-eBe-

  

 

All visitors to this page are requested to sign the declaration of solidarity with the Russian and Belorussian protesters against the two countries' assault on Ukraine. This campaign of solidarity has been initiated by the Norwegian Helsinki Committee. Click here to sign.

Russland

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

Det finnes et utall ulike materielltyper for anlegg og vedlikehold av jernbanelinjer (inkludert sporveislinjer), både motorisert og ikke-motorisert. På denne siden er det delt opp i følgende kategorier:

bullet

Elektrisk materiell = materiell med elektrisk framdrift

bullet

Elrevisjonsmateriell = materiell til bruk ved montering/vedlikehold av kjøreledning og tilknyttede elektriske installasjoner

bullet

Lastetraktorer

bullet

Dresiner

bullet

Materiell for anlegg og vedlikehold av banelegeme og skinnegang

bullet

Kraner

bullet

Snøryddingsmateriell

bullet

Brannvern

bullet

Losji-, kontor- og verkstedsvogner

NB! Enheter merket som museumsvogn eller museumsenhet, er vanligvis representert med flere bilder under angjeldende museum. Her er de kun tatt med for å synliggjøre typen.

Elektrisk materiell

Elektrisk drevet anleggs- og vedlikeholdsmateriell benyttes utelukkende på sporveis- og t-banelinjer- Det finnes, som bildene viser, både spesialbygde enheter og ombygde trafikkvogner.

bullet

Likestrøm, 550 V (kontaktledning)

bullet

Likestrøm, 825 V (strømskinne)

Likestrøm, 550 V (kontaktledning)

MCKTPAM Ф.3075, ombygd til tårnvogn for arbeid med kontaktledning.

Museumsvogn. I drift som tårnvogn fra 1946 til 2003.

ul. Gilyarovskogo, Moskva, Sporveiens dag, 15.04.2017

MOSГOPTPANC (ex MCKTPAM) ПC-4.0112, plogvogn for snøbrøyting. Museumsvogn.

ul. Gilyarovskogo, Moskva, Sporveiens dag, 15.04.2017

MCKTPAM PT-3.3490. Spesialvogn for skinnetransport. Museumsvogn. I drift fra 1970 til 2003.

ul. Gilyarovskogo, Moskva, Sporveiens dag, 15.04.2017

MOSГOPTPANC POCT.0310, børstevogn for snørydding og rensing av trikkeskinner.

ul. Gilyarovskogo, Moskva, Sporveiens dag, 15.04.2017

Likestrøm, 825 V (strømskinne)

MOCMET Д.806, ombygd til målevogn for sporgeometri.

Jubileumsutstillingen "Moskvas t-bane 80 år", Ismailovskij Park, Moskva, sept. 2015

Elrevisjonsmateriell

Elrevisjonsmateriell brukes til arbeider på kontaktledning/strømskinne og tilknyttede elektriske anlegg. Materiellet er av sikkerhetsgrunner enten påmontert jordingspantografer eller utstyrt med joprdingsstenger som leder strøm direkte fra kontaktledningen til skinnene, dersom ledningen ved et uhell plutselig skulle bli spenningsførende. Det finnes både motorisert og ikke-motorisert revisjonsmateriell. Av de motoriserte enhetene er de fleste spesialbygde, med verkstedsfasiliterer og arbeidsplattform/-kurv. Det finnes også lastetraktrorer til bruk for elrevisjon.

MCKTPAM Ф.3075, ombygd til tårnvogn for arbeid med kontaktledning.

Museumsvogn. I drift som tårnvogn fra 1946 til 2003.

ul. Gilyarovskogo, Moskva, Sporveiens dag, 15.04.2017

PЖД (ex CЖД) ДMCу.1077. Museumsvogn.

Moskva jernbanemuseum, Risjkij-stasjonen, 11.11.2017

PЖД (ex CЖД) elrevisjonsvogn type AДM.

Vest-Sibir, 16.07.2002

PЖД AДM.034 - brukes til elrevisjon, tunnelarbeider m.m.

Moskva, 09.07.2013

PЖД AДM1.794 - brukes til elrevisjon, tunnelarbeider m.m.

