-eBe-

  

Warszawa jernbanemuseum

Warszawa jernbanemuseum befinner seg 10-15 minutters gange øst for sentralstasjonen (Warszawa Głowny). Det er lett å ta seg dit med trikk fra de fleste steder i byen

Museet inneholder et stort antall polskbygde lok av ulike typer. I tillegg finnes det tyskbygde lok som taler sitt eget språk både om tiden før Polen ble samlet igjen i 1918, og om de to verdenskrigene, samt et antall lok som forteller om Polen som del av den sovjetdominerte Warszawa-pakten. Det mest interessante objektet i samlingen er det antakelig eneste gjenværende, tyske pansertoget fra 2. verdenskrig. Det ble overtatt av det polske forsvaret (WP) etter krigen og var i tjeneste til ut på 1950-tallet da det ble klart at den teknologiske utviklingen hadde løpt fra denne våpentypen.

Selv om museet er et friluftsmuseum, er det utstilte materiellet i svært god stand, og det er tydelig at polakkene satser på å ta vare på også denne delen av sin historie. Et besøk anbefales sterkt.

bullet

Lokomotiver

bullet

Motorvogner

bullet

Person- og godsvogner

bullet

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

bullet

Pansertog

Lokomotiver

bullet

Damplokomotiver

bullet

Elektriske lokomotiver

bullet

Diesellokomotiver

Damplokomotiver

bullet

Ordinære damplokomotiver (Damp genereres ved fyring ombord i lokomotivet)

bullet

Dampakkumulatorlokomotiver

Ordinære damplokomotiver

Et damplokomotiv genererer ordinært damp selv fra medbrakt brennstoff og vann, enten ombord i selve loket eller i en spesialbygd vogn, en tender. Brennstoffet vil i de fleste tilfeller være kull, men olje har også vært benyttet. Ved skal ikke ha vært benyttet i Polen, takket være landets enorme innenlandske kullforekomster.

bullet

Normalspor (1435 mm)

bullet

Tertiærspor (750 mm)

Normalspor (1435 mm)

PKP TKc100.1 (egtl. Tkc100.1648, ex PKP Tkb100.10, ex PLB 11 H 2316, ex StKB 31H, ex KPEV T4-1.Breslau-1462) [Henschel 1893, ombygd Borsig 1927]

08.04.2011

PKP TKc100.1

08.04.2011

PKP OKi1.28 (ex KPEV T11.Berlin-2163) [Borsig 1904]

08.04.2011

PKP OKi1.28

08.04.2011

PKP Oi1.29 (ex KPEV P6.Elberfeld-319) [BMAG 1905]

08.04.2011

PKP Oi1.29

08.04.2011

PKP TKi3.119 (ex DR 91.1696, ex KPEV type T9-3) [Union 1913]

08.04.2011

PKP TKi3.119

08.04.2011

PKP TKh1.13 (ex KbWD 5) [O&K 1920]

08.04.2011

PKP TKh1.13

08.04.2011

PKP OKo1.3 (ex DR 78.189, ex KPEV T18.Essen-8428) [Vulcan 1920]

08.04.2011

PKP OKo1.3

08.04.2011

PKP Tr6.39 (ex DR 56.2795) [Lauchhammer 1923]

08.04.2011

PKP Tr6.39

08.04.2011

PKP Os24.10 [Fablok 1926]

08.04.2011

PKP Os24.10 med tender 27D24.10

08.04.2011

PKP OKl27.26 [Cegielski 1931]

08.04.2011

PKP OKl27.26

08.04.2011

PKP OKa1.1 (ex [bredsporet - 1524 mm] LVD Tk.235) [Krupp (produksjon i deler / DLRR (montering) 1931]

01.04.2009

PKP OKa1.1

08.04.2011

PKP OKa1.1

08.04.2011

PKP TKI100.16 (ex PLB 61H.3513, ex SchlKB 1) [Borsig 1934]

