-eBe-

  

Sveits

Sveits er antakelig verdens mest interessante og mangfoldige jernbaneland. Foruten det normalsporete hovednettet har landet et konglomerat av privatbaner med ulike sporvidder, både normalspor og forskjellige smalsporvidder. Mange mindre banestrekninger er anlagt i fjellskråninger som er altfor bratte til vanlig adhesjonsdrift, og for å kunne kjøre disse strekningene benyttes det ulike former for tannstangdrift eller kabel  Bortimot 100 % av banenettet er elektrifisert, men det finnes noen dampdrevne museumsbaner. Grunnet sin sentrale plassering i Europa har Sveits en utstrakt internasjonal trafikk med samtlige naboland. Mye av denne trafikken er godstrafikk i transit. Også enkelte av smalsporbanene krysser landegrenser, men utelukkende for persontrafikk.

SBB Re4/4-I.10045

Lausanne, 12.06.1990

SBB Ee3/3.1642

Lausanne, 12.06.1990

SBB Re4/4II.11257

Lausanne, 12.06.1990

SBB Re4/4II.11311

Lausanne, 12.06.1990

SBB Re4/4II.11325 og motorvogn type RBDe4/4

Lausanne, 12.06.1990

SBB motorvognsett type BDe4/4

Lausanne, 12.06.1990

SBB motorvognsett type BDe4/4

Lausanne, 12.06.1990

SBB motorvognsett type RBDe4/4

Lausanne, 12.06.1990

SBB motorvognsett type RBDe4/4

Lausanne, 12.06.1990

SBB type Am4/4 (ex DB type 220) og type Ae4/7

Lausanne, 12.06.1990

WASCO 0764.214 (Tagnpps)

Zagreb, Kroatia, 24.04.2019

 

DB = Deutsche Bahn (Tyskland)   SBB = Schweitzerische Bundesbahnen

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Norge - Utenlandske lokomotiver

 (Norway - Foreign locomotives / Norwegen - Ausländische Lokomotiven / Noruega - Locomotoras etranjeras / Норвзгия - Иностранные локомотивы)

bullet

Norge - Utenlandske person- og godsvogner

(Norway - Foreign coaches and wagons / Norwegen - Ausländische Person- und Güterwagen / Noruega - Vagones etranjeros / Норвегия - Иностранные фургоны)

bullet

Tyskland - Utenlandske tog

(Germany - Foreign trains / Deutschland - Ausländische Züge / Alemania - Trenes etranjeros / Германия - Иностранные поезда)

bullet

Deutsches Museum Verkehrszentrum, Munchen

(The German Museum Trafic Center, Munich  / El Museo Alemán de Tráfico, Múnich / Германский музей Трафик центр, Мюнхен)

bullet

Madagaskar

 (Madagascar / Мадагаскар)

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

             (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

(Viser antall besøk siden 03.08.11. -eBe-s hjemmesider ble opprettet sommeren 2004.)

Sist endret: 15.06.2019