-eBe-

  

Sverige

Lokomotiver

bullet

Damplokomotiver

bullet

Elektriske lokomotiver

bullet

Duo- og "Last mile"-lokomotiver

bullet

Diesellokomotiver

Damplokomotiver

bullet

Ordinære damplokomotiver

bullet

Dampturbinlokomotiver

Ordinære damplokomotiver

SJ W.1229. Museumslok.

Järnvägens Museum, Ängelholm, 10.09.2019

SJ E2.1122. Museumslok.

Krøderen, Norge, 28.06.2015

SJ E.10. Museumslok

Grängesbergbanornas järnvägsmuseum, Grängesberg, 08.09.1991

SJ B.1036. Museumslok

Grängesbergbanornas järnvägsmuseum, Grängesberg, 08.09.1991

SJ B.1282. Museumslok

Stadsparken, Mora, 08.08.1983

SJ B.1313. Museumslok

Grängesbergbanornas järnvägsmuseum, Grängesberg, 08.09.1991

Dampturbinlokomotiver

Sverige var et foregangsland i utviklingen av dampturbinlok, og en av de på verdensbasis få vellukkede typene som kom i ordinær drift, var TGOJs type M3t. Dampturbinlokene kunne ha vært redningen for dampdriften på ikke-elektrifiserte linjer, men de kom for sent til å endre utviklingen.

TGOJ M3t.73

Grängesbergbanornas järnvägsmuseum, Grängesberg, 08.09.1991

Elektriske lokomotiver

bullet

Vekselstrøm, 15 kV 16⅔ Hz (kontaktledning)

bullet

2-systems, 15 kV ≈ 16⅔ Hz / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

Vekselstrøm, 15 kV 16⅔ Hz (kontaktledning)

SJ Da.820. Museumslok

Grängesbergbanornas järnvägsmuseum, Grängesberg, 08.09.1991

SJ Da.901

Strømstad, juli 1989

SJ Da.901

Strømstad, juli 1989

SJ Du.230

Helsingborg, 1973-74 (?)

SJ Du.941. Museumslok bevart av Kalmar Järnvägsklubb.

Oslo S, Norge, 12.07.1991

SJ Du2.346

Karlstad, 09.08.1983

SJ type Ub - identisk med NSB type El10

Karlstad, 09.08.1983

SJ Ub.167 nedrigget og opplastet på flatvogn for å sendes til verksted

Borlänge, 07.09.1991

SJ Ub.500

Stockholm C, 02.10.1995

SJ Ub.500

Stockholm C, 02.10.1995

SJ Ub.585

G¨teborg C, 23.08.1995

TGOJ Hg.205. Museumslok.

Grängesbergbanornas järnvägsmuseum, Grängesberg, 08.09.1991

SJ Hg.769. Museumslok.

Modelljernbanemuseet "Chateau Småröd", Mölndal, juli 1989.

SKJB 132.124 (ex OBAS, ex NBS El13.2124)

Uddevalla, 27.03.2016

SKJB 132.131 (ex OBAS, ex NSB El13.2131)

Uddevalla, 27.03.2016

TGOJ Ma.401

Borlänge, 07.09.1991

TGOJ Ma.406 og (ec SJ) 874

Borlänge, 07.09.1991

TGOJ Ma.874

Borlänge, 07.09.1991

TGOJ Ma.874

Borlänge, 07.09.1991

TGOJ Ma.882 - utrangert og skal plukkes for deler før hogging

Grorud, Oslo, Norge, 16.07.2015

HR 161.103 "Gittes" (ex MTAS El15.93, ex NSB El15.2193)

Skøyen, Oslo, Norge, 22.09.2006

HR 161.104 "Doyle" (ex MTAS El15.94, ex NSB El15.2194)

Hønefoss, Norge, 12.11.2016

HR 161.105 "Callahan" (ex MTAS El15.95, ex NSB El15.2195)

Hønefoss, Norge, 16.05.2007

HR 161.106 "Deckard" (ex MTAS El15.96, ex NSB El15.2196)