08.04.2011

PKP TKl100.16

08.04.2011

PKP Pm2.34 (ex DR 03.273) [BMAG 1936]

08.04.2011

PKP Pm2.34

08.04.2011

PKP TKz.211 (ex SBG 9) [Borsig 1938]

08.04.2011

PKP TKz.211

08.04.2011

PKP Pm3.3 (ex DR 03.1015 - eneste av DR-type 03.10, som fremdeles har strømlinjekledningen bortimot intakt) [Borsig 1939]

01.04.2009

PKP Pm3.3 med tender 32D3.3

08.04.2011

PKP Pm3.3

08.04.2011

PKP Pm3.3

08.04.2011

PKP TKp.4147 [Meuse 1942]

08.04.2011

PKP TKp.4147

08.04.2011

PKP Ty2.572 (ex DR 52.5702) [Scichau 1943]

08.04.2011

PKP Ty2.572 med tender 30D43.160

08.04.2011

PKP Tr203.451 (ex USATC type S1660) [USA 1945]

08.04.2011

PKP Tr203.451 med tender 25D201.103

08.04.2011

PKP Ty42.120 (identisk med type Ty2, men bygd i Polen etter krigen) [Fablok 1946]

08.04.2011

PKP Ty42.120 med tender 32D43.143

08.04.2011

PKP Pt47.104 [Cegielski 1947]

08.04.2011

PKP Pt47.104 med tender 34D74.54

08.04.2011

PKP Ty43.17 (Basert på DR type 42) [Cegielski 1947]

08.04.2011

PKP Ty43.17 med tender type 32D47

08.04.2011

PKP Ty43.17, interiør

08.04.2011

PKP Ty43.17, førerplass

08.04.2011

PKP TKt48.36 [ZISPO 1951]

08.04.2011

PKP TKt48.36

08.04.2011

PKP TKt48.36, interiør

08.04.2011

PKP TKt48.36, førerplassen

08.04.2011

PKP Ol49.21 [Fablok 1952]

08.04.2011

PKP Ol49.21 med tender 25D49.21

08.04.2011

PKP Ty51.228 [Cegielski 1958]

08.04.2011

PKP Ty51.228

08.04.2011

Tertiærspor (750 mm)

I de delene av Polen som inntil gjenopprettelsen av selvstendigheten i 1918 var besatt av Russland og Tyskland, fantes det en rekke tertiærbaner med 750 mm sporvidde. I de delene som var besatt av dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarn, hadde smalsporbanene derimot bosnisk smalspor (760 mm).

PSMK Rys.1541 [Fablok 1946]

01.04.2009

PSMK Rys.1541

08.04.2011

PSMK Rys.1541

08.04.2011

Dampakkumulatorlokomotiver

Normalspor (1435 mm)

Dampakkumulatorlok er damplok som ikke selv generer damp. I stedet hentes damp fra en stasjonær kilde. Slike lok har primært vært brukt på industriområder og andre steder med stor brann- eller eksplosjonsfare, eller steder der det har vært særlig viktig å unngå røykforurensning, ofte innendørs og i gruver e.l.

TKbb.10282, Dampakkumulatorlok for industribedrifter [Hanomag 1924]

08.04.2011

TKbb.10282

08.04.2011

Elektriske lokomotiver

Likestrøm, 3 kV (kontaktledning)

Normalspor (1435 mm)

PKP EP02.02 [Pafawag 1954]

08.04.2011

PKP EP02.02

08.04.2011

PKP EU20.24 (ex E05.24) [LEW 1957]

08.04.2011

PKP ET21.66 [Pafawag 1960]

08.04.2011

PKP ET21.66

08.04.2011

Diesellokomotiver

bullet

Dieselhydrauliske lokomotiver

bullet

Dieselelektriske lokomotiver

Dieselhydrauliske lokomotiver

Normalspor (1435 mm)

PKP SM25.02 [Fablok 1962]

08.04.2011

PKP SM25.02

08.04.2011

PKP SM15.17 [Fablok 1965]

08.04.2011

PKP SM15.17

08.04.2011

Dieselelektriske lokomotiver

Normalspor (1435 mm)

PKP ST44.001 [Lugansk 1965]. Type ST44 er identisk med CЖД type M62 og DR type 120.

