-eBe-

  

Norge

Damplokomotiver

I de første hundre årene var det dampdriften som dominerte de norske jernbanene - som over alt ellers i verden. De første norske damploktypene var av britisk fabrikat, men etter hvert tok norsk industri den førende rollen i damplokbyggingen, selv om det tidivis fortsatt forekom import fra land som England, Tyskland, Sveits og Italia. I mellomkrigstiden begynte andre traksjonsformer å by dampen konkurranse og etter 2. verdenskrig satte NSB i verk et intensivt "vekk med dampen"-program som ble fullført ved årsskiftet 1970/71.

Selv om mange damploktyper er gått helt tapt etter utrangering, finnes det likevel et noenlunde representativt utvalg som er bevart på Norsk Jernbanemuseum på Hamar og på ulike museumsjernbaner. Denne siden viser kun ett eller noen få bilder av hver loktype. For flere bilder henvises til sidene for norske veterantog, jernbanemuseer og museumsjernbaner. Det finnes også et stort antall bilder fra driftstiden på andre nettsteder.

bullet

Ordinære damplokomotiver (Damp genereres ved fyring ombord i lokomotivet)

bullet

Dampakkumulatorlokomotiver

Ordinære damplokomotiver

Et damplokomotiv genererer ordinært damp selv ved hjelp av medbrakt brennstoff og vann. Brennstoffet vil i de fleste tilfeller være kull, men både ved og olje har også vært benyttet. I Norge har kullfyring vært hovedregelen, men spesielt under de to verdenskrigene var man nødt til å fyre med ved. Oljefyring ble tatt i bruk på en del lok, først og fremst type 63a, etter 2. verdenskrig. Vann og brennstoff medføres enten på en separat vogn tilkoplet loket, en tender, eller ombord i selve loket, et såkalt tanklokomotiv. De siste ble mest benyttet som skiftelok, i lokaltrafikk eller på sidebaner.

bullet

Normalspor (1435 mm)

bullet

CAP-spor (1067 mm)

bullet

Tertiærspor (750 mm)

Normalspor (1435 mm)

NHJ type A [Stephenson 1854]

Mellom Bøn og Eidsvoll, ca. 1860

NSB 1a.13 [Stephenson 1861]

Strømmen, 1887

NSB 1a.13

Narvik, ca. 1905

NSB 2a.16. Museumslok, restaurert til leveranseutseende.

Norsk Jernbanemuseum, Hamar, 29.06.2017

NSB 2a.17. Museumslok bevart ved Norsk Jernbanemuseum.

Elverum, 17.08.1996

NSB 7a.11. Museumslok, restaurert tilbake til leveranseutseende og bevart av NJK Krøderbanen

Krøderen 18.08.1991

NSB 7a.11

Krøderen, 30.07.1995

NSB 18c.255. Museumslok, bevart av NJK Gamle Vossebanen

Garnes, 26.06.2005

NSB type 19

Geilo, 1930-tallet - scenen er svært lik det jeg husker fra ferier på Geilo i 1950-årene

Bergensbanens åpningstog med to lok type 21a

Gulsvik, 27.11.1909

NSB 21a.183

Bergen 1953, knapt et år før elektrifiseringen av Vossebanen

NSB 21b.225. Museumslok, bevart av NJK Krøderbanen - og El14.2198

Vikersund, 18.08.1991

NSB 24b.236. Museumslok, bevart av NJK Krøderbanen

Vikersund, 30.07.1995

NSB 24b.236

Vikersund, 30.07.1995

NSB 25a.227. Museumslok.

Norsk Jernbanemuseum, Hamar, 29.06.2017

NSB 25c.383

Trondheim, ca. 1960

NSB 26c.411. Museumslok, bevart av NJK Norsk museumstog

Larvik, 01.06.1988

NSB 27a.234. Museumslok.

Norsk Jernbanemuseum, Hamar, 29.0.2017

NSB 30a.271. Museumslok, bevart av NJK Norsk Museumstog.

Larvik, 07.07.1990

NSB 31a.285 med lokalt godstog til Nesttun, et vanlig syn i oppveksten min

Kronstad, Bergen, 1959

NSB 31a.319 - et kjent syn fra utallige vinterferiereiser til Geilo. Det hendte jeg fikk reise et stykke på loket - til min moors store fortvilelse.

Voss, 1956

NSB 31b.452

Kronstad verksted, Bergen, 1958 - en kjent scene fra oppveksten min. Min far jobbet like i nærheten.

NSB 31b.452. Museumslok.

Norsk Jernbanemuseum, Hamar, 29.06.2017

NSB 32a.288. Museumslok.

Norsk Jernbanemuseum, Hamar, 29.06.2017

NSB 32b.331 - fram til elektrifiseringen i 1954 var type 32 det typiske loklatogsloket i Bergen.

Bergen, ca. 1950

NSB 33a.300

Ved Kronstadvannet, Bergen, 27.06.1959

NSB 49a.463 "Dovregubben". Loket fikk navnet til "Vi kan"-utstillingen i 1935. Siden kom navnet til å bli en folkelig betegnelse på hele type 49.

