-eBe-

  

Sveits*

Sveits er antakelig verdens mest interessante og mangfoldige jernbaneland. Foruten det normalsporete hovednettet har landet et konglomerat av privatbaner med ulike sporvidder, både normalspor og forskjellige smalsporvidder. Mange mindre banestrekninger er anlagt i fjellskråninger som er altfor bratte til vanlig adhesjonsdrift, og for å kunne kjøre disse strekningene benyttes det ulike former for tannstangdrift eller kabel  Bortimot 100 % av banenettet er elektrifisert, men det finnes noen dampdrevne museumsbaner. Grunnet sin sentrale plassering i Europa har Sveits en utstrakt internasjonal trafikk med samtlige naboland. Mye av denne trafikken er godstrafikk i transitt. Også enkelte av smalsporbanene krysser landegrenser, men utelukkende for persontrafikk.

bullet

Lokomotiver

bullet

Motorvogner

bullet

Vogner

bullet

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

Elektriske lokomotiver

SBB type Ae4/7 (2 stk) type Am4/4

Lausanne, 12.06.1990

SBB Re4/4-I.10045

Lausanne, 12.06.1990

SBB Ee3/3.1642

Lausanne, 12.06.1990

SBB Re4/4II.11257

Lausanne, 12.06.1990

SBB Re4/4II.11311

Lausanne, 12.06.1990

SBB Re4/4II.11325 og motorvogn type RBDe4/4

Lausanne, 12.06.1990

SBB 4421.381 (Re4/4-II.11381)

SBB 4421.389 (Re4/4-II.11389)

SBB 460.055 "Lillehammer"

Oslo, Norge, 23.02.1994

SBB 460.066

Oslo, Norge, 22.02.1994

SBB 4482.000

Göttingen, Tyskland, 04.04.2017

SBB 4482.042

Angermünde, Tyskland, 12.08.2016

Diesellokomotiver

Dieselhydrauliske lokomotiver

SBB type Am4/4 (ex DB type 220)

Lausanne, 12.06.1990

Motorvogner

bullet

Dampmotorvogner

bullet

Elektriske motorvogner

Dampmotorvogner

Tannstangsdrift

Pilatusbahn (800 mm, system Locher)

Pilatusbanen er verdens bratteste tannstangsbane. Sporvidden er uvanlige 800 mm. Den ble åpnet med dampdrift i 1889 og elektrifisert i 1936/-37.

PB 10. Museumsvogn.

Deutsches Museum Verkehrszentrum, München, Tyskland, 02.04.2012

Elektriske motorvogner

SBB Re4/4II.11325 og motorvogn type RBDe4/4

Lausanne, 12.06.1990

SBB motorvognsett type BDe4/4

Lausanne, 12.06.1990

SBB motorvognsett type BDe4/4

Lausanne, 12.06.1990

SBB motorvognsett type RBDe4/4

Lausanne, 12.06.1990

SBB motorvognsett type RBDe4/4

Lausanne, 12.06.1990

SBB 521.011

Drammen, Norge, 24.02.2009

Person- og godsvogner

bullet

Persontogvogner

bullet

Godsvogner

Persontogvogner

SBB

München, Tyskland, 29.03.2012

HEROS (utleid til FLX) 8490.701 (Bimdz268-5)

Hamburg, Tyskland, 20.09.2018

CNL 0690.307 (WLABn)

Berlin, Tyskland, 05.09.2010

Godsvogner

AAE 2780.149 (Habbilins)

Drammen, Norge, 27.05.2006

TWA 2743.044 (Habbiins)

Drammen, Norge, 27.05.2006

SBB 2462.660 (Hbbillns)

Drammen, Norge, 27.05.2006

TWA 2921.448 (Hiirs)

Drammen, Norge, 08.06.2006

TWA 2942.673 (Hiirs)

Drammen, Norge, 08.06.2006

AAE 3546.343 (Rilns)

Drammen, Norge, 31.08.2013

AAE 4955.419 (Sdggmrs)

Drammen, Norge, 14.06.2006

AAE 4953.760 (Sggmrs)

Drammen, Norge, 14.06.2006

WASCO 4552.091 (Sgnss)

Hønefoss, Norge, 25.12.2016

WASCO 4552.146 (Sgnss)

Hønefoss, Norge, 25.12.2016

WASCO 4552.150 (Sgnss)

Hønefoss, Norge, 25.12.2016

WASCO 4552.501 (Sgnss)

Hønefoss, Norge, 25.12.2016

WASCO 4552.502 (Sgnss)

Hønefoss, Norge, 25.12.2016

WASCO 4552.510 (Sgnss)

Drammen, Norge, 12.01.2017

AAE 4777.071 (Shimmns)

Drammen, Norge, 01.04.2007

AAE 4777.199 (Shimmns)

Sarpsborg, Norge, 25.06.2010

WASCO 0764.214 (Tagnpps)

Zagreb, Kroatia, 24.04.2019

 

AAE = Ahaus Alstätter Eisenbahn AG   DB = Deutsche Bahn (Tyskland)   SBB = Schweitzerische Bundesbahnen
CNL = City Night Line   HEROS = HEROS Helvetic Rolling Stock GmbH   TWA = TRANSWAGGON
                WASCO = WASCOSA AG

* NB! Sveitsisk jernbanemateriell fotografert utenfor Sveits (landsnavn i kursiv) kan være representert med flere bilder i kapittel for utenlandske tog i landet der det er fotografert.

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Norge - Utenlandske lokomotiver

 (Norway - Foreign locomotives / Norwegen - Ausländische Lokomotiven / Noruega - Locomotoras etranjeras / Норвзгия - Иностранные локомотивы)

bullet

Norge - Utenlandske person- og godsvogner

(Norway - Foreign coaches and wagons / Norwegen - Ausländische Person- und Güterwagen / Noruega - Vagones etranjeros / Норвегия - Иностранные фургоны)

bullet

Tyskland - Utenlandske tog

(Germany - Foreign trains / Deutschland - Ausländische Züge / Alemania - Trenes etranjeros / Германия - Иностранные поезда)

bullet

Deutsches Museum Verkehrszentrum, Munchen

(The German Museum Trafic Center, Munich  / El Museo Alemán de Tráfico, Múnich / Германский музей Трафик центр, Мюнхен)

bullet

Madagaskar

 (Madagascar / Мадагаскар)

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

             (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

(Viser antall besøk siden 03.08.11. -eBe-s hjemmesider ble opprettet sommeren 2004.)

Sist endret: 31.07.2019