-eBe-

  

Strasbourg

Sporvei og trolleybuss

bullet

Sporvei

bullet

Trolleybuss

Sporvei

Sporveien i Strasbourg anses som et av de beste eksemplene på den sporveisrenessansen som satte inn på 1990-tallet. Den første linjen ble åpnet i 1994, etter at byen hadde vært uten sporvei siden 1960.

Strasbourgs første sporvei ble åpnet i 1878 da byen tilhørte Tyskland og het Straßburg. Sporvidden var 1435 mm (normalspor). I de påfølgende årene skjedde det en rask utbygging, med linjer som gikk langt ut over de daværende bygrensene. For disse forstadslinjene valgte man meterspor (1000 mm) og dampdrift, ofte med et vognantall som ga mer inntrykk av jernbane enn av sporvei. Enkelte av forstadslinjene utviklet seg til interurbane linjer med forbindelse til Colmar og Mülhausen, dagens Mulhouse og til Kehl. Disse linjene ble imidlertid ombygd til normalspor da elektrifiseringen begynte rundt 1900, noe som innebar brudd i den direkte forbindelsen til Mülhausen.

Etter det tyske nederlaget i 1918 tilfalt Straßburg Frankrike, og skrivemåten skiftet til det franske Strasbourg. Den nye grensen innebar også at linjen til Kehl, som forble tysk, ble nedlagt. Det skulle gå nesten 100 år før den ble gjenopprettet. Utbyggingen av sporveien fortsatt utover gjennom mellomkrigstiden, og nettet nådde sin største utstrekning i 1937. Nedgangen begynte imidlertid allerede på slutten av 1930-tallet, og alene utbruddet av 2. verdenskrig forhindret nedleggelse av sporveislinjer med lave passasjertall. Etter 2. verdenskrig var det stor mangel på kjørbart materiell, og på kort sikt var det billigere å gå over til buss. Den siste sporveislinjen ble nedlagt i 1960. På noen linjer var imidlertid trikken blitt erstattet av skinneløs sporvei (trolleybuss), men i 1962 ble også denne nedlagt, og biler og dieselbusser rådde grunnen alene.

Allerede på 1970-tallet hevet det seg røster som hevdet at nedleggelsen av sporveien var et grovt feilgrep, og i 1979 ble det vedtatt å bygge opp et nytt sporveisnett. Valget av en sporveisfiendtlig ordfører i 1983 førte til stans i arbeidene, og først etter et nytt valg kom man i gang igjen. I dag har Strasbourg et velfungerende sporveisnett med seks linjer og 4,25 mil sporlengde. Nettet er elektrifisert med 750 V likestrøm. En periode var det snakk om å bygge t-bane i stedet for, eller i tillegg til, sporvei, og en tunnel ble gravd ut i sentrum og midlertidig tatt i bruk som sporveistunnel. T-baneplanene er skrinlagt for godt, og tunnelen fungerer som et godt supplement til de linjene som går på gatenivå. Sporveien trafikkeres med moderne lavgulvsvogner, og alt tilsier at sporveien er kommet tilbake for å bli.

I 2017 ble det igjen åpnet en linje til Kehl i Tyskland, i hovedtrekk langs traséen til den gamle forstadslinjen. Fram til 2019 var selv endeholdeplassen den samme. Deretter ble linjen videreført inn til sentrum og er tenkt å fortsette som bysporvei i Kehl. For øvrig anses Strasbourgs sporvei nå å ha nådd sin planlagte utstrekning, selv om det fortsatt arbeides med flere kortere linjeforlengelser. Det er imidlertid på tale å opprette linjer som kan fortsette på jernbanenettet til nabobyer ("TramTrain").

***N***

SSB 81

L'Avenue des Vosges, 1900

SSB 91, kort etter innføringen av elektirsk sporvei.

Kleberplatz, ca. 1900-1906

***N***

SSB 121

Pont National, ca. 1908-1910

***N***

CTS 114

Foran vognhallen, ca. 1928

CTS 178 - avskjed med trikken.

