-eBe-

  

Polen

Lokomotiver

Polske lokomotivbetegnelser: Den klassiske typebetegnelsen består av to bokstaver med et påfølgende tosifret nummer. Første bokstav er enten E for elektriske lok (polsk: Elektryczna) eller S for diesellok (polsk: Spalinowa). Andre bokstav er enten P for persontogslok (polsk: Pasażerska), T for godstogslok (polsk: Towarowa), U for universallok (polsk: Uniwersalna) eller M for skiftelok (polsk: Manewrowa). Dersom det samme tosifrede nummeret forekommer med ulik andre bokstav, betyr det at det teknologisk sett er snakk om samme loktype, men med ulik utveksling til ulik bruk, f.eks. EP07 (hurtige persontog, ekspresstog) og EU07 (langsommere, kort- og mellomdistansepersontog eller lettere godstog).

Det tosifrede nummeret har ulik funksjon på el- og diesellok. Ellok med typenummer 01-14 er 4-akslede likestrømslok. 15-19 er 4-akslede vekselstrømslok. For 6-akslede lok er nummerseriene hhv. 20-34 og 35-39, mens 40-49 betegner andre loktyper, bl.a. flerseksjonslok. Diesellok med typenummer 01-09 har mekanisk transmisjon og er uten multippelstyring. 10-14 angir dieselmekaniske lok med multippelstyring. For lok med hydraulisk transmisjon er de tilsvarende nummerseriene 15-24 og 25-29, mens lok med elektrisk transmisjon har hhv. 30-39 og 40-49.

Polen er i ferd med å innføre EDB-numrering på lokene, med firesifrede typenumre der det første sifferet angir traksjonstype og bruksområde, og tresifrede løpenumre. De nyeste loktypene har kun EDB-numre.

NB! Lok merket som museumslok, er vanligvis representert med flere bilder og utfyllende info under angjeldende museum. Her er de kun tatt med for å synliggjøre typene.

bullet

Damplokomotiver

bullet

Elektriske lokomotiver

bullet

Diesellokomotiver

Damplokomotiver

Den polske damplokparken bar preg av Polens oppdelte fortid og av de to verdenskrigene. Det var derfor et stort antall utenlandske lok, spesielt tyske. Men polsk damplokproduksjon var også av høy kvalitet og frambrakte fere framragende loktyper helt fram til slutten av 1950-tallet.

bullet

Ordinære damplokomotiver (Damp genereres ved fyring ombord i lokomotivet)

bullet

Dampakkumulatorlokomotiver

Ordinære damplokomotiver

Et damplokomotiv genererer ordinært damp selv fra medbrakt brennstoff og vann. Brennstoffet vil i de fleste tilfeller være kull, men olje har også vært benyttet. Ved skal ikke ha vært benyttet i Polen.

bullet

Normalspor (1435 mm)

bullet

Tertiærspor (750 mm)

Normalspor (1435 mm)