Sarpsborg, Norge, 06.06.2005

SJ Rc2.1038

Karlstad, 09.08.1983

SSRT Rc3.1040

Drammen, Norge, 28.09.2012

SSRT (utleid til OBAS) Rc3. 1041

Drammen, Norge, 10.04.2008

SJ Rc3.1046

Sarpsborg, Norge, 15.10.2006

SJ Rc3.1061

Stockholm C, 02.10.1995

SJ Rc3.1063

Göteborg C, 23.11.2009

TAAGAB (ex SJ) 1031.063 (Rc3.1063)

Trollhättan, 29.03.2016

SJ 1031.067 (Rc3.1067)

Karlstad, 18.05.2012

SJ Rc2.1072

Borlänge, 07.09.1991

GC Rc2.1087 og SJ Rc3.1058

Drammen, Norge, 24.05.2009

GC (ex SJ) 1021.132 (Rc2.1132)

Karlstad, 18.05.2012

GC 1021.132

Karlstad, 18.05.2012

GC (ex SJ) 1021.132 og Z70.704

Karlstad, 18.05.2012

TÅGAB 0002.001 (Rc2.001, ex ÖBB 1043.001)

Kongsvinger, Norge, 21.09.2020

TÅGAB Rc2.009 (ex ÖBB 1043.009)

Drammen, Norge, 17.07.2009

TÅGAB Rc2.010 (ex ÖBB 1043.010)

Sandefjord, Norge, 24.07.2005

SJ Rc4.1139

Oslo S, Norge, 22.04.1994

GC (ex SJ) Rc4.1147

Drammen, Norge, 23.07.2015

GC (ex SJ) Rc4.1150

Drammen, Norge, 23.07.2015

GC (ex SJ) 0001.161 (Rc4.1161)

Kongsvinger, Norge, 21.09.2020

GC (ex SJ) Rc4.1195

Grorud, Oslo, Norge, 13.10.2005

GC (ex SJ) 1041.265 (Rc4.1265)

Grorud, Oslo, Norge, 01.07.2013

GC (ex SJ) 1041.268 (Rc4.1268)

Trollhättan, 29.03.2016

SJ Rc4.1276

Karlstad, 09.08.1983

SJ Rc4.1280

Borlänge, 07.09.1991

GC (ex SJ) Rc4.1291

Alnabru, Oslo, Norge, 02.05.2006

GC (ex SJ) Rc4.1301

Grorud, Oslo, Norge, 02.05.2006

GC (ex SJ) 1041.301 (Rc4.1301)

Asker, Norge, 28.09.2017

GC (ex SJ) Rc4.1307

Grorud, Oslo, Norge, 02.06.2008

SJ Rc4.1309

Oslo S, Norge, 22.02.1994

SSRT (ex SJ) Rc6.1323

Grorud, Oslo, Norge, 20.05.2007

SSRT (ex SJ) Rc6.1335

Grorud, Oslo, Norge, 30.03.2007

SJ Rc5.1346

Alna, Oslo, Norge, 22.02.1994

SJ RC5.1378 (nærmest)

Borlänge, 07.09.1991

SJ Rc6.1342

Göteborg C, 23.08.1995

SJ 1061.349 (Rc6.1349)

Stockholm C, 13.09.2014

SJ 1061.370 (Rc6.1370)

Stockholm C, 18.05.2012

SJ 1061.370

Stockholm C, 18.05.2012

SJ Rc6.1386 og Taagab TMY.102 (ex DSB type MY)

Sarpsborg, Norge, våren 2003

SJ 1061.388 (Rc6.1388)

Oslo S, Norge, 15.04.2011

SJ Rc6.1389

Oslo S, Norge, 21.02.1994

SJ Rc6.1389

Oslo S, Norge, 14.10.2006

SJ Rc6.1391

Lodalen, Oslo, Norge, 06.10.2007

SJ Rc6.1401

Göteborg C, 23.11.2009

SJ Rc6.1405

Göteborg C, 23.11.2009

SJ Rc6.1407

Oslo S, Norge, 21.02.1994

SJ Rc6.1412

Göteborg C, 23.11.2009

SJ Rc6.1416

Göteborg C, 23.08.1995

SJ Rc6.1419

Göteborg C, 23.11.2009

GC (ex CN, innleid fra AT) type 119

Oslo, Norge, 22.06.2019

2-systems, 15 kV ≈ 16⅔ Hz / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

2-systemslok for 15 og 25 kV vekselstrøm åpner for gjennomgående trafikk til Danmark, Tyskland m.fl.

