-eBe-

  

Norge

Utenlandske lokomotiver

Med unntak av at det tidligere har vært ferget godsvogner mellom Kristiansand og Hirtshals (Danmark), har Norge kun grenseoverskridende jernbanetrafikk til Sverige. Svenske lok har vært og er fortsatt hyppige gjester på norsk side av grensen, til hhv. Oslo, Narvik og Trondheim. Før større lokanskaffelser har det ofte vært prøvekjørt utenlandske lok i Norge for å vurdere deres egnethet for norske forhold. Tidvis har også utenlandske lok vært leid inn for å dekke behovet i perioder med lokmangel.

Nytt fra 2000-tallet er at utenlandske jernbaneselskap driver egen trafikk i Norge, samt at norske selskap leier/leaser lok fra utenlandske utleieselskap. På denne siden vises utenlandsk lok som opereres av selskap med sete i utlandet. Leie-/leasinglok operert av norske selskap, eller av norsk datterselskap av utenlandsk selskap, vises på sidene for norske hhv. el- og diesellok. Noen av lokene på denne siden er opprinnelig norske, men var solgt til utlandet og ble operert av den utenlandske eieren da bildene ble tatt. NB! Noen av dem er siden solgt tilbake til ny, norsk eier!

bullet

Damplokomotiver

bullet

Elektriske lokomotiver

bullet

Duo- og ˮLast mileˮ-lokomotiver

bullet

Diesellokomotiver

Damplokomotiver

SJ E2.1122. Museumslok, innleid av NJK Krøderbanen som "vikar" for banens egne to damplok som er til reparasjon/revisjon,

Krøderen, 28.06.2015

Elektriske lokomotiver

bullet

Vekselstrøm, 15 kV 16⅔ Hz (kontaktledning)

bullet

2-systems, 15 kV ≈ 16⅔ Hz / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

Vekselstrøm, 15 kV 16⅔ Hz (kontaktledning)

SJ Du.941[tilhører Kalmar Järnvägsklubb]

Oslo S 12.07.1991

SJ Du.941med veterantog av 1. generasjons svenske stålvogner fra 1930-årene.

Oslo S 12.07.1991

SJ type Du2

Oslo S, 1992

TGOJ Ma.882, utrangert og skal plukkes for brukbare deler, bl.a. hovedtransformator, før hogging.

Grorud, Oslo, 16.07.2015

HR 6161.101 "Plissken" (ex MTAS El15.91 - ex NSB El15.2191)

Hønefoss, 17.05.2019

HR 161.103 "Gittes" (ex MTAS El15.93 - ex NSB El15.2193)

Skøyen, Oslo, 22.09.2006

HR 161.104 "Doyle" (ex MTAS El15.94 - ex NSB El15.2194)

Hønefoss, 12.11.2016

HR 161.105 "Callahan" (ex MTAS El15.95 - ex NSB El15.2195)

Hønefoss, 16.05.2007

HR 161.105

Hønefoss, 16.05.2007

HR 161.105

Hønefoss, 16.05.2007

HR 161.105

Hønefoss, 16.05.2007

HR 6161.105

Hønefoss, 28.05.2016

HR 6161.105

Hønefoss, 28.05.2016

HR 161.106 "Deckard" (ex MTAS El15.96, ex NSB El15.2196)

Sarpsborg, 06.06.2005

HR 161.106

Sarpsborg, 06.06.2005

HR 161.106

Sarpsborg, 06.06.2005

TÅGAB 0002.001 (Rc2.001, ex ÖBB 1043.001)

Kongsvinger, 21.09.2020

TAAGAB 0002.001

Kongsvinger, 21.09.2020

TÅGAB Rc2.009 (ex ÖBB 1043.009)

Sundland, Drammen, 17.07.2009

TÅGAB Rc2.010 (ex ÖBB 1043.010)