01.05.1960, nedleggelsesdatoen for det gamle sporveisnettet.

CTS-ET.1002

Rue Saint Michel, 07.03.2018

CTS-ET.1002

Rue du Foubourg National, 07.03.2018

***N***

CTS ET.1005

Avenue de la Marseillaise, 06.03.2023

CTS ET.1007

Boecklin, 14.09.2018

CTS-ET.1008 og 1052

Rue du Foubourg National, 07.03.2018

CTS-ET.1008

Place de la Republique, 09.03.2018

CTS ET.1011

Parc du Contades, 08.03.2018

CTS ET.1011

Place Broglie, 16.09.2018

CTS ET.1011 og 1053

Place Broglie, 16.09.2018

CTS ET.1021

Place de la Republique, 09.03.2018

CTS ET.1021

Place de la Republique, 09.03.2018

CTS ET.1022

Place de la Republique, 14.09.2018

CTS ET.1022

Boecklin, 14.09.2018

CTS ET.1023

Parc du Contades, 08.03.2018

CTS ET.1024

Place de la Republique, 14.09.2018

***N***

CTS ET.1031

Alt Winmärik, 06.03.2023

CTS ET.1032

Rue Boecklin, 17.09.2018

CTS ET.1034

Parc du Contades, 08.03.2018

CTS ET.1034

Rue de la Mésange, 14.09.2018

CTS ET.1038

Parc du Contades, 07.03.2018

CTS ET.1052

Rue Saint Michel, 07.03.2018

CTS ET.1053

Place Broglie, 16.09.2018

***N***

CTS ET.1055

Boecklin, 04.03.2023

***N***

CTS ET.1055

Boecklin, 04.03.2023

CTS ET.1056

Alt Winmärik, 07.03.2018

CTS ET.1057

Place de la Gare, 09.03.2018

CTS ET.1059

Alt Winmärik, 07.03.2018

CTS ET.1059

Place de la Republique, 09.03.2018

***N***

CTS ET.1061

Avenue de la Marseillaise, 06.03.2024

***N***

CTS ET.1061

Homme de Fer, 06.03.2023

CTS ET.1064

Parc du Contades, 07.03.2018

CTS ET.1064

Rue du Foubourg National, 07.03.2018

CTS ET.1064

Place de la Gare, 14.09.2018

CTS ET.1064

Place de la Gare, 14.09.2018

CTS ET.1064

Boecklin, 14.09.2018

CTS ET.1067

Gare Central, 07.03.2018

CTS C403-I.2003

Gare Central, 07.03.2018

CTS C403-I.2003

Place de la Republique, 09.03.2018

CTS C403-I.2003

Place de la Republique, 09.03.2018

***N***

CTS C403-I.2004

Boecklin, 04.03.2023

***N***

CTS C403-I.2004

Boecklin, 04.03.2023

CTS C403-I.2006

Gare Central, 07.03.2018

CTS C403-I.2008

Boulevard du Président-Wilson, 07.03.2018

CTS C403-I.2009

Place de la Gare, 07.03.2018

CTS C403-I.2010

Gare Central, 07.03.2018

***N***

CTS C403-I.2011

Alt Winmärik, 06.03.2023

CTS C403-I.2012

Place Broglie, 16.09.2018

CTS C403-I.2014

Rue de la Mésange, 14.09.2018

CTS C403-I.2015

Place Broglie, 16.09.2018

CTS C403-I.2015

Place Broglie, 16.09.2018

CTS C403-I.2018

Gare Central, 07.03.2018

CTS C403-I.2021

Place de la Gare, 14.09.2018

CTS C403-I.2021

Rue de la Mésange, 14.09.2018

***N***

CTS C403-I.2026 og C403-II.30

Rue de la Haute Montée, 06.03.2023

CTS C403-I.2024

Gare Central, 07.03.2018

***N***

CTS C403-I.2026

Place de la Republique, 06.03.2023

CTS C403-I.2027 og ET.1057

Place de la Gare, 09.03.2018

***N***

CTS C403-I.2027

Place de la Gare, 03.03.2023

***N***

CTS C403-I.2027

Homme de Fer, 06.03.2023

CTS C403-I.2028

Boecklin, 16.09.2018

CTS C403-I.2028