HR 241.003 "Organa"

Kolding, Danmark, 12.11.2015

HR 241.004 "R2D2"

Drammen, Norge, 07.08.2009

HR 241.006 "Calrissian"

Drammen, Norge, 07.08.2009

HR 241.008 "Galore"

Drammen, Norge, 07.08.2009

RUSH 6185.411

Hønefoss, Norge, 28.05.2016

TXL (innleid fra RP) 6185.679

Trelleborg, 08.09.2019

TXL 6185.679

Trelleborg, 08.09.2019

GC 0041.424 (Re.1424) og 434 (Re.1434)

Oslo, Norge, 08.08.2017

GC 0001.437 (Re.1437)

Bergen, Norge, 29.09.2017

HR 6242.517 "Fitzgerald"

Kassel, Tyskland, 13.11.2018

Duo- og "Last mile"-lokomotiver

Duo- og "Last mile"-lokomotiver benytter seg i det alt vesentlige av samme teknologi. Begge er i prinsippet elektriske lokomotiver som ved hjelp av innebygget kraftverk (dieseldrevet generator) også kan kjøre på ikke-elektrifiserte spor. Men mens duolokomotiver har et aggregat som gjør dem i stand til å yte en fullverdig tjeneste på ikke-elektrifiserte strekninger, har et "last mile"-lokomotiv bare et lite hjelpeaggregat som kan brukes til rangering og korte sidesporstrekninger, vanligvis ved lave hastigheter.

"Last-mile"-lokomotiver

"Last mile"-lokomotiver eliminerer behovet for å medbringe diesellokomotiv for skifting på mindre stasjoner eller for frakt av vogner inn til mottakere med ikke-elektrifiserte sidespor. Ved hjelp av det innebygde aggregatet kan elloket selv utføre disse tjenestene.

2-systems, 15 kV ≈ 16⅔ Hz / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

SKJB (innleid fra RP) 6193.922

Uddevalla, 27.03.2016

HR 6193.924 (243.002)

Hønefoss, Norge, 04.11.2018

HR 6243.107

Hønefoss, Norge, 28.01.2020

HR 6243.108

Hønefoss, Norge, 04.07.2019

HR 6243.115

Kongsvinger, Norge, 21.09.2020

HR 6243.118

Kongsvinger, Norge, 21.09.2020

Diesellokomotiver

bullet

Dieselmekaniske lokomotiver

bullet

Dieselhydrauliske lokomotiver

bullet

Dieselelektriske lokomotiver

Dieselmekaniske lokomotiver

Mekanisk kraftoverføring innebærer at man benytter en gearkasse som på en bil. Dette er en enkel og robust løsning som imidlertid setter begrensninger for kapasiteten (noe også lastebilnæringen har innsett). Den egner seg derfor kun for små skiftelok (traktorer) og er fra slutten av det 20. århundre så godt som ute av bruk. Skiftetraktorer med mekanisk kraftoverføring kan imidlertid fortsatt finnes på museumsjernbaner.

bullet

Normalspor (1435 mm)

bullet

Decauvillespor (600 mm)

Normalspor (1435 mm)

TGOJ Z3.3. Museumslok

Grängesbergbanornas järnvägsmuseum, Grängesberg, 08.09.1991

DVVJ (ex SJ) Z6.740. Museumslok

Bengtsfors, 29.06.2008

Decauvillespor (600 mm)

Enkle baner med 600 mm sporvidde, såkalt decauvillespor, har vært mye brukt under anlegg av nye jernbanestrekninger. Sporvidden har også vært brukt på andre anleggsbaner samt i gruver.

SJ BYCF.46. Museumslok.

Järnvägens Museum, Ängelholm, 10.09.2019

BOSJ (ex Emsfors Bruk) "Dragos" [Deutz 1952]

Böda, Öland, 10.07.2008

Dieselhydrauliske lokomotiver

Dieselhydrauliske lok bruker en oljefylt hydraulisk konverter for å overføre kraften fra dieselmotor til hjul. Fordelene med hydraulisk kraftoverføring er lav vekt, og at lite motorkraft går tapt i kraftoverføringen. På moderne, kraftige diesellok blir den imidlertid for svak, og hydraulisk kraftoverføring brukes i dag hovedsakelig på mindre og mellomstore skiftelok.

