-eBe-

  

Norge

Elektriske lokomotiver

Den elektrisk drevne jernbanen har et miljøfortrinn som ingen andre transportformer kan komme i nærheten av. For å være økonomisk lønnsom krever imidlertid elektrifiseringen en viss minimum trafikkmengde. For å kunne utnytte jernbanens miljøfortrinn fullt ut vil det derfor, fremdeles i overskuelig framtid, kreves politisk vilje for å elektrifisere strekninger som bedriftsøkonomisk anses ulønnsomme for elektrifisering. Jernbanene i Norge er elektrifisert med 15 kV 16⅔ Hz vekselstrøm. Det samme er tilfelle i Sverige, og behovet for flersystemslok er derfor ikke uten videre til stede på norske jernbaner, selv om det i senere år er kommet en del 2-systemslok som eventuelt kan åpne for gjennomgående trafikk gjennom Danmark. Den smalsporete Thamshavnbanen er, foruten byenes sporveier og t-baner, det eneste unntaket fra denne regelen.

Med unntak av Nordlandsbanen, Meråkerbanen, Raumabanen og Rørosbanen er alle de viktige jernbanestrekningene i Norge elektrifisert. Foruten miljøfortrinnet muliggjør elektrisk drift også langt kraftigere lokomotiver enn alle andre traksjonsformer.

bullet

Vekselstrøm, 6,8 (oppr. 6,6) kV 25 Hz (kontaktledning)

bullet

Vekselstrøm, 10 kV 16⅔ Hz (kontaktledning)

bullet

Vekselstrøm, 10 – 15 kV 16⅔ Hz (kontaktledning)

bullet

Vekselstrøm, 15 kV 16⅔ Hz (kontaktledning)

bullet

2-systems, 15 kV ≈ 16⅔ Hz / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

bullet

Duo- og "Last mile"-lokomotiver

bullet

Akkumulatorlokomotiver

Vekselstrøm, 6,8 (opprinnelig 6,6) kV 25 Hz (kontaktledning)

Meterspor (1000 mm)

Den metersporige Thamshavnbanen er, utenom sporveien/Gråkallbanen i Trondheim, Norges eneste elektrifiserte smalsporbane. En stor del av banen er bevart som museumsjernbane, og mye av det rullende materiellet er bevart (Museumslokene er bevart enten ved NTNU i Trondheim eller ved Thamshavnsbanen).

ST 1, Norges første ellok!

Bårdshaug, 1912

ST nr. 3. Museumslok.

NTNU, Trondheim, 04.08.1993.

ST nr. 5. Museumslok

Solbusøy 01.08.1986

ST 6. Museumslok.

Løkken 06.08.1993

ST 8. Museumslok.

Løkken, 23.06.2007.

Vekselstrøm, 10 kV 16⅔ Hz (kontaktledning)

Rjukanbanene var elektrifisert med 10 kV 16⅔ Hz vekselstrøm. Da NSB overtok Tinnosbanen, overtok de også to lok fra Rj.B. I 1932 ble kjørespenningen på Tinnosbanen hevet til 15 kV for å tilpasse den til NSBs øvrige elektriske nett. De to lokene ble da tilbakeført til Rj.B.

Rj.B 1 (1921-1932: NSB El7.2501). Museumslok.

Norsk Jernbanemuseum, Hamar, 27.27.2006

Rj.B 3 (1921-1932: NSB El7.2502)

Antakelig leveransefoto, 1910

Vekselstrøm, 10 – 15 kV 16⅔ Hz (kontaktledning)

Rjukanbanen (Vestfjorddalsbanen) var opprinnelig elektrifisert med 10 kV lavfrekvent vekselstrøm. I 1966 ble spenningen hevet til 15 kV. Lokene 9 og 10 var bygget for å tåle begge spenninger.

Rj.B 9. Museumslok.

Rjukan, 06.08.2021

Rj.B 10. Museumslok.

Rjukan, 06.08.2021

Vekselstrøm, 15 kV 16⅔ Hz (kontaktledning)

Både i Norge og i Sverige brukes 15 kV lavfrekvent vekselstrøm på det normalsporete jernbanenettet. Svenske og norske lok kan derfor brukes om hverandre. Samme system brukes også i Tyskland, men fordi Danmark har valgt et annet system (25 kV 50 Hz), er ikke gjennomgående trafikk mulig uten lokskifte eller bruk av flersystemslok.