Boecklin, 16.09.2018

CTS C403-I.2030

Place de la Gare, 14.09.2018

CTS C403-I.2031

Place de la Gare, 07.03.2018

CTS C403-I.2031

Place de la Gare / Boulevard du Président-Wilson, 07.03.2018

CTS C403-I.2031

Place Broglie, 16.09.2018

***N***

CTS C403-I.2034

Homme de Fer, 06.03.2023

CTS C403-I.2036

Gare Central, 07.03.2018

CTS C403-I.2038

Place de la Republique, 14.09.2018

CTS C403-I.2041

Place Broglie, 16.09.2018

***N***

CTS C403-II.3001

Rue de la Haute Montée, 06.03.2023

***N***

CTS C403-II.3002

Boecklin, 06.03.2023

***N***

CTS C403-II.3002, førerplass og møtende tupe C403-I

Avenue de la Paix, 06.03.2023

***N***

CTS C403-II.3003, førerplass og møtende type C403-II

Avenue de la Paix, 06.03.2023

***N***

CTS C403-II.3002

Avenue de la Marseillaise, 06.03.2023

***N***

CTS C403-II.3003

Boecklin, 04.03.2023

***N***

CTS C403-II.3009

Boecklin, 04.03.2023

CTS C403-II.3004

Rue de la Division Leclerc, 14.09.2018

CTS C403-II.3005 - destinasjon Kehl, på tysk siden av grensen. Husk gyldig legitimasjon (pass)!

Gare Central, 07.03.2018

CTS C403-II.3005

Gare Central, 07.03.2018

CTS C403-II.3006

Gare Central, 07.03.2018

***N***

CTS C403-II.3009

Boecklin, 04.03.2023

***N***

CTS C403-II.3009

Boecklin, 04.03.2023

***N***

CTS C403-II.3017

Boecklin, 04.03.2023

***N***

CTS C403-II.3017

Boecklin, 04.03.2023

***N***

CTS C403-II.3021

Avenue de la Marseillaise, 06.03.2023

***N***

CTS C403-II.3022

Rue du Faubourg de Saverne, 06.03.2023

***N***

CTS C403-II.3002

Rue de Noyer, 06.03.2023

***N***

CTS C403-II.3045

Homme de Fer, 06.03.2023

Trolleybuss

Da sporveisnedleggelsene satte inn på slutten av 1930-tallet, ble flere linjer erstattet av skinneløs sporvei, trolleybuss. Trolleybussen kunne i stor grad overta den elektriske infrastrukturen fra sin skinnegående forgjenger; kun en ekstra kontaktledning måtte monteres for å ta opp returstrømmen som tidligere hadde gått i skinnene. 2. verdenskrig forsinket denne prosessen, men den skjøt fart igjen etter krigen. I løpet av 1950-årene ble også den skinneløse sporveien rammen av den samme negative trenden som rammet miljøvennlig, elektrisk kollektivtrafikk de fleste andre steder i den vestlige verden i den samme perioden, og i mars 1962 ble de siste trolleybussene erstattet av dieselbusser.

CTS type VBR

Place du Corbeau, 25.09.1951

CTS type VBR

Place de la Gare, ca. 1960

 

CTS =

Compagnie des Tramways Strasbourgeois (til 1960)

Compagnie des Transports Strasbourgeois SAEM

  SSB = Straßburger Straßenbahngesellschaft

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Fransk sporvei i Tyskland

French trams in Germany / Französische Straßenbahn in Deutschland / Tranvías francesas en Alemania / Французский трамвай в Германии

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 145 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 15.05.2024