BV (ex SJ) type Z43

Grängesberg, 09.09.1991

BV (ex SJ) type Z43

Grängesberg, 09.09.1991

SJ Z64.345

Karlstad, 09.08.1983

BV DAL.3200 (ex SJ Z65.57)

Alnabru, Oslo, Norge, 12.07.2009

SJ V5.155

Uddevalla, 24.08.1995

SJ V5.155

Uddevalla, 24.08.1995

Dieselhydraulisk skiftetraktor tilhørende NoHAB. Traktoren er satt sammen av "litt av hvert".

Trollhättan, juli 1984

TF (ex SJ) Z67.628

Örebro, 18.05.2012

TF Z67.628

Örebro, 18.05.2012

TV (xx BV, ex SJ) Z67.636

Ängelholm, 10.09.2019

TV Z67.636

Ängelholm, 10.09.2019

TV Z67.636

Ängelholm, 10.09.2019

SJ Z67.640

Mora, 08.08.1983

TF Z68.994

Örebro, 18.05.2012

TF Z68.994

Örebro, 18.05.2012

TF Z68.994

Örebro, 18.05.2012

SJ Z70.703 [Type Z70 er en remotorisert og modernisert ombygging fra type Z65]

GC (ex SJ) Z70.704 og 717

Karlstad, 18.05.2012

SJ Z70.705 og 708

Borlänge, 07.09.1991

SJ Z70.705 og 708

Borlänge, 07.09.1991

SJ Z70.730

Uddevalla, 24.08.1995

SJ Z70.730

Uddevalla, 24.08.1995

TÅGAB (ex SJ) Z70.732

Örebro, 18.05.2012

GC (ex SJ) Z70.735

Uddevalla, 09.08.2009

GC Z70.735

Uddevalla, 09.08.2009

IN (ex BV) DLL.3116 (ex SJ type Tb)

Drammen, Norge, 18.08.2011

BV DLL.33290

Grefsen, Oslo, Norge, 30.01.2005

Dieselelektriske lokomotiver

Et dieselelektrisk lok er i prinsippet et elektrisk lok som fører med seg sitt eget kraftverk (dieselmotoren). Dieselmotoren driver et strømaggregat som leverer strøm til framdriftsmotorer montert med ulike typer oppheng på hjulakslingene. Dette er en teknologi som igjen åpner for duo-løsninger, altså kjøring både på strøm fra kontaktledning og på strøm produsert ombord. Dette vil overflødiggjøre lokskifte ved overgang mellom elektrifiserte og ikke-elektrifiserte strekninger - samt eliminere kjøring med forurensende diesellok på elektrifiserte baner. Det er derfor grunn til å tro at det rene dieselloket kommer til å forsvinne i løpet av et par tiår.

TÅGAB TMY.101 (ex DSB MY.1121)

Sandefjord, Norge, 24.07.2005

TÅGAB TMY.102 (ex DSB MY.1128)

Sarpsborg, Norge, våren 2003

TÅGAB TMY.105 (ex DSB MY.1113)

Kongsberg, Norge, 18.04.2009

TÅGAB TMY.110 (ex IGAB TMY.1132, ex DSB MY.1132)

Alnabru, Oslo, Norge, 12.07.2009

SKJB 0003.629 (ex OBAS, ex NSB Di3a.629)

Drammen, Norge, 02.07.2011

STT T43.252

Halden, 09.04.2007

SJ T44.278

Trondheim, Norge, 06.08.1993

GC (ex SJ) T44.280

Drammen, Norge, 30.01.2005

RC (ex GC, ex SJ) T44.280

Drammen, Norge, 20.10.2017

SJ T44.314

Trondheim, Norge, 06.08.1993

GC T44.317

Drammen, Norge, 28.04.2005

GC (ex SJ) T44.321

Göteborg G, 23.11.2009

GC T44.321

Göteborg G, 23.11.2009

GC T44.321

Göteborg G, 23.11.2009

GC (ex SJ) T44.384

Uddevalla, 09.08.2009

GC T44.384

Uddevalla, 09.08.2009

HR (innleid fra BLSR) 0001.403 (TMZ.1403, ex DSB MZ-I.1403)

Hønefoss, Norge, 17.05.2019

SJ T44.407

Borlänge 07.09.1991

SJ T44.409

Borlänge 07.09.1991

GC 0000.409 (Td.409, ex (ex SJ) T44.409 med ny motor og modernisert førerhus).