Moskva, 09.07.2013

PЖД AДM1.813 - brukes til elrevisjon, tunnelarbeider m.m.

Moskva, 09.07.2013

PЖД AДM1.813

Moskva, 09.07.2013

PЖД AДM1.813. De lange aluminiumsstavene brukes til jordforbindelse mellom kjøreledning og skinnegang ved elektriske arbeider.

Moskva, 09.07.2013

PЖД AДM1.813

Moskva, 09.07.2013

PЖД AДM1.813

Moskva, 09.07.2013

PЖД AДM1.813 - førerplassen

Moskva, 09.07.2013

MOCMET M.0010 - målevogn for feilsøking på linje og strømforsyning.

Jubileumsutstillingen "Moskvas t-bane 80 år", Ismailovskij Park, Moskva, sept. 2015

Lastetraktorer

Lastetraktorene - ofte også kalt motortraller - er jernbanens alt-mulig-maskiner. De er utstyrt med lasteplan og vinsj og kan påmonteres ulike typer snøryddingsmateriell (Se også i det kapitlet) eller jordingspantograf (Se kapitlet Elrevisjonsmateriell). De eldste typene var små og kunne bare trekke lette tilhengere. Førerhuset på disse hadde kun plass til føreren, til nød med en hjelpemann, og lastekapasiteten var svært begrenset. De nyere typene har førerhus med god plass til et større mannskap, også egnet som hvile- og spiserom. Bruken av motordresiner blir dermed unødvendig. De har stor lastekapasitet og kan trekke opptil flere fullastede jernbanevogner. Behovet for lok eller skiftetraktorer som trekkraft for anleggs- og vedlikeholdsarbeid faller dermed i stor grad bort.

PЖД (ex CЖД) AГMу.5256. Museumsvogn.

Moskva jernbanemuseum, Risjkij-stasjonen, 11.11.2017

PЖД (ex CЖД) ДГKУ.1897

Vest-Sibir, 16.07.2002

PЖД ДГKУ.1897

Vest-Sibir, 16.07.2002

PЖД (ex CЖД) 18007136 [russiskbygd lastetraktor type MПT]

Vest-Sibir, 16.07.2002

PЖД (ex CЖД) type AГД-1M. Museumsvogn.

Moskva jernbanemuseum, Risjkij-stasjonen, 11.11.2017

Dresiner

bullet

Klassiske dresiner

bullet

Motordresiner

Klassiske dresiner

Den klassiske dresinen er et enkelt hånd- eller pedaldrevet kjøretøy, vanligvis med plass til én person, selv om det også fantes større utgaver med plass til både to, tre og fire passasjerer. Disse krevde også flere til å betjene framdriften. Noe enkelt verktøy kunne også medbringes. Dresinenes hovedoppgave var linjeinspeksjon for å sikre at linjen var farbar for tog. På slutten av dresinenes tid dukket det opp dresiner med en enkel mopedmotor, og noen ganger er grensen mellom en klassisk dresin og en motordresin noe flytende. Dresiner gikk stort sett ut av bruk på 1970-tallet.

CЖД mopeddresin. Museumsenhet bevart i tilknytning til Barnas jernbane i Irkutsk

Irkutsk, 31.08.2018

Motordresiner

Russland har hatt en utstrakt bruk av motordresiner til ulike formål, sporinspeksjon, personelltransport, oppholdsrom, frakt av verktøy og mindre gjenstander m.m. I senere år er motordresinenes arbeidsområde overtatt av moderne lastetraktorer med førerhus som også fungerer som mannskapskabiner.

PЖД (ex CЖД) AC-1A.1412. Museumsvogn.

Moskva jernbanemuseum, Risjkij-stasjonen, 11.11.2017

Materiell for anlegg og vedlikehold av skinnegang og banelegeme

Til å anlegge og vedlikeholde jernbanens fysiske infrastruktur (skinnegang og banelegeme, det underlaget som skinnegangen ligger på) er det utviklet en rekke spesialmaskiner for utlegging og utskifting av pukkmasse, for montering og utskifting av skinner, både enkeltskinner og ferdige sporseksjoner, inspeksjon av skinnegang mv. I dette arbeidet spiller selvfølgelig også lastetraktorene en viktig rolle. Disse har imidlertid fått sitt eget kapittel ovenfor. En del materielltyper kan også brukes til andre formål, som snørydding.