Sandefjord, 24.07.2005

GC Rc2.1087

Sundland, Drammen, 24.05.2009

GC Rc2.1087 og SJ Rc3.1058

Sundland, Drammen, 24.05.2009

SSRT (ex SJ) Rc3.1040

Sundland, Drammen, 28.09.2012

SSRT Rc3.1040

Sundland, Drammen, 28.09.2012

SSRT (ex SJ)/OBAS Rc3.1041

Sundland, Drammen, 10.04.2008

SJ Rc3.1046

Sarpsborg, 15.10.2006

SJ Rc3.1048 + 1046 med containertog for EUS

Halden, 24.03.2005

SJ Rc3.1058

Sundland, Drammen, 24.05.2009

SJ Rc4.1139

Oslo S, 22.02.1994

GC Rc4.1147

Sundland, Drammen, 23.07.2015

GC Rc4.1150

Sundland, Drammen, 23.07.2015

GC (ex SJ) Rc4.1195

Grorud, Oslo, 13.10.2005

GC 104.1265 (ex SJ Rc4.1265

Grorud, Oslo, 01.07.2013

GC (ex SJ) Rc4.1291

Alnabru, Oslo, 29.06.2006

GC (ex SJ) Rc4.1301

Grorud, Oslo, 02.05.2006

GC (ex SJ) Rc4.1307

Grorud, Oslo, 02.05.2006

SJ Rc4.1309

Oslo S, 22.02.1994

SJ Rc4.1309

Oslo S, 22.02.1994

SJ Rc5.1346 med tog mot Stockholm

Alna, Oslo, 22.02.1994

SSRT (ex SJ) Rc6.1323

Grorud, Oslo, 20.05.2007

SSRT (ex SJ) Rc6.1335

Grorud, Oslo, 30.03.2007

SJ Rc6.1385 med persontog Göteborg-Oslo og TÅGAB TMY.102 med ballasttog

Sarpsborg, våren 2003

SJ 1061.387 (Rc6.1387)

Lodalen, Oslo, 14.09.2019

SJ 106.1388 (ex Rc6.1388)

Oslo S, 15.04.2011

SJ Rc6.1389

Oslo S, 21.02.1994

SJ Rc6.1389 nettopp ankommet med tog fra Stockholm

Oslo S, 14.10.2006

SJ Rc6.1389 med miljømerke

Oslo S, 14.10.2006

SJ Rc6.1391

Lodalen, Oslo, 06.10.2007

SJ Rc6.1407

Oslo S, 21.02.1994

SJ 1061.408 (Rc6.1408)

Oslo S, 14.09.2019

SJ 1061.408

Oslo S, 14.09.2019

SBB 460.055 - typeoppnavn "Lok 2000" - - samme type som NSB El18.

Lodalen, Oslo, 23.04.1991

SBB 460.055. Loket fikk navnet "Lillehammer" etter oppholdet i Norge, beholdt navnet etter tilbakesending til Sveits.

Lodalen, Oslo, 23.04.1991

SBB 460.066

Oslo S, 22.02.1994

SBB 460.066

Oslo S, 22.02.1994

SBB 460.066

Oslo S, 22.02.1994

SBB 460.066

Oslo S, 22.02.1994

2-systems, 15 kV ≈ 16⅔ Hz / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

2-systemslok for 15 og 25 kV åpner for gjennomgående trafikk til Danmark, Tyskland m.fl.

HR 241.004 "R2D2"

Sundland, Drammen, 07.08.2009

HR 241.004

Sundland, Drammen, 07.08.2009

HR 241.004

Sarpsborg, 14.02.2010

HR 241.006 "Calrissian"

Sundland, Drammen, 07.08.2009

HR 241.006

Sundland, Drammen, 07.08.2009

HR 241.008 "Galore"

Sundland, Drammen, 07.08.2009

HR 241.008 og CN El18.2177

Sarpsborg, 25.04.2010

RUSH 185.411

Hønefoss, 28.05.2016

RUSH 185.411

Hønefoss, 28.05.2016

TXL (innleid fra RP) 6185.689

Sundland, Drammen, 04.10.2012

TXL 6185.689

Sundland, Drammen, 04.10.2012

TXL (innleid fra RP) 6185.693

Hønefoss, 18.04.2015

TXL 0185.695 (ex 6185.695)

Hønefoss, 24.01.2015

TXL 0185.695

Hønefoss, 24.01.2015

TXL (ex PR, ex SKJB - innleid fra RP) 0185.704

Hønefoss, 04.07.2015

Duo- og ˮLast mileˮ-lokomotiver

Duo- og ˮLast mileˮ-lokomotiver benytter seg i det alt vesentlige av samme teknologi. Begge er i prinsippet elektriske lokomotiver som ved hjelp av innebygget kraftverk (dieseldrevet generator) også kan kjøre på ikke-elektrifiserte spor. Men mens duolokomotiver har et aggregat som gjør dem i stand til å yte en fullverdig tjeneste på ikke-elektrifiserte strekninger, har et ˮlast mileˮ-lokomotiv bare et lite hjelpeaggregat som kan brukes til rangering og korte sidesporstrekninger, vanligvis ved lave hastigheter.