PKP TKc100.1 (ex KPEV T4-1.Breslau-1462). Museumslok

Warszawa jernbanemuseum, 08.04.2011

PKP OKi1.28 (ex KPEV T11.Berlin-2163). Museumslok

Warszawa jernbanemuseum, 08.04.2011

PKP Oi1.29 (ex KPEV P6.Elberfeld-319). Museumslok

Warszawa jernbanemuseum, 08.04.2011

PKP TKi3.119 (ex DR 91.1696). Museumslok

Warszawa jernbanemuseum, 08.04.2011

PKP TKh1.13 (ex KPEV type T3). Museumslok

Warszawa jernbanemuseum, 08.04.2011

PKP OKo1.3 (ex DR 78.189, ex KPEV T18.Essen-8428). Museumslok

Warszawa jernbanemuseum, 08.04.2011

PKP Tr6.39 (ex DR 56.2795). Museumslok

Warszawa jernbanemuseum, 08.04.2011

PKP Os24.10. Museumslok

Warszawa jernbanemuseum, 08.04.2011

PKP OKa1.1 (ex LVD Tk.235). Museumslok

Warszawa jernbanemuseum, 01.04.2009

PKP OKl27.26. Museumslok

Warszawa jernbanemuseum, 08.04.2011

PKP TKl100.16. Museumslok

Warszawa jernbanemuseum, 08.04.2011

PKP Pm2.34 (ex DR 03.273). Museumslok

Warszawa jernbanemuseum, 08.04.2011

PMP TKz.211 (ex SBG 9). Museumslok

Warszawa jernbanemuseum, 08.04.2011

PKP Pm3.3 (ex DR 03.1015). Museumslok

Warszawa jernbanemuseum, 01.04.2009

PKP TKp.4147. Museumslok

Warszawa jernbanemuseum, 08.04.2011

PKP Ty2.559 (ex DR type 52). Museumslok

Kraków tekniske universitet, 26.08.2013

PKP Ty2.572 (ex DR type 52). Museumslok

Warszawa jernbanemuseum, 08.04.2011

PKP Tr203.451 (ex USATC type S1660). Museumslok

Warszawa jernbanemuseum, 08.04.2011

PKP Ty42.120. Museumslok

Warszawa jernbanemuseum, 08.04.2011

PKP Ty43.17 (ex DR type 42). Museumslok

Warszawa jernbanemuseum, 08.04.2011

PKP Pt47.104. Museumslok

Warszawa jernbanemuseum, 08.04.2011

PKP TKt48.36. Museumslok

Warszawa jernbanemuseum, 08.04.2011

PKP Tk48.151. Museumslok

Częstokhowa Głowny, 22.11.2014

PKP Ol49.21. Museumslok

Warszawa jernbanemuseum, 08.04.2011

PKP Ty51.228. Museumslok

Warszawa jernbanemuseum, 08.04.2011

Tertiærspor (750 mm)

PSMK (ex PKP) Rys.1541. Museumslok.

Warszawa jernbanemuseum, 08.04.2011

Dampakkumulatorlokomotiver

Dampakkumulatorlok er damplok som ikke selv generer damp. I stedet hentes damp fra en stasjonær kilde. Slike lok har primært vært brukt på industriområder og andre steder med stor brann- eller eksplosjonsfare, eller steder der det har vært særlig viktig å unngå røykforurensning, ofte innendørs og i gruver e.l.

TKbb.10282. Museumslok.

Warszawa jernbanemuseum, 08.04.2011

Elektriske lokomotiver

Polen har tradisjonelt vært selvforsynt med elektriske lok. Først et stykke ut på 2000-tallet har man begynt å kjøpe lok fra utlandet. Antakelig vil også nyere loktyper bli lisensprodusert i Polen - i den grad man ikke selv utvikler nye loktyper.

bullet

Likestrøm, 3 kV

bullet

4-systems, 1,5 kV = / 3 kV = / 15 kV ≈ 16 ⅔ Hz / 25 kV ≈ 50 Hz

Likestrøm, 3 kV (kontaktledning)

PKP EP02.02. Museumslok

Warszawa jernbanemuseum, 08.04.2011

PKP ET21.66. Museumslok

Warszawa jernbanemuseum, 08.04.2011

PKP EU20.24. Museumslok

Warszawa jernbanemuseum, 08.04.2011

PKP EU07.092

Krakow Głowny (sentralstasjon), 22.08.2013

PKP EU07.092

Krakow Głowny, 22.08.2013

PKP EU07.092

Krakow Głowny, 22.08.2013

PKP EU07.304

Krakow Głowny, 26.08.2013

PKP EU07.304

Krakow Głowny, 26.08.2013

PKP 1140.047 (EP07.1057)

Sopot, 19.06.2016

PKP 1140.047

Sopot, 19.06.2016

PKP EP07.325

Kraków Głowny, 20.11.2014

PKP EP07.384

Krakow Głowny, 22.08.2013

PKP EP07.384

Krakow Głowny, 22.08.2013

PKP EP07.384

Krakow Głowny, 22.08.2013

PKP EP07.410

Krakow Głowny, 26.08.2013

PKP EP07.411

Warszawa Głowny, 08.04.2011

PKP EP07.1014

Warszawa Głowny, 08.04.2011

PKP EP07.1031 og PREG EN77.001

Krakow Głowny, 22.08.2013

PKP EP07.1033

Krakow Głowny, 22.08.2013

PKP EP07.1060

Krakow Głowny, 26.08.2013

PKP EP07.1060

Krakow Głowny, 26.08.2013

PKP EP08.007

Nær Ochota st. Warszawa, 08.04.2011

PKP type EP09

Kraków, oppstillingsområdet for personvogner, 14.02.2013

PKP type EP09

Kraków, oppstillingsområdet for personvogner, 20.11.2011

PKP EP09.005

Krakow Głowny, 22.08.2013

PKP EP09.012

Kraków Głowny, 14.02.2013

PKP EP09.029

Krakow Głowny, 26.08.2013

PKP EP09.029

Krakow Głowny, 26.08.2013

PKP EP09.042

Krakow Głowny, 26.08.2013

PKP EP09.042

Krakow Głowny, 26.08.2013

PKP EP09.042

Krakow Głowny, 26.08.2013

PKP EP09.046 - i originalstand. Legg merke til de typisk polske frontlyktene.