For lok med "last mile"-teknologi: Se nedenfor!

bullet

NSBs loktyper

bullet

Øvrige loktyper

NSBs loktyper

Etter overtakelsen av Norsk Hoved-Jernbane i 1926 var NSB enerådende på det norske normalspornettet gjennom hele 1900-tallet, med unntak av Rjukanbanen. NSB sto sel for utviklingen av den elektriske trekkraften i samarbeid med norsk jernbaneindustri. Først med El17 gikk man over til å importere ferdigutviklete lok fra utlandet. Dette avsnittet viser NSBs elloktyper for 15 kV. Da godsdivisjonen ble skilt ut som eget selskap, CargoNet (CN), overtok det nye selskapet loktypene El14 og El16. En del lok ble kjøpt av private selskaper da de ble tatt ut av trafikk hos NSB på begynnelsen av 2000-tallet. De gjenværende lokene, unntatt de lokene som brukes på Flåmsbana, ble med et pennestrøk fratatt NSB og overført til et statlig forvaltningsselskap, Norske Tog (NOR) i 2016, og i 2019 skiftet NSB navn til det intetsigende VY. CN eier fortsatt sine egne lok, mens NSB og senere Vy og de andre aktørene som kom på banen på 2000-tallet, leier lok av NOR.

NSB El1.2001. Museumslok bevart av NJK

Oslo S, 21.07.2007

NSB El1.2013

Oslo V, sommeren 1952

NSB El2.2023 "langkjelke"

Filipstad, Oslo, 1935

NSB El3.2032. Loket tilhører Ofotbanen, men ble brukt på Hovedbanen og Østfoldbanen i perioden 1939-1941.

Oslo Ø, oktober 1939

NSB El4.2033 - typen ble kalt "to rom og kjøkken"

Bjørnfjell (gamle), antakelig 1930-tallet

NSB El5.2040

Bryn, Oslo, 10.10.1966

NSB El5.2041

Kongsvinger, 1952

NSB El5.2015 avsporet etter sabotasje fra den norske hjemmefronten.

Kværner bru, Lodalen, Oslo, 07.09.1943

NSB El6.2503

Sundland, Drammen, 1956

NSB El8.2059

Oslo V, 1952

NSB El8.2060 med veterantog for NJK og El13.2138 med ordinært Inter City-tog

Larvik, sept. 1990

NSB El9.2062

Flåm, sommeren 1961

NSB El9.2062

Grorud, Oslo, 1985(?)

EL9.2064

Vatnahalsen, 1947

NSB El10.2504 - som "Sesam"-loket fra barne-TV-serien "Sesam stasjon"

Larvik, 19.06.1991

NSB El10.25

Larvik, 19.06.1991

NSB El10.2504

Larvik, 19.06.1991

NSB El10.2510

Grorud, Oslo, 17.07.1995

NSB El10.2511

Lodalen, Oslo, mars 1983

NSB El10.2512

Lodalen, Oslo, mars 1983

NSB El10.2515

Lillehammer, 10.08.1996

NSB El10.2515

Lillehammer, 10.08.1996

NSB El10.2516

Grorud, Oslo, 17.07.1995

NSB El10.2516

Grorud, Oslo, 17.07.1995

NSB El10.2520

Hamar, ca. 1985.

NSB El11.2060

Voss, høsten 1966

NSB El11.2080

Bergen, 1954

NSB El11.2088

Lodalen, Oslo, mars 1983

NSB El11.2090

Grorud, Oslo, 07.11.1993

NSB El11.2091

Nesttun, 1956

NSB El11.2092, ombygd til bruk på Flåmsbana

Myrdal, 12.05.1990

NSB El11.2097

Larvik, 10.05.1988

NSB El11.2098, ombygd for bruk på Flåmsbana, og 2107

Flåm, 1992

NSB El11.2107 med veterantog

Finse, 1992

NSB El11.2110 ombygd for trafikk på Flåmsbana

Flåm, 1985

NSB El11.2112

Ål, 27.01.1994

NSB El11b.2146

Grorud, Oslo, 23.02.1994

NSB 11.2148

Lodalen, Oslo, mars 1983

NSB El11b.2149

Sandefjord, 19.10.1991

NSB El12.2113+2114

Leveransefoto, 1954

OBAS (ex NSB) El13.2124

Trondheim, 18.05.2007

OBAS El13.2124

Trondheim, 18.05.2007

OBAS El13.2124

Alna, Oslo, 17.09.2007

OBAS El13.2124

Alna, Oslo, 17.09.2007

NSB El13.2125

Otta, vinteren 1983

OBAS (ex NSB) El13.2125

Sundland, Drammen, 03.06.2007

OBAS El13.2125

Hamar, 30.07.2009

OBAS El13.2125

Hamar, 30.07.2009

NSB El13.2129

Dombås, vinteren 1983

OBAS (ex NSB) El13.2131

Sundland, Drammen, 14.06.2007

NSB El13.2135

Grorud, Oslo, 07.11.1993

NSB El13.2137

Larvik, våren 1990

NSB El13.2139

Dombås, vinteren 1983

NSB El13.2154

Myrdal, sommeren 1961

NSB El13.2155

Dombås, sommeren 1983

OBAS (ex NSB) El13.2155; delelok for OBAS, blir neppe satt i drift igjen.