ˮLast-mileˮ-lokomotiver

ˮLast mileˮ-lokomotiver eliminerer behovet for å medbringe diesellokomotiv for skifting på mindre stasjoner eller for frakt av vogner inn til mottakere med ikke-elektrifiserte sidespor. Ved hjelp av det innebygde aggregatet kan elloket selv utføre disse tjenestene.

2-systems, 15 kV ≈ 16⅔ Hz / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

PCW 6193.923, i Norge for demokjøring med tanke på evt. framtidig kjøp/leie.

Grorud, Oslo, 22.05.2014

PCW 6193.923

Grorud, Oslo, 22.05.2014

PCW 6193.924

Grorud, Oslo, 31.01.2017

HR 6193.924 (243.002) og (innleid fra BRLL) 0066.404 (T66.404)

Hønefoss, 04.11.2018

HR 6193.924

Hønefoss, 04.11.2018

HR 6193.924

Hønefoss, 04.11.2018

HR 6193.924

Hønefoss, 04.11.2018

HR 6193.924

Hønefoss, 04.07.2019

HR 6193.924

Hønefoss, 04.07.2019

HR 6243.105

Hønefoss, 18.10.2020

HR 6243.105

Hønefoss, 18.10.2020

HR 6243.105

Hønefoss, 18.10.2020

HR 6243.105

Hønefoss, 25.05.2021

HR 6243.105

Hønefoss, 25.05.2021

HR 6243.107

Hønefoss, 28.01.2020

HR 6243.108

Hønefoss, 04.07.2019

HR 6243.108

Hønefoss, 04.07.2019

HR 6243.115

Kongsvinger, 21.09.2020

HR 6243.115

Kongsvinger, 21.09.2020

HR 6243.118

Kongsvinger, 21.09.2020

HR 6243.118

Kongsvinger, 21.09.2020

HR 6243.118

Hønefoss, 18.10.2020

HR 6243.118 "Kruckenberg"

Hønefoss, 29.09.2021

HR 6243.119 "Pihl"

Hønefoss, 29.09.2021

HR 6243.119

Hønefoss, 29.09.2021

Diesellokomotiver

bullet

Dieselhydrauliske lokomotiver

bullet

Dieselelektriske lokomotiver

Dieselhydrauliske lokomotiver

Dieselhydrauliske lok bruker en oljefylt hydraulisk konverter for å overføre kraften fra dieselmotor til hjul. Spesielt i Tyskland har man med suksess brukt hydraulisk kraftoverføring på lok med motorytelse opp til 2000hk. Fordelene med hydraulisk kraftoverføring er lav vekt, og at lite motorkraft går tapt i kraftoverføringen. På moderne, kraftige diesellok blir den imidlertid for svak, og hydraulisk kraftoverføring brukes i dag hovedsakelig på mindre og mellomstore skiftelok.

Deutz DG2000CCE.D01 (NSB-nummer 40.02). Loket ble prøvekjørt på Bergensbanen i perioden 1957-60.

Ustaoset, antakelig 1957

BV DAL.3200 (ex SJ Z65.57)

Alnabru, 12.07.2009

IN (ex BV, ex SJ) DLL.3116

Sundland, Drammen, 18.08.2011

IN DLL.3116

Sundland, Drammen, 18.08.2011

IN DLL.3116

Sundland, Drammen, 18.08.2011

SPENO BB.60432

Larvik, sept. 1990

SPENO BB.60432

Larvik, sept. 1990

BV DLL.33290 [MaK type 1205]. Loket ble brukt ved byggingen av t-banens ringslinje.

