-eBe-

  

Urskog-Hølandsbanen

(Tertitten)

Strekningen Sørumsand-Fossum på Urskog-Hølandsbanen er det eneste som er igjen av Norges tre tertiærbaner (derav navnet "Tertitten") med 750mm sporvidde. De andre to var Nestun-Osbanen ved Bergen (nedlagt før 2. verdenskrig) og Sulitjelmabanen (senere ombygd til CAP-spor, 1067mm). Omlasting til/fra normalspor fant sted på Sørumsand.

UHB besto av de to opprinnelige banene Urskogbanen (åpnet 1896) og Hølandsbanen (åpnet 1898). Allerede kort tid etter sistnevntes åpning ble de to banene slått sammen til UHB. I 1903 var hele strekningen Sørumsand-Bjørkelangen ferdig. Banen var privateid fram til 1945 da NSB overtok. Den ble nedlagt i 1960. I 1966 begynte man å kjøre veterantog fra Sørumsand til Fossum.

I driftstiden hadde UHB til sammen 7 damplok, numrert 1-7 Samtlige lok hadde også navn. Etter nedleggelsen ble samtlige gjenværende lok bevart: nr. 2 "Urskog" (Navnet tilhørte opprinnelig nr. 1 som ble utrangert i 1924, mens nr. 2 opprinnelig het "Eidsverket".), nr. 4 "Setskogen", nr. 5 "Bjørkelangen", nr. 6 "Høland" (Navnet tilhørte opprinnelig nr. 3 som ble utrangert i 1924.) og nr. 7 "Prydz".

Etter nedleggelsen havnet nr. 1 og 7 på Norsk Jernbanemuseum på Hamar der det ble bygd opp en kort strekning med originalskinner og -sviller fra UHB. Etter hovedrevisjon kom nr. 7 tilbake til UHB i 1991. Formelt er det fortsatt Jernbanemuseets eiendom, men disponeres av UHB som også har nr. 4 og 6. Nr. 2 benyttes til kjøring på Jernbanemuseet. Nr. 5 havnet på Norges tekniske høyskole i Trondheim der det ivaretas av en studentforening. I mange år ble det fyrt opp under den årlige student uken, inntil kjelen forfalt til revisjon. Tross en rekke forsøk har det ikke lyktes å få loket tilbakeført til UHB. Det er dessverre preget av manglende vedlikehold og utsatt for hærverk.

For å avhjelpe en akutt lokmangel på UHB kjøpte man i 1977 et lok fra Deutsche Reichsbahn i daværende DDR. Dette loket hadde leddet understell utviklet av den tyske ingeniøren Günther Meyer ved Sächsische Maschinenfabrik, det eneste av sitt slag som har vært i Norge. Dette fikk nr. 8 og navnet "Bingsfoss". Loket viste seg å være lite egnet for UHB og var dertil dyrt i drift og komplisert å vedlikeholde. Det ble solgt til en privatperson i (Vest-)Berlin og befant seg i 2009 i Putbus på øya Rügen, på banen Putbus-Göhren ("Rasender Roland").

bullet

Lokomotiver (Locomotives)

bullet

Vogner (Wagons)

bullet

Anlegg og vedlikehold (Maintenance)

Lokomotiver

bullet

Damplokomotiver

bullet

Diesellokomotiver

Damplokomotiver

UHB (ex UB) nr. 2 "Urskog" (1945-1962: NSB XXVII.2) [Hartmann 1895] (t.v. i drift) og nr. NSB XXIXb.7 "Prydz"

Jernbanemuseet, Hamar, juli 1984

UHB nr. 2 "Urskog" (ex "Eidsverket") [Hartmann, Tyskland 1895] og nr. NSB XXIXb.7 "Prydz"

Jernbanemuseet, Hamar, juli 1984

UHB 4 "Setskogen" (1945-1962: NSB XXIXa.4) Hartman 1909]

Sørumsand, 30.07.1989

UHB 4 "Setskogen"

Fossum, 30.07.1989

UHB 4 "Setskogen"

Bingsfoss, 07.08.1994

UHB 4 "Setskogen"

Sørumsand, 07.08.1994

UHB 4 "Setskogen"

Bingsfoss, 30.07.1989

UHB 4 "Setskogen"

Bingsfoss, 30.07.1989

UHB 4 "Setskogen"

Bingsfoss, 07.08.1994

UHB 4 "Setskogen"