Hamar, 27.07.2006

NSB El13.2157

Asker, sommeren 1990

OBAS (ex NSB) El13.2157; delelok for OBAS, blir neppe satt i drift igjen.

Hamar, 27.07.2006

NSB El13.2158

Asker, sommeren 1990

CN /ex NSB) El14.2164

Sundland, Drammen, 01.06.2012

CN (ex NSB) El14.2166

Sarpsborg, 30.01.2005

CN El14.2166

Grorud, Oslo, 16.07.2015

CN 0114.166 (El14.2166)

Bergen, 30.09.2017

CN 0114.166

Grorud, Oslo, 22.06.2019

CN 0114.166

Sarpsborg, 16.07.2020

CN 0114.166

Sarpsborg, 16.07.2020

NSB El14.2168

Bergen, våren 1990

EUS Skd226.31 og CN (ex NSB) El14.2168

Halden, 24.03.2005

CN (ex NSB) El14.2168 og BS 38-2006

Halden, 24.03.2005

CN El14.2168

Støren, 16.05.2007

CN El14.2168 [med nye lyskastere] og Skd226.11

Sundland, Drammen, 19.03.2009

***N***

CN 0114.168 (El14.2168)

Hønefoss, 25.05.2021

***N***

CN 0114.168

Hønefoss, 25.05.2021

NSB El14.2169 og et lok type El13

Hamar ca. 1985. Da toget skulle kjøre, dro 13-loket igang et øyeblikk før det andre og steilet så hele fremre boggi var klar av skinnene!

NSB El14.2169

Lodalen, Oslo, mars 1983

CN (ex NSB) El14.2169 - på rulleskamler, skal hogges. Boggiene er tatt for å brukes på andre lok.

Grorud, Oslo, 28.09.2012

CN (ex NSB) El14.2170

Grorud, Oslo, 16.07.2015

CN (ex NSB) El14.2171

Hønefoss, 01.08.2013

CN (ex NSB) El14.2173

Dombås 30.07.2009

CN El14.2173

Hønefoss, 20.09.2015

CN (ex NSB) El14.2174 og 2186

Sundland, Drammen, 06.07.2011

CN (ex NSB) El14.2174

Grorud, Oslo, 21.06.2013

CN El14.2174

Bergen, 08.04.2017

CN 0114.174 (El14.2174) sammen med Follum Bruks "Blåmann" og RC 1261.304 - flere kilometer fra nærmeste kontaktledning.

Follu, Hønefoss, 29.05.2018

CN 0114.174

Dombås, 19.08.2019

CN 0114.174

Dombås, 19.08.2019

***N***

CN 0114.174

Grorud, Oslo, 10.06.2021

NSB El14.2175 i dyp snø

Geilo, 23.01.1994

NSB El14.2176

Otta, vinteren 1983

***N***

CN (ex NSB) 0114.176 (El14.2176)

Hønefoss, 23.03.2021

***N***

CN 0114.176

Hønefoss, 23.03.2021

***N***

CN 0114.176

Hønefoss, 23.03.2021

CN (ex NSB) El14.2177

Dombås, 24.05.2007

CN El14.2177 og HR 241.008 "Galore"

Sarpsborg, 25.04.2010

NSB El14.2178

Larvik, midt på 1990-tallet

NSB El14.2178

Larvik, midt på 1990-tallet

CN (ex NSB) El14.2178

Hønefoss, 12.06.2011

CN El14.2178. Loket bærer preg av at vedlikeholdet av typen er innstilt i påvente av utrangering.