Grefsen, Oslo, 30.01.2005

BV DLL.33290

Grefsen, Oslo, 30.01.2005

BV DLL.33290

Grefsen, Oslo, 30.01.2005

NTS 261.009

Alnabru, Oslo, 11.08.2013

NTS 261.009

Alnabru, Oslo, 11.08.2013

Dieselelektriske lokomotiver

Et dieselelektrisk lok er i prinsippet et elektrisk lok som fører med seg sitt eget kraftverk (dieselmotoren). Dieselmotoren driver et strømaggregat som leverer strøm til framdriftsmotorer montert med ulike typer oppheng på hjulakslingene. Dette er en teknologi som igjen åpner for duo-løsninger, altså kjøring både på strøm fra kontaktledning og på strøm produsert ombord. Dette vil overflødiggjøre lokskifte ved overgang mellom elektrifiserte og ikke-elektrifiserte strekninger - samt eliminere kjøring med forurensende diesellok på elektrifiserte baner. Det er derfor grunn til å tro at det rene dieselloket kommer til å forsvinne i løpet av et par tiår

DSB MY.1104 i originalfarger. Har vært eid av GM-gruppen siden utrangering hos DSB, nå solg til en dansk jernbaneforening.

Hamar, 25.06.2007

TÅGAB TMY.101 (ex DSB MY.1121). MY/TMY er samme type som NSB Di3b.

Sandefjord, 24.07.2005

TÅGAB TMY.101

Larvik, 26.08.2007

TÅGAB TMY.101

Øya, Larvik, 12.09.2007

TÅGAB TMY.101

Øya, Larvik, 12.09.2007

TÅGAB TMY.102 og 101

Sandefjord, 24.07.2005

TÅGAB TMY.102 (ex DSB MY.1128)

Sarpsborg, vårem 2003

TÅGAB TMY.102 med ballasttog for BV.

Sarpsborg, vårem 2003

TÅGAB TMY.102 med store rustskader nederst på førerhytta i begge ender.

Sandefjord, 24.07.2005

TÅGAB TMY.102. Fjorårets rustskader er reparert.

Øya, Larvik, 21.08.2006

TÅGAB TMY.102, igjen med store rustskader som bare er tapet over, og 105

Kongsberg, 18.04.2009

TÅGAB TMY.105 (ex DSB MY.1113), "fornorsket" med takoppbygg og speil fra NSB Di3a.605. Rangerplattformene er danske.

Kongsberg, 18.04.2009

TÅGAB TMY.105 og 102. Forskjellen mellom det "fornorskede" 105 og det originale 102 er tydelige.

Kongsberg, 18.04.2009

TÅGAB TMY.105

Kongsberg, 18.04.2009

TÅGAB TMY.105

Grorud, Oslo, 12.09.2012

TÅGAB TMY.110 (ex IGAB TMY.1132, ex DSB MY.1132), fremdeles i IGABs farger.

Alnabru, Oslo, 12.07.2009

TÅGAB TMY.110

Alnabru, Oslo, 12.07.2009

SKJB 003.629 (ex OBAS ex NSB Di3a.629)

Sundland, Drammen, 02.07.2011

SKJB 003.629

Sundland, Drammen, 02.07.2011

SKJB 003.629

Sundland, Drammen, 06.07.2011

SKJB 003.629

Sundland, Drammen, 06.07.2011

DSB MX.1040 og MY.1110. Skulle bevares av GM-gruppen, senere solgt.

Marienborg, Trondheim, 06.08.1993

DSB MX.1040, her i GM-gruppens eie, senere solgt.

Marienborg, Trondheim, 12.06.1998

STT (ex SJ) T43.253

Halden, 09.04.2007

STT T43.253

Halden, 09.04.2007

STT T43.253

Halden, 09.04.2007

STT T43.253

Halden, 09.04.2007

STT T43.253

Halden, 09.04.2007

SJ T44.278

Marienborg, Trondheim, 06.08.1993

GC (ex SJ) T44.280

Sundland, Drammen, 30.01.2005

GC T44.280

Sundland, Drammen, 30.01.2005

GC T44.280

Sundland, Drammen, 30.01.2005

RCAB (ex GC, ex SJ) T44.280

Sundland, Drammen, 20.10.2017

SJ T44.314

Marienborg, Trondheim, 06.08.1993

GC (ex SJ) T44.317

Sundland, Drammen, 28.04.2005

GC T44.317

Sundland, Drammen, 28.04.2005

HR (innleid fra BLSR) 0001.403 (TMZ.1403, ex DSB MZ-I.1403)

Hønefoss, 17.05.2019

HR (innleid fra BLSR) 0001.403

Hønefoss, 17.05.2019

PR (innleid fra 3T) TMZ.1405 (ex DSB MZ-I.1405)