Bingsfoss, 07.08.1994

UHB 4, førerhytten

Bingsfoss, 07.08.1994

UHB 4 "Setskogen"

Sørumsand, 29.08.2010

UHB 4 "Setskogen"

Bingsfoss, 29.08.2010

UHB 4 "Setskogen"

Bingsfoss, 29.08.2010

UHB 4 "Setskogen"

Bingsfoss, 29.08.2010

UHB 4 og 10

Bingsfoss, 30.07.1989

UHB 5 "Bjørkelangen" (1945-1962: NSB XXIXa.5) [Hartmann 1924]

NTH, Trondheim, 04.08.1993.

UHB 5 "Bjørkelangen".

Trondheim, 23.06.07.

UHB 5 "Bjørkelangen"

Trondheim, 23.06.07.

UHB 6 "Høland" (1945-1962: NSB XXIXa.6) [Hartmann 1925]

Sørumsand, sommeren 1984

UHB 6 "Høland"

 

Sørumsand, sommeren 1984

UHB 6 "Høland"

 

Omkjøringssporet på Fyen, sommeren 1984

UHB 6 "Høland"

 

Bingsfoss, sommeren 1984

UHB 6 "Høland"

På vei mot Fossum, sommeren 1984

UHB 6 "Høland"

Fossum, sommeren 1984

UHB 6 "Høland"

Fossum, sommeren 1984

UHB 6 "Høland"

Fossum, sommeren 1984

UHB 6 "Høland"

Sørumsand, 29.08.2010

*N*

UHB 6 "Høland"

Sørumsand, 12.07.2020

*N*

UHB 6 "Høland"

Sørumsand, 12.07.2020

*N*

UHB 6 "Høland"

Fossum, 12.07.2020

*N*

UHB 6 "Høland"

Fossum, 12.07.2020

*N*

UHB 6 "Høland"

Fossum, 12.07.2020

*N*

UHB 6 "Høland"

Fossum, 12.07.2020

NSB XXIXb.7 "Prydz" [Henschel 1950]

Lokstallen, Bingsfoss, 07.08.1994

NSB XXIXb.7 "Prydz"

Lokstallen, Bingsfoss, 07.08.1994

NSB XXIXb.7 "Prydz"

Sørumsand, sommeren 1997

NSB XXIXb.7 "Prydz"

Sørumsand, sommeren 1997

NSB XXIXb.7 "Prydz"

Bingsfoss, sommeren 1997

NSB XXIXb.7 "Prydz"

Bingsfoss, sommeren 1997

NSB XXIXb.7 "Prydz" sliter med tungt tog og løvglatte skinner i bakken opp fra Bingsfoss - og må gi tapt.

Bingsfoss, 29.08.2010

NSB XXIXb.7 "Prydz"

Fossum, 29.08.2010

NSB XXIXb.7 "Prydz"

Fossum, 29.08.2010

NSB XXIXb.7 "Prydz"

Bingsfoss, 29.08.2010

NSB XXIXb.7 "Prydz"

Bingsfoss, 29.08.2010

NSB XXIXb.7 "Prydz"

Bingsfoss, 29.08.2010

NSB XXIXb.7 "Prydz"

Bingsfoss, 29.08.2010

NSB XXIXb.7 "Prydz"

Sørumsand, 28.07.2013

NSB XXIXb.7 "Prydz"

Sørumsand, 28.07.2013

NSB XXIXb.7 "Prydz"

Underveis fra Bingsfoss til Fossum, 28.07.2013

NSB XXIXb.7 "Prydz"

På vei inn til Bingsfoss fra Fossum, 28.07.2013

NSB XXIXb.7 "Prydz"

Bingsfoss, 28.07.2013

NSB XXIXb.7 "Prydz"

Sørumsand, 28.07.2013

NSB XXIXb.7 "Prydz"

Sørumsand, 28.07.2013

NSB XXIXb.7 "Prydz"

Sørumsand, 28.07.2013

NSB XXIXb.7 "Prydz"

Sørumsand, 28.07.2013

NSB XXIXb.7 "Prydz"

Sørumsand, 28.07.2013

NSB XXIXb.7 "Prydz"

Sørumsand, 28.07.2013

UHB 8 "Bingsfoss" - ex. DR 99.1594, ex. KSStEB IVk.184. [Hartmann 1913]

Fossum, juli 1983.