Hønefoss, 12.06.2011

CN (ex NSB) 114.180 (El14,2180)

Grorud, Oslo, 06.08.2017

CN (ex NSB) 0114.181 (El14,2181)

Grorud, Oslo, 06.08.2017

CN 0114.181

Grorud, Oslo, 14.09.2019

***N***

CN 0114.181

Sarpsborg, 30.05.2021

***N***

CN 0114.181

Hønefoss, 26.10.2021

***N***

CN 0114.181

Hønefoss, 26.10.2021

NSB El14.2182

Dombås, sommeren 1990

CN (ex NSB) El14.2182

Grorud, Oslo, 16.07.2015

CN 0114.182 (El14,2182)

Grorud, Oslo, 06.08.2017

CN 0114.182

Grorud, Oslo, 14.09.2019

NSB El14.2184

Bergen, vinteren 1999

CN (ex NSB) El14.2184 - på rulleskamler, skal hogges. Boggiene er tatt for å brukes på andre lok.

Grorud, Oslo, 17.09.2012

CN (ex NSB) El14.2186

Dombås, 16.05.2007

CN El14.2186 på rulleskamler

Grorud, Oslo, 07.10.2007

CN 0114.186 (El18.2186)

Trondheim, 19.09.2020

***N***

CN 0114.186

Marienborg, Trondheim, 25.09.2021

CN (ex NSB) El14.2188

Marienborg, Trondheim, 30.08.2015

CN 114.188 (El14.2188)

Grorud, Oslo, 06.08.2017

CN 114.188

Grorud, Oslo, 06.08.2017

CN (ex NSB) El14.2197 og 2181, begge med nye lyskastere

Grorud, Oslo, 18.03.2009

CN El14.2197

Sundland, Drammen, 21.06.2012

CN 0114.197 (El14.2197)

Grorud, Oslo, 14.09.2019

***N***

CN 0114.197

Hønefoss, 25.05.2021

***N***

CN 0114.197

Hønefoss, 25.05.2021

***N***

CN 0114.197

Hønefoss, 25.05.2021

NSB 21b.225 (bevart av NJK) med veterantog og El14.2198 med ekspresstog fra Bergen

Vikersund, 1990

CN (ex NSB) 114.198 og 165 (El14.2198 og 2165)

Grorud, Oslo, 06.08.2017

CN (ex NSB) El14.2199

Sarpsborg, 25.09.2016

CN El14.2199

Sarpsborg, 25.09.2016

CN (ex NSB) El14.2200 - det siste loket som ble bygget av denne typen.

Dombås 30.07.2009

CN 0114.200 (El14.2200)

Sundland, Drammen, 18.04.2018

NSB El15.2191

Antakelig leveransefot, desember 1967

***N***

GRAS 6161.101 (El15.101 - ex HR 6161.101 "Plissken", ex MTAS El15.91, ex NSB El15.2191)

Hønefoss, 05.07.2021

***N***

GRAS 6161.101

Hønefoss, 05.07.2021

***N***

GRAS 6161.101

Hønefoss, 20.08.2021

***N***

GRAS 6161.101

Hønefoss, 20.08.2021

***N***

GRAS 6161.105 (El15.105 - ex HR 6161.105 "Callahan", ex MTAS El15.95, ex NSB El15.2195)

Halden, 06.07.2021

***N***

GRAS 6161.105

Halden, 06.07.2021

NSB El16.2201 - nylig utstyrt med ett-beinspantograf. El16 er en videreutvikling av det svenske Rc4.

Ål, 09.10.1993

CN (ex NSB) 0116.201 (El16.2201)

Bergen, 08.04.2017

CN 0116.201

Grorud, Oslo, 06.08.2017

CN (ex NSB) El16.2202 og 2206

Grorud, Oslo, 11.08.2013

CN 0116.202 (El116.2202)

Grorud, Oslo, 06.08.2017

NSB El16.2203

Drammen, 18.07.1993

CN (ex NSB) El16.2204 (gammel fargesetting) og 2205 (ny fargesetting)

Sarpsborg, 19.10.2008

CN El16.2204 og 2205

Sarpsborg, 19.10.2008

CN 0116.204 (El16.2204)

Grorud, Oslo, 22.06.2019

CN (ex NSB) El16.2206

Marienborg, Trondheim, 16.05.2007

NSB El16.2207

Ål, 09.10.1993

NSB El16.2207

Larvik, februar 1997

NSB El16.2207

Larvik, februar 1997

CN (ex NSB) El16.2207 - brannherjet. Antas å bli utrangert.