Moss, 29.06.2008

PR TMZ.1405

Moss, 29.06.2008

PR TMZ.1405

Moss, 25.04.2010

PR TMZ.1405

Moss, 25.04.2010

PR TMZ.1405 og 1409

Moss, 25.04.2010

3T 0001.405 (TMZ.1405)

Sundland, Drammen, 20.10.2017

3T 0001.405

Sundland, Drammen, 20.10.2017

3T 000.1405

Sundland, Drammen, 20.10.2017

TXL 0011.408 (ex DSB MZ-I.1408

Hønefoss, 18.04.2015

RUSH (ex TXL) 0011.408

Hønefoss, 28.05.2016

RUSH 0011.408

Hønefoss, 28.05.2016

IGAB TMZ.1409 (ex DSB MZ-I.1409)

Moss, 05.08.2007

IGAB TMZ.1409

Moss, 05.08.2007

PR (ex IGAB - innleid fra 3T) TMZ.1409

Moss, 29.06.2008

PR TMZ.1409 og 1405

Moss, 25.04.2010

NRF (ex TGOJ) TMZ.1410 (ex DSB MZ-I.1410)

Halden, 25.09.2016

NRF TMZ.1410

Halden, 25.09.2016

TXL 0001.416 (ex DSB MZ-I.1416)

Hønefoss, 04.07.2015

STENA 0011.422 (TMZ.1422, ex DSB MZ-I.1422

Hønefoss, 28.05.2016

STENA 0011.422

Hønefoss, 28.05.2016

STENA 0011.422

Hønefoss, 12.11.2016

SPENO BB.60432

Larvik, sept. 1990

SPENO BB.60432

Larvik, sept. 1990

NS 6434

Sundland, Drammen, 23.10.1993

NS 6434

Sundland, Drammen, 23.10.1993

NS 6454. Skadene etter Nordstrand-ulykken er klart synlige.

Lodalen, Oslo, 23.02.1994

NS 6454, nærbilde av skadene

Lodalen, Oslo, 23.02.1994

HR (innleid fra BRLL) 0066.404 (T66.404) og HR 6193.924

Hønefoss, 04.11.2018

HR 0066.404

Hønefoss, 04.11.2018

HR 0066.404

Hønefoss, 04.11.2018

HR 0066.404

Hønefoss, 04.11.2018

HR 0941.001 "Morricone"

Hønefoss, 25.05.2021

HR 0941.001

Hønefoss, 25.05.2021

 

3T = Three-T - Sverige   OBAS = Ofotbanen AS - Norge
AT = Alpha Trains Europa GmbH - Luxembourg / Tyskland   PCW = Siemens AG, Prüf- und Validationscenter Wegberg-Wildenrath - Tyskland
BLSR = BLS Rail AB - Sverige PR = Peterson Rail AB - Sverige
BRLL = Beacon Rail Leasing Ltd - Luxembourg / Storbritannia   RCAB = RailCare AB - Sverige
BV = Banverket - Sverige   RP = RAILPOOL GmbH - Tyskland
CN = CargoNet - Norge   RUSH = RushRail AB - Sverige
DSB = Danske Statsbaner - Danmark   SBB = Schweitzerische Bundesbahnen - Sveits
EUS = EuroShuttle - Norge   SJ = SJAB (tidl. Statens Järnvägar) - Sverige
GC = Green Cargo AB - Sverige   SKJB = Skandinaviska Jernbanor AB - Sverige
HR = Hector Rail AB - Sverige   SPENO = Speno International - Sveits
IGAB = Inlandsgods AB - Sverige   SSRT = Statens Järnvägar - Sverige
IN = Infranord AB - Sverige   STENA = Stena Metall AB - Sverige
MTAS = Malmtrafikk AS - Norge   STT = Svensk Tågteknik AB - Sverige
NRFAB = Nordic Re-Finance AB - Sverige   TGOJ = Trafik AB Grängesberg–Oxelösunds Järnvägar - Sverige
NS = Nederlandse Spoorwegen - Nederland   TXL = TX Logistics AB - Sverige
NSB = Norges Statsbaner - Norge   TÅGAB = Tågåkeriet i Bergslagen AB - Sverige
NTS = northrail GmbH - Tyskland  

ÖBB

=

Österreichische Bundesbahnen

-

Østerrike

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 24.07.2022