-eBe-

  

Kroatia

Lokomotiver

Lok merket museumslok er representert med flere bilder og utfyllende opplysninger på siden for vedkommende museum.

Stasjonsforkortelser: GK = Glovni Kolodvor (sentralstasjon), ZK = Zapadni Kolodvor (veststasjon).

bullet

Damplokomotiver

bullet

Elektriske lokomotiver

bullet

Diesellokomotiver

Damplokomotiver

bullet

Normalspor (1435 mm)

bullet

Smalspor

Normalspor (1435 mm)

HŽ (ex JDŽ, ex kkStB) 125.052. Museumslok.

Zagreb GK, 23.04.2019

JŽ 51.144. Museumslok.

Kroatias jernbanemuseum, Zagreb, 23.04.2019

JŽ 11.015. Museumslok.

Kroatias jernbanemuseum, Zagreb, 23.04.2019

Smalspor

bullet

Meterspor (1000 mm)

bullet

Bosnisk smalspor (760 mm)

Meterspor (1000 mm)

SPŽ 33. Museumslok.

Nikola Tesla tekniske museum, Zagreb, 24.04.2019

Bosnisk smalspor (760 mm)

JŽ 207

Kroatias jernbanemuseum, Zagreb, 23.04.2019

Nikola Tesla tekniske museum, Zagreb, 24.04.2019

Elektriske lokomotiver

Fram til 2012 hadde de kroatiske jernbanene to strømsystemer, 25 kV vekselstrøm og 3 kV likestrøm. Det siste var en arv fra det italienske styret i landsdelen Istria i mellomkrigstiden. Trafikken over grensen til Italia og Slovenia er imidlertid ikke stor nok til å opprettholde to strømsystemer, og man valgte å satse på kun 25 kV.

bullet

Likestrøm, 3 kV (kontaktledning)

bullet

Vekselstrøm, 25 kV 50 Hz (kontaktledning)

bullet

2-systems, 25 kV ≈ 50 Hz / 15 kV ≈ 16⅔ Hz (kontaktledning)

Likestrøm, 3 kV (kontaktledning)

Da likestrømslinjene ble ombygd til vekselstrøm, ble samtlige likestrømslok utrangert. Kun noen få er bevart som museumslok.

JŽ 361.201 (ex JDŽ 361.201, ex FS type E626). Museumslok

Kroatias jernbanemuseum, Zagreb, 23.04.2018

Vekselstrøm, 25 kV 50 Hz (kontaktledning)

Vekselstrømslok for 25 kV kan også trafikkere nabolandene Ungarn og Serbia (og evt. videre til Romania, Tsjekkia og Slovakia).

HŽ 1141.110 (ex JŽ type 441)

Zagreb ZK, 27.04.2019

HŽ 1141.110

Zageb ZK, 27.04.2019

THM 0430.154 (43.0154) (ex GFR 0430.154, ex HŽ type 1141, ex JŽ type 441) 0430.154

Zagreb ZK, 27.04.2019

THM 0430.154

Zagreb ZK, 27.04.2019

THM 0430.154

Zagreb ZK, 27.04.2019

HŽ 1141.202 (ex JŽ type 441)

Zagreb ZK, 24.04.2019

HŽ 1141.202

Zagreb ZK, 24.04.2019

HŽ 1141.202

Zagreb ZK, 24.04.2019

HŽ 1141.202

Zagreb ZK, 24.04.2019

HŽ 1141.302 (ex JŽ type 441)

Zagreb GK, 23.04.2019

HŽ 1141.302

Zagreb GK, 23.04.2019

HŽ 1141.302, 1142.012, 1141.389, 1141.305

Zagreb GK, 23.04.2019

HŽ 1141.303 (ex JŽ type 441)

Zagreb GK, 23.04.2019

HŽ 1141.303

Zagreb GK, 23.04.2019

HŽ 1141.303

Zagreb GK, 23.04.2019

HŽ 1141.305 (ex JŽ type 441)

Zagreb GK, 23.04.2019

HŽ (ex JŽ) 1141.305

Zagreb GK, 23.04.2019

HŽ 1141.307 (ex JŽ type 441)