Grorud, Oslo, 30.03.2007

CN (ex NSB) El16.2208

Grorud, Oslo, 30.03.2007

CN El16.2208

Sarpsborg, 13.05.2006

CN El16.2208

Sarpsborg, 13.05.2006

CN El16.2208

Grorud, Oslo, 16.07.2015

CN 0116.208 (El16.2208)

Trelleborg, Sverige, 08.09.2019

CN 0116.215 og 208

Grorud, Oslo, 14.09.2019

CN 0116.208

Sarpsborg, 16.07.2020

NSB El16.2210

Ål, 07.11.1996

CN (ex NSB) El16.2210

Hønefoss, 20.09.2015

CN El16.2210

Hønefoss, 12.06.2016

CN El16.2210

Hønefoss, 12.06.2016

CN El16.2210

Hønefoss, 12.06.2016

CN El16.2210, i bakgrunnen NSB 308.710

Hønefoss, 12.06.2016

CN (ex NSB) 0116.211 (El16.2211)

Bergen, 30.09.2017

CN 0116.211

Grorud, Oslo, 14.09.2019

CN (ex NSB) 0116.212 (El16.2212)

Hønefoss, 19.01.2021

CN (ex NSB) El16.2213

Sarpsborg, 30.01.2005

NSB El16.2214 og 24b.236

Vikersund, 30.07.1995

CN (ex NSB) El16.2214

Grorud, Oslo, 16.07.2015

CN 0116.214 (El16.2214)

Sarpsborg, 16.07.2020

NSB El16.2215 - har kommet over fjellet i snøstorm

Ål, 23.01.1994

NSB El16.2215

Ål, 23.01.1994

NSB El16.2215

Ål, 23.01.1994

NSB El16.2215

Ål, 23.01.1994

CN (ex NSB) 0116.215 (El16.2215)

Trelleborg, Sverige, 09.09.2019

CN (ex NSB) El16.2217

Grorud, Oslo, 20.05.2007

CN 0116.217 (El16.2217)

Trelleborg, Sverige, 08.09.2019

NSB El17.2224

Lodalen, Oslo, 22.02.1994

NSB El17.2225

Oslo S, 18.07.2006

NSB El17.2226

Gudbrandsdalen (Otta?), tidlig på 1980-tallet

NSB El17.2228

Myrdal, 30.05.2010

NSB El17.2228

Oslo S, 01.12.2011

NSB El17.2229. Dette loket og nr. 2230 går i hver sin ende av togene på Flåmsbana.

Myrdal, 09.05.2005

NSB El17.2229

Flåm, 02.09.2005

NSB El17.2229

Flåm, 02.09.2005

NSB El17.2229

Myrdal, 05.04.2013

NSB El17.2229

Myrdal, 05.04.2013

NSB El17.2229

Myrdal, 05.04.2013

NSB El17.2229

Myrdal, 05.04.2013

NSB El17.2229

Myrdal, 05.04.2013

NSB El17.2229

Myrdal, 05.04.2013

NSB El17.2229

Myrdal, 05.04.2013

NSB El17.2229

Mellom Myrdal og Vatnahalsen, 05.04.2013

NSB El17.2229

Vatnahalsen, 05.04.2013

NSB El17.2229

Flåmsdalen, 05.04.2013

NSB El17.2230

Myrdal, 07.05.2005

NSB El17.2231

Drammen, 18.05.1990

NSB El17.2232

Dombås, 13.09.1990

NSB El17.2232

Larvik, midt på 1990-tallet

NSB: Fire El17 i to tog

Reieakvam, 05.08.2007

NSB El17.2225 og El18.2258

Lodalen, Oslo, 20.05.2007

NSB El18.2241

Larvik, sept. 1996

NSB El18.2241 i tog 63

Voss, 25.07.1997

NSB El18.2241, førerplass

Voss, 25.07.1997

***N***

VY (ex NSB - innleid fra NOR) 0118.241 (El18.2241)

Bergen, 03.10.2021

***N***

VY 0118.262

Bergen, 03.10.2021

NSB 0118.242 (El18.2242)

Oslo S, 06.06.2017

***N***

VY (ex NSB - innleid fra NOR) 0118.242 (El18.2242)

Bergen, 02.10.2021

***N***

VY 0118.242

Bergen 03.10.2021

NSB El18.2243

Grorud, Oslo, 11.08.2013

NSB 0118.243 (El18.2243)

Hønefoss, 24.01.2015

VY (ex NSB - innleid fra NOR) 0118.243, 244 og 247 (El18.2243, 2244 og 2247)

Lodalen, Oslo, 14.09.2019

NSB El18.2244 - med begge pantografer oppe

Halden, 09.04.2007

CN (innleid fra NSB) El18.2244.

