 kV = / 15 kV ≈ 16⅔ Hz / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

Likestrøm, 3 kV (kontaktledning)

NMBS 0270.040 (2704). 2701-41 brukes nå kun i styrevognstog på dagtid, hverdager.

Mechelen, 07.03.2018

NMBS 0270-150 (2715)

Mechelen, 07.03.2018

NMBS 0270.150 og 310 (2715 og 31)

Mechelen, 07.03.2018

NMBS 0270.230 (2723)

Mechelen, 07.03.2018

NMBS 0270.310 (2731)

Mechelen, 07.03.2018

NMBS 0270.310

Mechelen, 07.03.2018

NMBS 0270.340 (2734)

Mechelen, 07.03.2018

NMBS 0270.420 (2742). 2742-60 er utstyrt med automatkoplinger og brukes met et lok i hver ende i faste togsett.

Mechelen, 07.03.2018

NMBS 0270.430 (2743)

Mechelen, 07.03.2018

NMBS 0270.510 (2751)

Mechelen, 07.03.2018

NMBS 0270.510

Mechelen, 07.03.2018

Type 21 er en lettere versjon av type 27.

Mechelen, 07.03.2018

4-systems, 1,5 = / 3 kV = / 15 kV ≈ 16⅔ Hz / 25 kV ≈ 50 Hz ≈ (kontaktledning)

I likhet med Frankrike har Belgia vært et foregangsland for utviklingen av flersystemslok. Allerede i 1966 ble de første egenutviklede 4-systemslokene satt i trafikk for å kunne kjøre prestisjetogene Trans Europe Express (TEE) uten lokskifte over grensene til Frankrike, Nederland og Tyskland og derved få ned kjøretidene.

NMBS 7186.196 (2804). E186.196 er nederlandsk betegnelse. Lokene går i faste tog med nederlandske vogner mellom Brussel og Amsterdam.

Mechelen, 07.03.2018

NMBS 7186.197 (2805). Togene har lok (med påfølgende numre) i hver ende.

Mechelen, 07.03.2018

NMBS 7186.198 (2806). Det er ingen sammenheng mellom EVN-nummer og internnummer.

Mechelen, 07.03.2018

NMBS 7186.202 (2812)

Amsterdam, Nederland, 11.10.2018

NMBS 7186.202 (2812)

Mechelen, 07.03.2018

Diesellokomotiver

Med den høye graden av elektrifisering som Belgia har, spiller diesellok i dag en helt marginal rolle og brukes hovedsakelig i anleggs- og vedlikeholdstog, samt til skifting, foruten noe godstrafikk. Utviklingen av ladbare lok vil antakelig gjøre diesellok helt overflødige i Belgia om ikke mange år.

Dieselhydrauliske lokomotiver

NMBS 0077.015 og 016 (7715 og 16)

Mechelen, 07.03.2018

NMBS 0077.015 og 016

Mechelen, 07.03.2018

NMBS 0077.061 (7761) med vraket av en motorvogn type AM80.

Mechelen, 07.03.2018

NMBS 0077.062 (7762) i samme vraktransport som 077.061

Mechelen, 07.03.2018

 

NMBS

=

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 137 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 05.04.2021