UHB 8 "Bingsfoss". Her ses tydelig det leddete understellet.

Fossum, juli 1983

UHB 8 "Bingsfoss"

Fossum, juli 1983

Diesellokomotiver

bullet

Tertiærspor (750 mm)

bullet

Normalspor (1435 mm)

bullet

Ukjent sporvidde

Tertiærspor (750 mm)

Til vedlikehold på banen har UHB anskaffet noen små diesellok. Disse brukes normalt ikke i veterantogkjøringen. Sommeren 2018 var imidlertid preget av langvarig varme og tørke, og det ble derfor ansett som uforsvarlig å kjøre damplok pga. ekstremt stor skogbrannfare.

UHB 10 "Granfoss" ( (tidl. normalsporet skiftelok tilh. Granfoss papirfabrikk) [Levahn 1961]

Bingsfoss, 30.07.1989

UHB 10 "Granfoss" og løftekasse på normalsporet N-vogn

Ved portalkranen, Sørumsand, 07.08.1994

UHB 10 "Granfoss"

Sørumsand, 07.08.1994

UHB 10 "Granfoss"

Sørumsand, 07.08.1994

UHB 10 "Granfoss"

Sørumsand, 07.08.1994

UHB 10 "Granfoss"

Sørumsand, 07.08.1994

UHB 14 "Bingsfoss". [Understell og maskineneri: Levahn. Karosseri og førerhus: UHBs verksted.]

Sørumsand, 29.08.2010

UHB 14 "Bingsfoss"

Sørumsand, 29.08.2010

UHB 14 "Bingsfoss"

Sørumsand, 01.07.2018

UHB 14 "Bingsfoss"

Sørumsand, 01.07.2018

UHB 14 "Bingsfoss"

Fossum, 01.07.2018

UHB 14 "Bingsfoss"

Fossum, 01.07.2018

UHB 14 "Bingsfoss". To vogner er det maksimale av hva "Bingsfos" klarer å trekke opp bakken fra Bingsfoss til Fossum.

Fossum, 01.07.2018

UHB diesellok [Jung type ZL130, 1936]], unumrert og uten navn.

Bingsfoss, sommeren 1984

UHB diesellok. Unumrert og uten navn [Deutz]

Sørumsand, 29.08.2010

UHB Deutz-lok

Sørumsand, 29.08.2010

UHB Deutz-lok

Bingsfoss, 28.07.2013

Normalspor (1435 mm)

Omlastingen mellom de to sporviddene nødvendiggjorde stasjonering av et normalsporet skiftelok på Sørumsand. Museumsbanen har derfor anskaffet en utrangert skiftetraktor til dette formålet.

NSB Skd220b.162

Ved portalkranen, Sørumsand, 07.08.1994

NSB Skd220b.162

Ved portalkranen, Sørumsand, 07.08.1994

Ukjent sporvidde

Det er ikke kjent hvilken bakgrunn de lokene som vises i dette avsnittet har, ei heller hvor det senere er blitt av dem.

Uidentifiserte gruvelok, visstnok 600 mm sporvidde

Fyen, 28.07.2013

Person- og godsvogner

bullet

Persontogvogner

bullet

Godsvogner

Persontogvogner

UHB persontog

På vei fra Bingsfoss og Fossum, 28.07.2013

UHB persontog

På vei fra Bingsfoss og Fossum, 28.07.2013

UHB Co.1. (Levert som BCo til Urskogbanens åpning, senere ombygd til Co.) [Skabo 1896]

Bingsfoss, sommeren 1997

UHB Co.1

Bingsfoss, 29.08.2010

UB BCo.2, en av Urskogsbanens to første vogner, restaurert tilbake til leveransetilstand. {Skabo 1896]

Sørumsand, 07.08.1994

UB BCo.2

Bingsfoss, sommeren 1997

UB BCo.2

Bingsfoss, 29.08.2010

UHB BCo.3 [Skabo 1898]

Bingsfoss, 29.08.2010

UHB BCo.3

Sørumsand, 01.07.2018

UHB BCo.3

Sørumsand, 01.07.2018

UHB CFo.5 [Skabo 1898]

Bingsfoss, 29.08.2010

UHB CFo.5

Bingsfoss, 29.08.2010

UHB Co.10 (ex Sulitjelmabanen BCo.3)