Grorud, Oslo, 11.08.2013

NSB 0118.245 (El18.2245)

Hønefoss, 24.01.2015

VY (ex NSB - innleid fra NOR) 0118.245 (El18.2245)

Sandvika, 06.08.2019

SJN (ex VY - innleid fra NOR) 0118.245 (El18,2245)

Trondheim, 19.09.2020

SJN 0118.245

Trondheim, 19.09.2020

***N***

SJN 0118.262

Marienborg, Trondheim, 25.09.2021

NSB El18.2246+2258 i tog 602

Bergen, 06.03.2006

NSB El18.2247, 2241 og 5552

Skien, 21.09.2007

NSB El18.2247

Myrdal, 05.04.2013

NSB El18.2247

Myrdal, 05.04.2013

NSB El18.2247

Myrdal, 05.04.2013

NSB El18.2247

Myrdal, 05.04.2013

VY (ex NSB - innleid fra NOR) 0118.247, 244 og 243 (El18 2247, 2244 og 2243)

Lodalen, Oslo, 14.09.2019

***N***

VY 0118.247

Hønefoss, 30.08.2021

***N***

VY 0118.247

Bergen, 02.10.2021

NSB 0118.248 (El18.2248)

Lodalen, Oslo, 11.06.2014

NSB 0118.243

Lodalen, Oslo, 11.06.2014

NSB 0118.250 (El18.2250)

Hønefoss, 04.11.2018

NSB 0118.250 (El18.2250)

Hønefoss, 04.11.2018

NSB BFM73b.144 og El18.2251

Halden, 24.03.2005

NSB El18.2251 etter avsporing på Bergensbanen. Lokomotivet har falt ned mer enn tre ganger sin egen høyde!

Flå, 13.11.2006

NSB El18.2252

Hamar, 11.07.2012

NSB 0118.255 (El18.2255)

Hønefoss, 17.05.2018

NSB 0118.256

Hønefoss, 02.08.2017

NSB 0118.257 med NRKs sommertog, et underholdningsprogram langs det norske jernbanenettet sommeren 2017.

Hønefoss, 02.08.2017

VY (ex NSB - innleid fra NOR) 0118.257

Grorud, Oslo, 14.09.2019

NSB El18.2258 med B5-vogner

Halden, 24.03.2005

NSB El18.2258

Bergen, 03.02.2006

NSB El18.2259 og El17.2228

Oslo S, 01.12.2011

***N***

GA (ex VY, ex NSB - innleid fra NOR) 0118.260 (El18.2260) og Vy 0402.020

Kongsberg, 06.08.2021

***N***

GA 0118.260

Kongsberg, 06.08.2021

CN (innleid fra NSB) El18.2262

Hønefoss, 25.03.2013

CN El18.2262

Hønefoss, 25.03.2013

CN El18.2262

Hønefoss, 25.03.2013

CN El18.2262

Hønefoss, 25.03.2013

***N***

VY (ex NSB - innleid fra NOR) 0118.262 (El18.2262)

Hønefoss, 19.05.2021

***N***

VY 0118.262

Begna bru, Hønefoss, 19.05.2021

***N***

VY 0118.262

Begna bru, Hønefoss, 19.05.2021

***N***

VY 0118.262

Begna bru, Hønefoss, 19.05.2021

Øvrige loktyper

Det norske EØS-medlemskapet tilsier at jernbanenettet må åpnes for konkurrerende selskaper. Dette har først og fremst gitt seg utslag på godssektoren der en rekke selskaper i dag konkurrerer om godstrafikken på det norske jernbanenettet. Noen av disse selskapene er rent norske; andre er norske datterselskaper av utenlandske jernbaneselskaper. Disse kjører med et mangfold av loktyper som ikke har vært å se på norske spor tidligere, evt. bare i begrenset antall i tog til/fra Sverige. Det dreier seg om lok kjøpt på bruktmarkedet, lok leid inn fra utenlandsk morselskap eller brukte eller nye lok leid inn fra det voksende antallet utenlandske leie- og leasingfirmaer. I noen tilfeller brukes det også tidligere NSB-lok. Disse er imidlertid ført i avsnittet ovenfor.

På personsektoren kan man knapt snakke om konkurranse, men om en fragmentering av persontrafikken der ulike selskaper har fått tildelt monopolkontrakt på ulike jernbanestrekninger. Enn så lenge kjører samtlige med tidligere NSB-lok, og de er derfor ført i avsnittet ovenfor. Hvorvidt det kommer til å bli anskaffet nye loktyper for personsektoren er uvisst da tendensen for tiden er å erstatte loktrukne tog med motovogntog.