08.04.2011

PKP ST44.001 - merk de typisk polske frontlyktene.

08.04.2011

PKP SM41.190 [MÁVAG 1966]

08.04.2011

PKP SM41.190

08.04.2011

Motorvogner

Dieselmotorvogner

Dieselhydrauliske motorvogner

Normalspor (1435 mm)

PKP SD80.02 [FIAT 1949]. Typen er identisk med FS type ALn772.

08.04.2011

PKP SD80.02.

08.04.2011. Som bildene viser, står motorvognen utenfor selve museet. Den sto tidligere inne på museumsområdet, men ble av ukjente årsaker flyttet. Den bærer tydelig preg av vandalisme og forfall og vil neppe bli restaurert igjen.

Person- og godsvogner

Godsvogner

Normalspor (1435 mm)

PKP Jbchs-x.8466243-2

08.04.2011

PKP Kd.147017

08.04.2011

PKP Kd.170411

08.04.2011

PKP Kdsth.117222

08.04.2011

PKP Kdt.117223

08.04.2011

PKP Rh.551214

08.04.2011

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

bullet

Materiell for anlegg og vedlikehold av banelegeme og skinnegang

bullet

Snørydding

Materiell for anlegg og vedlikehold av skinnegang og banelegeme

Til å anlegge og vedlikeholde jernbanens fysiske infrastruktur (skinnegang og banelegeme, det underlaget som skinnegangen ligger på) er det utviklet en rekke spesialmaskiner for utlegging og utskifting av pukkmasse (ballast), for montering og utskifting av skinner, både enkeltskinner og ferdige sporseksjoner mv.

Normalspor (1435 mm)

PKP skinnekran [NIEMAG]

08.04.2011

PKP skinnekran

08.04.2011

Snørydding

Normalspor (1435 mm)

PKP type 411S dieseldrevet snøplog [Stargard mellom 1972 og 1989]

08.04.2011

PKP type 411S

08.04.2011

Pansertog

De første pansertogene ble brukt under den amerikanske borgerkrigen fra 1861 til 1865 og den fransk-prøyssiske krigen fra 1870 til 1871. Under boerkrigen i Sør-Afrika på begynnelsen av 1900-tallet brukte også britene pansertog i kampen mot opprørerne, og russerne gjorde utstrakt bruk av pansertog i den russisk-japanske krigen i 1905. Men det var først under 1. verdenskrig pansertogvåpenet ble benyttet i stor stil, særlig av sentralmaktene (Tyskland, Østerrike-Ungarn og Tyrkia), foruten av Russland. I Russland spilte pansertogvåpenet også en sentral rolle under den påfølgende borgerkrigen, på begge sider av fronten. Spesielt ble Trotskijs pansertog kjent både i samtiden og i ettertidens sovjetiske historieskriving. I de borgerkrigsliknende tilstandene i Tyskland i 1919 og 1920 ble også pansertogene brukt i utstrakt grad for å slå ned ulike oppstander, og i 1920 beordret de allierte seiersmaktene at de tyske pansertogene skulle hogges opp. Riktignok fikk Tyskland lov til å gjenopprette pansertogvåpenet for en kort periode for å motstå de gjentatte polske invasjonene på begynnelsen av 1920-tallet, men så var det slutt.