Drivdalen, antakelig 1936

NSB 49c.470 [Krupp 1940]. Museumslok.

Type 49c var en tysk bearbeiding av den opprinnelige type 49a "Dovregubben", klarte under testkjøring i Tyskland å holde ruter som tyske lok (BR 03) med større maskinkraft og topphastighet hadde problemer med å hlde.

Norsk Jernbanemuseum, Hamar, 29.06.2017

NSB 49c.473

Oppdal, 1955.

NSB 61a.2031 (ex DR 57.2031, ex KpEV G8.5465)

Grorud, Oslo, 01.09.1950. Tenderen er påmalt norsk flaggstripe, noe som angir at det er ett av lokene som skulle vært sendt til Polen for å hente kulltog i 1946.

NSB 63a.1104 (ex DR 52.1104) - "Stortysker"

DRs type 52, en forenklet utgave av 50, ble bygget i stort antall fra 1942 og anvendt i samtlige tyskokkuperte land. Lokene var driftssikre, og mange var i drift til inn i 1980-årne. 74 stk. ble overtatt av NSB, hvorav to er bevart, ett i Norge og ett i England.

Lillehammer, 1952

NSB 63a.2770 (ex DR 52.2770). Norges eneste gjenværende "Stortysker". Museumslok.

Restaurert til kjørbar stand på 1990-tallet av NJK. Skal bevares ved Norsk Jernbanemuseum.

Utenfor ringlokstallen, Hamar, 29.06.2017

NSB 63a.5865 (ex DR 52.5865) [Borsig 1944]. Museumslok, bevart av Bressingham Steam & Gardens, England

Bressingham, 13.10.2015

CAP-spor (1067 mm)

NSB IIIa.21 "Alf". Museumslok, eldste bevarte smalsporlok i Norge

Norsk Jernbanemuseum, Hamar, 27.07.2006

NSB V.10 "Hugin". Museumslok.

Norsk Jernbanemuseum, Hamar, 29.06.2017

NSB XI.8 "Mars" med Vestfoldbanens åpningstog

Larvik, 13.10.1881

NSB XII.7. Museumslok.

Norsk Jernbanemuseum, Hamar, 29.06.2017

NSB XXI.5 - bevart av Setesdalsbanen

Røyknes, 07.08.2005

NSB XXII.6 - bevart av Setesdalsbanen

Grovane, 07.08.2005

SB "Loke". Museumslok.

Norsk Jernbanemuseum, Hamar, 29.06.2017

SB "Saulo"

Fabrikkens leveransebilde

SB "Saulo"

Sulitjelma, 1915

Tertiærspor (750 mm)

NOB "Bjørnen" (NOBs lok hadde ikke nummer, kun navn)

1902

NOB "Bjørnen"

Stend, 1932

NOB "Os" og "Ulven" med siste tog fra Nesttun til Os

Nesttun, 01.09.1935

Selv om NOB ble nedlagt over 14 år før jeg ble født, fantes den likevel i bevisstheten i oppveksten min, og på turer til Os fikk jeg stadig pekt ut steder der traséen fremdeles var synlig.

NOB "Baldwin", det siste og det største loket som ble anskaffet til NOB

Fabrikkens leveransebilde, 1917

UHB 2 "Urskog" (1945-1962: NSB XXVII.2). Museumslok, ombygd til oljefyring.

Norsk Jernbanemuseum, Hamar, 27.07.2006

UHB 4 "Setskogen" (1945-1962: NSB XXIXa.4). Museumslok bevart av Urskog-Hølandsbanen

Sørumsand, 29.08.2010

NSB XXIXb.7 "Prydz". Museumslok bevart av Urskog-Hølandsbanen

Sørumsand, 28.07.2013

Dampakkumulatorlokomotiver

Dampakkumulatorlok er damplok som ikke selv generer damp ved forbrenning ombord i loket. I stedet hentes damp fra en stasjonær kilde. Slike lok har primært vært brukt på industriområder og andre steder med stor brann- eller eksplosjonsfare, eller steder der det har vært særlig viktig å unngå røykforurensning, ofte innendørs og i gruver e.l. I Norge er det kun bevart to slike lok.

RjB "Paal". Museumslok.

Norsk jernbanemuseum, Hamar

GPF "Geita". Museumslok.

Kløftefoss, 30.07.1995

 

DR = Deutsche Reichsbahn (Tyskland)   NJK = Norsk Jernbaneklubb   NSB = Norges Statsbaner
GPF = Union A/S - Geithus Papirfabrikk   NOB = Nesttun-Os-banen   RjB = Rjukanbanen
KpEV = Königliche preußische Eisenbahnvervaltung (Tyskland)                

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Veterantog og jernbanemuseer

              (Vintage trains and museums / Veteranzüge und Museen / Trenes de ventaja y museos / Поезда ветерана и музея)

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

              (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

 

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 144 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 01.03.2024