NTA (ex TGOJ) Ma.404

Sundland, Drammen, 17.04.2014

NTA Ma.404

Sundland, Drammen, 17.04.2014

NTA 000.404 (ex Ma.404). Pga. farge og form har loket fått tilnavnet "Brunosten".

Hønefoss, 16.05.2016

NTA 000.404

Hønefoss, 16.05.2016

NTA 000.404

Hønefoss, 16.05.2016

NTA 000.404

Hønefoss, 16.05.2016

NTA 0000-404

Henslinjen mellom Hønefoss og Follum, 30.04.2018

GRAS (ex NTA) 0000.404

Hønefoss, 19.01.2021

***N***

GRAS 0000.404

Hønefoss, 20.04.2021

NTA 0000-404 og 406

Henslinjen mellom Hønefoss og Follum, 30.04.2018. Denne linjen er ikke elektrifisert, og ellokene trekkes derfor av et diesellok!

NTA 0000-404 og 406

Henslinjen mellom Hønefoss og Follum, 30.04.2018

NTA 000.406 (ex TGOJ Ma.406)

Sundland, Drammen, 12.01.2017

NTA 000.406

Sundland, Drammen, 12.01.2017

NTA 0000-406

Henslinjen mellom Hønefoss og Follum, 30.04.2018

GRAS (ex NTA) 0000.406 hensatt med motorhavari.

Hønefoss, 19.01.2021

Dette bildet er trykket i "På Sporet" (ISSN 0801-1729), tidsskrift for Norsk Jernbaneklubb, nr. 186, mars 2021, s 94.

NTA (ex TGOJ) Ma.407

Grorud, Oslo, 16.07.2015

***N***

GRAS (ex BRLL, ex SJ - innleid fra BLSR) 1031.053 (Rc3.1053)

HØnefoss, 30.05.2021

***N***

GRAS (ex BRLL, ex SJ - innleid fra BLSR) 1031.057 (Rc3.1057)

Hønefoss, 20.08.2021

***N***

GRAS 1031.057

Hønefoss, 20.08.2021

***N***

GRAS (ex BRLL, ex SJ - innleid fra BLSR) 1031.058 (Rc3.1058)

***N***

OR (ex SJ - innleid fra NRFAB) 0001.137 (Rc4.1137)

Grorud, Oslo, 10.06.2021

***N***

GCN (ex SJ - innleid fra GC) 0001.149 (Rc4.1149)

Hønefoss, 20.04.2021

***N***

GCN 0001.149

Hønefoss, 20.04.2021

***N***

GCN 0001.149

Hønefoss, 20.04.2021

***N***

GCN 0001.149

Hønefoss, 20.04.2021

GCN (innleid fra GC, ex SJ) 0001.161 (Rc4.1161)

Kongsvinger, 21.09.2020

GCN (innleid fra GC, ex SJ) 1041.301 (Rc4.1301)

Asker, 28.09.2017

CN 0119.001 (f.o.m. 01.01.2009 er UIC-numrering innført. Gammel betegnelse ville vært CE19 - evt. El19 hos NSB)

Grorud, Oslo, 08.01.2009

CN 0119.001 [Har fotsatt tysk nummer (6185.620) og leverandørens eiendomsmerke på sidene.]

Grorud, Oslo, 08.01.2009

CN 0119.001

Grorud, Oslo, 08.01.2009

CN 0119.001

Grorud, Oslo, 17.09.2012

CN 0119.003

Grorud, Oslo, 04.06.2009

CN 0119.004

Bergen, 22.08.2009

CN 0119.004

Haugastøl, 12.08.2010

CN 0119,006

Grorud, Oslo, 04.06.2009

CN 0119.007 og 0226.006 (Skd226.06)

Sundland, Drammen, 27.01.2010

GCN (ex CN, innleid fra AT) type 119.

Alna, Oslo, 22.06.2019

 

2-systems, 15 kV ≈ 16⅔ Hz / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

Fra 2010 og utover har norske jernbaneoperatører i økende grad gått over til å leie/lease lok fra utleieselskaper, fortrinnsvis i Tyskland. I overveiende grad er det her snakk om 2-systemslok. Dette åpner muligheten for gjennomgående trafikk gjennom Sverige og Danmark til Tyskland og andre sentraleuropeiske land. Så langt har ingen norske operatører benyttet denne muligheten, men det er grunn til å anta at det vil komme etter hvert som klimaproblemene vil måtte tvinge gods over fra vei til bane. En evt. framtidig elektrifisering av lastebilparken vil bare kunne løse en mindre del av miljøproblemene knyttet til veitransporten.