Under 2. verdenskrig tok særlig Tyskland og Sovjetunionen igjen i bruk pansertogvåpenet. På vestfronten viste det seg imidlertid snart at pansertogene var for sårbare i en krig som i stadig økende grad ble ført i luften, og pansertogene kom derfor til å spille en helt underordnet rolle der, annet enn i kampen mot motstandsbevegelsen i Frankrike. På østfronten, både i Sovjetunionen og på Balkan, var situasjonen en annen. Også her ble pansertogene i stor grand brukt i partisanbekjempelse, men også i ordinære krigshandlinger i en helt annen grad enn på vestfronten, til langt opp mot slutten av krigen. De av de tyske pansertogene som ikke ble bombet eller sprengt av fienden, ble overtatt av russerne eller deres allierte. Bl.a. overtok Polen flere enheter, og først i 1974 utrangerte den polske krigsmakten det siste pansertoget, bestående av WP 87027 og 87028, en våpenform som den teknologiske utviklingen for lengst hadde løpt fra.

De to pansertogenhetene på Warszawa jernbanemuseum tjenestegjorde aldri sammen under 2. verdenskrig. WP 87027 er den tidligere tyske OKW PT.16 (PT = Panzertriebwagen [pansermotorvogn]), bestående av et diesellok påmontert kanontårn på leddete boggier i hver ende. Den er den eneste gjenværende i sitt slag. Opprinnelig tjenestegjorde PT.16 i tog sammen med en såkalt Panzerjägerwagen (panserjegervogn, en vogn utstyrt med spesielle anti-tankkanoner), men denne gikk antakelig tapt på slutten av krigen og ble senere erstattet med WP 87028.

WP 87028 er en umotorisert artillerivogn bygd opp på understellet av en erobret russisk boggigodsvogn, opprinnelig bredsporet (1524 mm). Hverken CЖД- eller OKW-nummer er kjent, men den antas å stamme fra OKW PZ.24 eller 25 (PZ = Panzerzug [pansertog]). Disse togene var større enheter med flere pansrede vogner, både artilleri-, maskingevær- og infanterivogner, trukket av et pansret lok, vanligvis damp, men på slutten av krigen (og i etterkrigstiden) forekom det også pansrede diesellok. I polsk tjeneste ble de to enhetene satt sammen til ett tog. Med unntak av en kommandovogn bevart ved jernbanemuseet i Bratislava (Slovakia) er WP 87027 og 87028 visstnok de eneste gjenværende tyske pansertogenhetene fra 2. verdenskrig.1)

WP 87027 (ex OKW PT.16), basert på et diesellok type WR550D14 [O&K 1940].

08.04.2011.

WP 87028, umotorisert artellerivogn, antakelig fra OKW PZ.24 eller 25.

08.04.2011

WP 87027 og 87028

08.04.2011

WP 87027 og 87028

08.04.2011

WP 87027 og 87028

08.04.2011

 

DR = Deutsche Reichbahn (Tyskland)   PMP = Przedsiębiorstwo Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego
FS = Ferrovio dello Stato (Italia)   PSMK = Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei
KbWD = Kleinbahn Wiedenau–Deuz GmbH (Tyskland)   SBG = Sandbahngesellschaft des Grafen von Ballestrem (Tyskland)
KPEV = Königliche preußische Eisenbahnverwaltung (Tyskland)   SchlKB = Schlawer Kreisbahn GmbH (Tyskland)
LVD = Latvijas Valsts Dzelzsceļi (Latvia)   StKB = Stolper Kreisbahn (Tyskland)
OKW = Oberkommando der Wehrmacht (Tyskland)   CЖД (SZD) = Советские Железные Дороги (Sovjetskije Zheleznije Dorogi) (Russland)
PKP = Polskie Koleje Państwowe SA   USATC = Umited States Army Transportation Corps (USA)
PLB = Pommersche Landesbahnen (Tyskland)   WP = Wojsko Polskie

Liste over materiellprodusenter

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

             (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

1) Kilde: Wolfgang Sawodny: "Die Panzerzüge des Deutschen Reiches 1904 - 1945", Freiburg 1996, ISBN: 3-88255-678-1

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 137 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 06.02.2021