Zagreb GK, 23.04.2019

HŽ 1141.309 (ex JŽ type 441)

Zagreb GK, 22.04.2019

HŽ 1141.378 (ex JŽ type 441)

Zagreb GK, 27.04.2019

HŽ 1141.382 (ex JŽ type 441)

Zagreb GK, 23.04.2019

HŽ 1141.388 (ex JŽ type 441)

Zagreb GK, 23.04.2019

HŽ 1141.389 (ex JŽ type 441)

Zagreb GK, 27.04.2019

HŽ 1141.389 og 305 (begge ex JŽ type 441)

Zagreb GK, 23.04.2019

HŽ 1141.390 (ex JŽ type 441)

Zagreb GK, 27.04.2019

HŽ 1141.390

Zagreb GK, 27.04.2019

HŽ 1142.001 (ex JŽ type 442)

Zagreb GK, 27.04.2019

HŽ 1142.004 (ex JŽ type 442)

Zagreb GK, 22.04.2019

HŽ 1142.006 (ex JŽ type 442)

Zagreb GK, 22.04.2019

HŽ 1142.006

Zagreb GK, 23.04.2019

HŽ 1142.006

Zagreb GK, 23.04.2019

HŽ 1142.006

Zagreb GK, 23.04.2019

HŽ 1142.007 (ex JŽ type 442)

Zagreb GK, 29.04.2019

HŽ 1142.009 (ex JŽ type 442)

Zagreb GK, 22.04.2019

HŽ 1142.009

Zagreb GK, 23.04.2019

HŽ 1142.009

Zagreb GK, 23.04.2019

HŽ 1142.009

Zagreb GK, 23.04.2019

HŽ 1142.011 (ex JŽ type 442)

Zagreb GK, 22.04.2019

HŽ 1142.011

Zagreb GK, 27.04.2019

HŽ 1142.012 (ex JŽ type 442)

Zagreb GK, 23.04.2019

HŽ 1142.012 og 1141.302

Zagreb GK, 23.04.2019

HŽ 1142.014 (ex JŽ type 442)

Zagreb GK, 23.04.2019

HŽ 1142.016 (ex JŽ type 442)

Zagreb GK, 23.04.2019

HŽ 1142.016

Zagreb ZK, 24.04.2019

HŽ 1142.018 (ex JŽ type 442)

Zagreb GK, 23.04.2019

2-systems, 25 kV ≈ 50 Hz / 15 kV ≈ 16⅔ Hz (kontaktledning)

2-systemslok for 25 og 15 kV muliggjør godstrafikk til Østerrike (og evt. videre til Tyskland og Sveits) via Ungarn uten lokskifte.

RCCC (innleid fra ÖBB) 1116.022

Vrapče, Zagreb, 24.04.2019

RCCC (innleid fra ÖBB) 1116.028

Zagreb ZK, 24.04.2019

RCCC 1116.028

Zagreb ZK, 24.04.2019

ENNA (ex PPD, innleid fra ELL) 6193.273

Zagreb ZK, 24.04.2019

ENNA 6193.273

Zagreb ZK, 24.04.2019

Diesellokomotiver

Med utviklingen av dieselmotoren kunne arbeidet med å erstatte damplokomotivet for alvor begynne på [ennå] ikke elektrifiserte banestrekninger. På samme måte som med en bil er imidlertid diesellokomotivet avhengig av en mellomkopling for å overføre kraften fra dieselmotoren til hjulene. I diesellokomotivets barndom ble det forsøkt mange løsninger, som damp, trykkluft etc. Etter hvert ble man stående igjen med tre prinsipper for kraftoverføring, mekanisk (med gearkasse som på en vanlig bil), hydraulisk og elektrisk. I 2019 er det framfor alt elektrisk kraftoverføring som dominerer, og dieselmekaniske lok er helt borte.

bullet

Dieselhydrauliske lokomotiver

bullet

Dieselelektriske lokomotiver

Dieselhydrauliske lokomotiver

Dieselhydrauliske lok bruker en oljefylt hydraulisk konverter for å overføre kraften fra dieselmotor til hjul. Spesielt i Tyskland har man med suksess brukt hydraulisk kraftoverføring på lok med motorytelse opp til 2000hk. Fordelene med hydraulisk kraftoverføring er lav vekt, og at lite motorkraft går tapt i kraftoverføringen. På moderne, kraftige diesellok blir den imidlertid for svak, og hydraulisk kraftoverføring brukes i dag hovedsakelig på mindre og mellomstore skiftelok.