PЖД (ex CЖД) ballastopptaker type ЩOM1-MФ. Museumsenhet.

Moskva jernbanemuseum, Risjkij-stasjonen, 11.11.2017

PЖД (ex CЖД) ballastrenseverk УM1.193340. Museumsenhet.

Moskva jernbanemuseum, Risjkij-stasjonen, 11.11.2017

PЖД (ex CЖД) 15755479 [russiskbygd svillepakker]

Jekaterinbrug, 16.07.2002

PЖД 19233394 - ballastfordeler [P&T VPR-02K]

Moskva, 29.04.2013

PЖД 19555150 [P&T svillepakker] i arbeid

Irkutsk, 14.07.2002

PЖД CM-21M.1432 ballastrenser

Moskva, 06.10.2012

PЖД CM-21M.1432

Moskva, 06.10.2012

PЖД CM-21M.1432

Moskva, 06.10.2012

PЖД CM-21M.1432

Moskva, 06.10.2012

PЖД sporbyggingstog

Modskva, 12.06.2015

PЖД sporbyggingstog

Modskva, 12.06.2015

MOCMET Д.806 (ombygd til målevogn for sporgeometri)

Jubileumsutstillingen "Moskvas t-bane 80 år", Ismailovskij Park, sept. 2015

MOCMET M.0010 - målevogn for feilsøking på linje og strømforsyning.

Jubileumsutstillingen "Moskvas t-bane 80 år", Ismailovskij Park, sept. 2015

MCKTPAM PT-3.3490. Spesialvogn for skinnetransport. Museumsvogn. I drift fra 1970 til 2003.

ul. Gilyarovskogo, Sporveiens dag, 15.04.2017

MOSГOPTPANC POCT.0310, børstevogn for rensing av trikkeskinner. Brukes også til snørydding.

ul. Gilyarovskogo, Moskva, Sporveiens dag, 15.04.2017

MOSГOPTPANC POCT.0310

ul. Gilyarovskogo, Moskva, Sporveiens dag, 15.04.2017

MOSГOPTPANC POCT.0310

ul. Gilyarovskogo, Moskva, Sporveiens dag, 15.04.2017

PЖД AMД-3.001, målevogn for sporkvalitet

Moskva jernbanemuseum, Risjkij-stasjonen, 11.11.2017

Kraner

Skinnegående kraner brukes til ulike formål: Opprydning etter havarier og ulykker, spesielt på veiløse strekninger, lasting og lossing av særlig tungt gods, montering av broer, sporveksler m.m. Lastetraktorer har normalt påmontert kraner til enklere oppgaver, men til de tyngre oppdragene trengs det kraftigere saker. Kraner kan være selvgående eller loktrukne; de kan være håndsveivede eller damp-, el- eller motordrevne.

CЖД bergings- og arbeidskran

Leningradskij st., Moskva, 19.08.1992

PЖД bergings- og arbeidskran

Vest-Sibir, 16.07.2002

PЖД bergings- og arbeidskran

Moskva, 02.12.2012

PЖД bergings- og arbeidskran

Moskva, 02.12.2012

PЖД bergings- og arbeidskran

Moskva, 02.12.2012

PЖД (selvgående?) bergings- og arbeidskran nr. 35

Moskva, november 2014

PЖД (selvgående?) bergings- og arbeidskran nr. 35

Moskva, november 2014

PЖД (ex CЖД) ПK.5, ikke selvgående kran for ulike arbeidsoppgaver. Museumsenhet.

Moskva jernbanemuseum, Risjkij-stasjonen, 11.11.2017

Snøryddingsmateriell

Snøryddingsmateriell omfatter alt fra store, roterende snøploger via snøfresere til små skinneskraper montert på vogner. Snøfresere kan være alt fra spesialbygde, selvgående maskiner (som like gjerne kan klassifiseres som roterende snøploger) til små fresere som monteres foran på en lastetraktor eller liknende. Vanlige ploger er gjerne montert på lokomotiver, lastetraktorer eller annet selvgående materiell. Det finnes også snøskraper som skraper snøen inn i skinnegangen, for at snøfreserne skal få tak på den og fjerne den fra sporet.