Bingsfoss, 07.08.1994

UHB Co.10

Bingsfoss, 29.08.2010

UHB Co.10

Sørumsand, 01.07.2018

UHB CF.11 (ex PKP, Polen)

Sørumsand, 07.08.1994

UHB CF.11 (ex PKP, Polen)

Bingsfoss, 29.08.2010

Godsvogner

bullet

Tertiærspor (750 mm)

bullet

Normalspor (1435 mm)

Tertiærspor (750 mm)

UHB G.9, innredet for persontransport (20 mann, 4 hester") [Strømmen 1895]

Bingsfoss, 29.08.2010

UHB G.9

Sørumsand, 01.07.2018

UHB G.13 - kjølevogn [Strømmen 1895]

Bingsfoss, 29.08.2010

UHB K.19 [Strømmen 1896]

Bingsfoss, 29.08.2010

UHB Go.26 [Moss 1898]

Bingsfoss, 29.08.2010

UHB godsvogner, G.9 bakerst og N-108 foran [Falun 1920(?)]

Sørumsand, 30.07.1989

UHB Go.26 - brukes nå som museumsbutikk

Sørumsand, 01.07.2018

Godsvogn under restaurering på verkstedet. Kjølevogn?

Sørumsand, 01.07.2018

Uidentifisert godsvogn, ikke fra UHB da den har andre koblinger

Sørumsand, 28.07.2013

Uidentifisert godsvogn

Sørumsand, 28.07.2013

Uidentifisert tømmervogn, ikke fra UHB da den har andre koblinger

Sørumsand, 28.07.2013

Understell, muligens til grus- eller kullvagge

Sørumsand, 28.07.2013

Understell, muligens til grus- eller kullvagge

Sørumsand, 28.07.2013

Normalspor (1435 mm)

For å lette omlastingen på Sørumsand ble det anskaffet et antall løftekasser, en tidlig form for kontainere. For å løfte dem fra den ene sporvidden til den andre, ble det bygget en portalkran. Dette betød en radikal effektivisering av omlastingen. Likevel måtte fortsatt mye gods, særlig stykkgods, lastes om for hånd, og lukkede godsvogner var derfor fortsatt i bruk på begge sporvidder.

Løftekasse på normalsporet N-vogn

Ved portalkranen, Sørumsand, 30.07.1989

UHB 10 og normalsporete vogner, derav en N-vogn med løftekasse

Ved portalkranen, Sørumsand, 07.08.1994

NSB løftekasse 202 på normalsporet vogn

Sørumsand, 01.07.2018

NSB type G3

Sørumsand, 01.07.2018

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

Som alle andre jernbaner har UHB er antall motoriserte og umotoriserte kjøretøy til bruk ved vedlikehold av sporet. Noe er kjøpt brukt og tilpasset; annet er bygd på UHBs eget verksted, på gamle godsvognunderstell.

UHB Cmb.1 (ex RjB, ombygd fra normalspor)

Bingsfoss, 07.08.1994

UHB Cmb.1

Bingsfoss, 29.08.2010

UHB Cmb.1

Bingsfoss, 29.08.2010

UHB arbeidsvogn, oppbygd på en vogn av type To.

Sørumsand, 29.08.2010

UHB arbeidsvogn

Sørumsand, 01.07.2018

UHB arbeidsvogn

Sørumsand, 01.07.2018

UHB grusvogn for utkjøring av ballast [Eget verksted på gammelt godsvognunderstell

Sørumsand, 01.07.2018

UHB snøplog til damplok

Sørumsand, 28.07.2013

UHB snøplog til damplok

Sørumsand, 28.07.2013

UHB snøplog til damplok

Sørumsand, 28.07.2013

 

DR = Deutsche Reichsbahn (Tyskland)   NSB = Norges Statsbaner   UB = Urskogbanen
KSStEB = Königliche Sächsische Staatseisenbahn (Tyskland)   SUL = Sulitjelmabanen   UHB = Urskog-Hølandsbanen
NOB = Nestun-Osbanen                

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Flere norske jernbanemuseer og veterantog

             (Other Norwegian railway museums and vintage trains / Andere norwegische Bahnmuseen und Veteranzüge / Otros trenes noruegos de ventaja y de museo / Другие норвежские поезда ветерана и музея)

bullet

"Rasender Roland"

 ("The Raging Roland" / "Rolando Rápido" / "Быстрое Роланд")

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

             (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 133 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 03.09.2020