HŽ 2132.322 (ex JŽ type 732)

Zagreb GK, 22.04.2019

HŽ 2132.322

Zagreb GK, 22.04.2019

HŽ 2132.322

Zagreb GK, 22.04.2019

HŽ 2132.322

Zagreb GK, 22.04.2019

HŽ 2132.322

Zagreb GK, 23.04.2019

HŽ 2132.322

Zagreb GK, 23.04.2019

HŽ 2132.322

Zagreb GK, 23.04.2019

HŽ 2132.322

Zagreb GK, 23.04.2019

HŽ 2132.322

Zagreb GK, 23.04.2019

HŽ 2132.325 (ex JŽ type 732)

Zagreb GK, 23.04.2019

HŽ 2132.325

Zagreb GK, 23.04.2019

HŽ 2132.329 (ex JŽ type 732)

Zagreb GK, 23.04.2019

HŽ 2132.329

Zagreb GK, 23.04.2019

HŽ 2132.329

Zagreb GK, 23.04.2019

HŽ 2132.322, 1141.305, 1141.389 og 1142.012

Dieselelektriske lokomotiver

Et dieselelektrisk lok er i prinsippet et elektrisk lok som fører med seg sitt eget kraftverk (dieselmotoren). Dieselmotoren driver et strømaggregat som leverer strøm til framdriftsmotorer montert med ulike typer oppheng på hjulakslingene. Dette er en teknologi som igjen åpner for duo-løsninger, altså kjøring både på strøm fra kontaktledning og på strøm produsert ombord. Dette vil overflødiggjøre lokskifte ved overgang mellom elektrifiserte og ikke-elektrifiserte strekninger - samt eliminere kjøring med forurensende diesellok på elektrifiserte baner. Det er derfor grunn til å tro at det rene dieselloket kommer til å forsvinne i løpet av et par tiår.

HŽ 2041.103 (ex JŽ type 642)

Zagreb ZK, 27.04.2019

HŽ 2041.108 (ex JŽ type 642)

Vrapče, Zagreb, 24.04.2019

HŽ 2041.108

Vrapče, Zagreb, 24.04.2019

HŽ 2041.108

Zagreb ZK, 24.04.2019

HŽ 2041.108

Zagreb ZK, 24.04.2019

HŽ 2041.108

Zagreb ZK, 27.04.2019

HŽ 2041.108

Zagreb ZK, 27.04.2019

ENNA (ex PPD, ex HŽ) 2044.005 (ex JŽ type 645)

Zagreb ZK, 24.04.2019

ENNA 2044.005

Zagreb ZK, 24.04.2019

ENNA 2044.005

Zagreb ZK, 24.04.2019

ENNA 2044.005

Zagreb ZK, 24.04.2019

HŽ 2044.020 (ex JŽ type 645)

Zagreb GK, 27.04.2019

HŽ 2044.020

Zagreb GK, 27.04.2019

HŽ 2044.020

Zagreb GK, 27.04.2019

 

ELL = European Locomotive Leasing GmbH (Østerrike)   = Hrvatske Železnice   RCCC = Rail Cargo Carrier Croatia
ENNA = ENNA Transport d.o.o.   JDŽ = Jugoslovenske Državne Železnice (Jugoslavia)   SPŽ = Slavonsko – Podravske željeznice
FS = Ferrovia dello Stato (Italia)   = Jugoslovenske Železnice (Jugoslavia)   THM = Train Hungary Podružnica Zagreb
GFR = Grup Feroviar Roman (Romania)   kkStB = Kaiserliche und königliche Österreichische Staatsbahn (Østerrike)   ÖBB = Österreichische Bundesbahnen (Østerrike)
GŽZ = Gradska željeznica, Zagreb   PPD = PPD Transport d.o.o.        

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 138 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 28.07.2021