CЖД type ЦУМЗ, selvgående snøplog. Museumsenhet.

Moskva jernbanemuseum, Risjkij-stasjonen, 11.11.2017

PЖД (ex CЖД) type CC-1 [Tikhoretsk 1960], selvgående snøplog/-skrape. Museumsenhet.

Moskva jernbanemuseum, Risjkij-stasjonen, 11.11.2017

PЖД (ex CЖД) snøplog og opptiningsmaskin for sporveksler sammen med ВЛ80P.1777

Novosibirsk, 16.07.2002

PЖД (ex CЖД) 19380716 - selvgående snøplog

Moskva, 29.04.2013

PЖД 19380716

Moskva, 29.04.2013

PЖД (ec CЖД) 19383710 (A.3371), selvgående snøplog

Moskva, 03.01.2017

PЖД 19383710

Moskva, 03.01.2017

PЖД (ex CЖД) CДП.1523, selvgående snøplog.

Moskva jernbanemuseum, Risjkij-stasjonen, 11.11.2017

CЖД snøplog og tankvogn

Nordlige utkant av Moskva, på vei mot Sergijev Possad, 20.08.1992

MOSГOPTPANC (ex MCKTPAM) ПC-4.0112, plogvogn. Museumsvogn.

ul. Gilyarovskogo, Moskva, Sporveiens dag, 15.04.2017

MOSГOPTPANC POCT.0310, børstevogn. Brukes også til rensing av trikkeskinner.

ul. Gilyarovskogo, Moskva, Sporveiens dag, 15.04.2017

MOSГOPTPANC POCT.0310

ul. Gilyarovskogo, Moskva, Sporveiens dag, 15.04.2017

MOSГOPTPANC POCT.0310

ul. Gilyarovskogo, Moskva, Sporveiens dag, 15.04.2017

Brannvern

Store deler av Russland, spesielt i Sibir, er avskåret fra veiforbindelse. Dette gjelder både skogsområder og avsidesliggende landsbyer. Ofte er jernbanen eneste mulighet til å komme fram med materiell som trengs for brannslukking. Det er derfor vanlig å se brannverntog på større russiske stasjoner.

PЖД (ex CЖД) branntog for skogbrannbekjempelse

Jekaterinburg, 16.07.2002

Losji-, kontor- og verkstedsvogner m.m.

Anlegg og vedlikehold krever både at arbeidsstokken kan innkvarteres på stedet der arbeidet foregår, og at der er kontorfasiliteter for arbeidsledelsen samt verkstedsvogner for reparasjon og vedlikehold av verktøy m.m. Til dette har man ulike typer losji-, kontor- og verksteds- og laboratorievogner. En rekke losjivogner er ominnredete, eldre personvogner. Andre består av ordinære losjibrakker plassert  på godsvognunderstell. Kontorvogner er normalt brakker på godsvognunderstell, mens verkstedsvogner kan være enten innredet i gamle godsvogner eller bestå av brakker på godsvognunderstell.

PЖД (ex CЖД) mobil arbeidsbrakke

Jekaterinburg, 16.07.2002

CЖД laboratorievogn

Leningradskij st., Moskva, 19.08.1992

 

MOCГOPTPANC [MOSGORTRANS] = ГУП "Мосгортранс" [GUP "Mosgortrans"]   РЖД [RZD] = Росийские Железные Дороги [Rossiskije Zjeleznije Dorogi]

MOCMET [MOSMET]

=

Московский Метрополитен [Moskovskij Metropoliten] CЖД [SZD]   = Советские Железные Дороги [Sovjetskije Zjeleznije Dorogi]
MCKTPAM [MSKTRAM] = Moсковсий Tрамвай [Moskovskij Tramvaj]        

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Estland - jernbane

Estonia - Railway / Estland - Eisenbahn / Estonia - Ferrocarril / эстония - Железная дорога

bullet

Ukraina - jernbane

Ukraine - Railway / Ukraina - Eisenbahn / Ucraina - Ferrocarril / Украина - Железная дорога

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 31.05.2022