Krakow Głowny, 26.08.2013

PKP EP09.046

Krakow Głowny, 26.08.2013

PKP EP09.046

Krakow Głowny, 26.08.2013

PKP EP09.046

Krakow Głowny, 26.08.2013

PKP EP09.046

Krakow Głowny, 26.08.2013

PKP 3150.071 (ET22.1136)

Częstokhowa Głowny, 22.11.2014

PKP 3150.071

Częstokhowa Głowny, 22.11.2014

PKP 3150.155 (ET22.1049)

Sopot, 19.06.2016

PKP 3150.365 (ET22.830)

Gdansk, 14.08.2012

PKP 3150.365

Gdansk, 14.08.2012

PKP 3160.205 (ET41.134-A). Toseksjonslok, gammel numrering som A- og B-seksjon av samme nummer, ny med påfølgende loknumre.

Gdansk, 14.08.2012

PKP 3160.206 (ET41.134-B)

Gdansk, 14.08.2012

KM 5170.002

Gdansk, 14.08.2012

4-systems, 1,5 kV = / 3 kV = / 15 kV ≈ 16 ⅔ Hz / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

4-systems lok kan i prinsippet kjøre på hele det elektrifiserte normalspornettet i Europa uten lokskifte underveis.

PKP 5370.003

Berlin, Tyskland, 03.04.2012

PKP 5370.003

Berlin, Tyskland, 04.04.2017

PKP 5370.006

Berlin, Tyskland, 01.03.2013

PKP 5370.007

Berlin, Tyskland, 11.10.2013

PKP 5370.009

Berlin, Tyskland, 29.09.2011

PKP 5370.010

Berlin, Tyskland, 05.06.2015

PKP 5370.010

Berlin, Tyskland, 27.02.2020

Diesellokomotiver

Polsk lokindustri har vært i stand til å dekke store deler av landets behov for diesellok, men fra tidlig på 1970-tallet mottok man i tillegg et større antall sovjetiskbygde (fra en fabrikk i dagens Ukraina) diesellok, hovedsakelig godstogslok.

bullet

Dieselhydrauliske lokomotiver

bullet

Dieselelektriske lokomotiver

Dieselhydrauliske lokomotiver

PKP SM15.17. Museumslok

Warsawa jernbanemuseum, 08.04.2011

PKP SM25.02. Museumslok

Warsawa jernbanemuseum, 08.04.2011

Dieselelektriske lokomotiver

PKP SM41.190. Museumslok

Waszawa jernbanemuseum, 08.04.2011

PKP ST44.001. Museumslok

Waszawa jernbanemuseum, 08.04.2011

PKP type 8620 (SM42) med personvogner mellom Kraków Głowny og oppstillingsområdet for personvogner

Kraków, 20.11.2014

PKP type 8620 med personvogner mellom Kraków Głowny og oppstillingsområdet for personvogner

Kraków, 20.11.2014

PKP 8620.783 (SM42.16)

Krakow Głowny, 22.08.2013

PKP 8620.783

Krakow Głowny, 22.08.2013

PKP 8620.783

Krakow Głowny, 22.08.2013

DBSRP (ex EWR, ex DB) 1232.105 (ex DR 132.105)

Berlin, Tyskland, 22.06.2015

 

DB = Deutsche Bahn AG (Tyskland)   KM = Koleje Mazowieckie Sp. z o. o.   PREG = Przewozy Regionalne
DBSRP = DB Schenker Rail Polska S.A.   LVD = Latvijas Valsts Dzelzsceļi (Latvia)   PSMK = Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei
DR = Deutsche Reichsbahn (Tyskland)   PKP = Polskie Koleje Państwowe SA   USATC = Umited States Army Transportation Corps (USA)
EWR = East West Railways Sp. z o.o.                

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Tyskland - Utenlandske tog

Germany - Foreign trains / Deutschland - Ausländische Züge / Alemania - Trenes etranjeros / Германия - Иностранные поезда

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 138 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 12.04.2021