Trelleborg, 08.09.2019

GC 0000.409

Trelleborg, 08.09.2019

IN (ex BV) DLL.3106E (Ex SJ Tb)

Kungsbacka, 13.05.2012

IN DLL.3106E

Kungsbacka, 28.05.2017

PR (operatør)/3T (utleier) TMZ1405 (ex DSB MZ-I.1405)

Moss, Norge, 29.06.2008

3T 0001.405 (TMZ.1405, ex DSB MZ-I.1405

Drammen, Norge, 20.10.2017

TXL 0011.408 (TMZ.1408, ez DSB MZ-1.1408

Hønefoss, Norge, 18.04.2015

RUSH 0011.1408 (ex TXL)

Hønefoss, Norge, 28.05.2016

IGAB TMZ.1409 (ex DSB MZ-I.1409)

Moss, Norge, 05.08.2007

PR (innleid fra 3T) TMZ1405 (ex IGAB TMZ.1405, ex DSB MZ-I.1405)

NRF (ex TGOJ) TMZ.1410 (ex DSB MZ-I.1410)

Halden, Norge, 25.09.2016

TXL 0001.416 (TMZ.1416, ex DSB MZ-I.1416)

Hønefoss, Norge, 04.07.2015

STENA 0011.422 (TMZ.1422, ex DSB MZ-I.1422)

Hønefoss, Norge, 28.05.2016

IN 311.450 "Frøya" (TMZ.1450, ex BS 311.450, ez DSB MZ-III.1450)

Hønefoss, Norge, 04.07.2015

IN 311.458 "Skjold" (TMZ.1458, ex BS 311.458, ez DSB MZ-III.1458)

Hønefoss, Norge, 23.12.2014

IN (utleid til NRCM) 0311.458

Kongsvinger, Norge, 21.09.2020

NRF 0101.460 "Loke" (TMZ.1460, ex BS 311.460, ex DSB MZ-III.1460)

Hamar, Norge, 29.06.2017

HR (innleid fra BRLL) 0066.404 (T66.404)

Hønefoss, Norge, 04.11.2018

RC 068.902

Grorud, Oslo, Norge, 22.05.2014

 

3T = Three-T   IGAB = Inlandsgods AB   SJ = SJAB (tidl. Statens Järnvägar)
AT = Alpha Trains Europa GmbH (Luxembourg / Tyskland)        IN = Infranord AB   SKJB = Skandinaviska Järnbanor AB
BLSR = BLS Rail AB   MTAS = Malmtrafikk AS (Norge)   SSRT = Statens Järnvägar
BOSJ = Böda Skogsjärnväg  

NoHAB

=

Nyquist och Holm AB

  STENA = Stena Metall AB
BRLL = Beacon Rail Leasing Ltd (Luxembourg / Storbritannia)   NRCM = NRC GROUP ASA (Norge)   STT = Svensk Tågteknik AB
BS = Baneservice (Norge)   NRF = Nordic Re-Finance AB   TF = Tågfrakt AB
BV = Banverket   NSB = Norges Statsbaner (Norge)   TGOJ = Trafik AB Grängesberg-Oxelösunds Järnvägar
CN = CargoNet (Norge)   OBAS = Ofotbanen AS (Norge)   TV = Trafikverket
DSB = Danske Statsbaner (Danmark)   PR = Peterson Rail AB   TXL = TX Logostics AB
DVVJ = Dal Västra Värmlands Järnväg   RC = RailCare AB   TÅGAB = Tågåkeriet i Bergslagen AB
GC = Green Cargo   RP = RAILPOOL GmbH (Tyskland)  

ÖBB

=

Österreichische Bundesbahnen (Østerrike)

HR = Hector Rail AB   RUSH = RushRail AB        

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Norge - Utenlandske lokomotiver

Norway - Foreign locomotives / Norwegen - Ausländische Lokomotiven / Noruega - Locomotoras etranjeras / Норвегия - Иностранные локомотивы

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 137 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 25.03.2021