CL (innleid fra RP) 6185.678

Sundland, Drammen, 26.03.2011

CL 6185.678

Sundland, Drammen, 06.07.2011

CN (innleid fra RP) 6185.682

Dombås, 19.08.2019

CN 6185.682

Dombås, 19.08.2019

CL (innleid fra RP) 6185.683

Sundland, Drammen, 12.04.2012

CL 6185.683

Sundland, Drammen, 12.04.2012

CL (innleid fra RP) 6185.685

Sundland, Drammen, 12.05.2011

CL 6185.685

Sundland, Drammen, 12.05.2011

CN (ex CL) 6185.685

Hønefoss, 04.04.2016

CN 6185.685

Hønefoss, 04.04.2016

CN (ex RTB-C, innleid fra RP) 6185.692. Loket mangler så langt CN-merking.

Grorud, Oslo, 16.07.2015

CL (innleid fra RP) 0185.699

Alna, Oslo, 11.08.2013

CL 0185.699

Sundland, Drammen, 13.11.2013

CN (ex CL) 0185.699. CL-merkingen er fjernet, men ny merking er ikke på plass.

Grorud, Oslo, 16.07.2015

CL (innleid fra RP) 0185.700

Alna, Oslo, 11.08.2013

CN (ex TXL, ex PR, ex SKJB - innleid fra RP) 0185.704

Bergen, 30.09.2017

CN (innleid fra RP) 0185.705

Grorud, Oslo, 14.09.2019

CN 0185.705

Grorud, Oslo, 14.09.2019

***N***

CN 0185.705

Grorud, Oslo, 10.06.2021

CN (innleid fra RP) 0185.706

Grorud, Oslo, 06.08.2017

***N***

CN 0185.706

Hønefoss, 20.08.2021

***N***

CN 0185.706

Hønefoss, 20.08.2021

CN (innleid fra RP) 0185.708 og (ex NSB) El14.2172

Grorud, Oslo, 17.09.2012

CN 0185.708

Grorud, Oslo, 17.09.2012

CN 0185.708

Marienborg, Trondheim, 30.08.2015

CN 0185.708

Alnabru, Oslo, 22.06.2019

CN 0185.708

Grorud, Oslo, 22.06.2019

***N***

CN 0185.708

Hønefoss, 25.09.2021

CN (innleid fra RP) 0185.709

Grorud, Oslo, 21.06.2013

CN 0185.709

Grorud, Oslo, 16.07.2015

CN 0185.709

Grorud, Oslo, 16.07.2015

***N***

CN 0185.709

Hønefoss, 01.06.2021

***N***

CN 0185.709

Hønefoss, 01.06.2021

***N***

CN 0185.709

Hønefoss, 01.06.2021

CN (innleid fra RP) 0185.710

Marienborg, Trondheim, 19.09.2020

CN (innleid fra RP) 0185.711

Grorud, Oslo, 17.09.2012

CN 0185.711

Grorud, Oslo, 01.07.2013

CN 0185.711

Grorud, Oslo, 16.07.2015

CN (innleid fra RP) 0185.712

Grorud, Oslo, 17.04.2014

***N***

CN 0185.712

Grorud, Oslo, 10.06.2021

GCN (innleid fra GC) 0001.424 og 434 (Re.1424 og 1434)

Alna, Oslo, 06.08.2017

***N***

GCN (innleid fra GC) 0001.426 (Re.1426)

Hønefoss, 01.06.2021

***N***

GCN 0001.426

Hønefoss, 01.06.2021

***N***

GCN (innleid fra GC) 0001.427 (Re.1427)

Bergen, 02.10.2021

***N***

GCN (innleid fra GC) 0001.434 (Re.1434)

Hønefoss, 20.08.2021

***N***

GCN (innleid fra GC) 0001.437 (Re.1437)

Bergen, 29.09.2017

***N***

GCN 0001.437 (Re.1437)

Bergen, 29.09.2017

Duo- og "Last mile"-lokomotiver

Duo- og "Last mile"-lokomotiver benytter seg i det alt vesentlige av samme teknologi. Begge er i prinsippet elektriske lokomotiver som ved hjelp av innebygget kraftverk (dieseldrevet generator) også kan kjøre på ikke-elektrifiserte spor. Men mens duo-lokomotiver har et aggregat som gjør dem i stand til å yte en fullverdig tjeneste på ikke-elektrifiserte strekninger, har et "last mile"-lokomotiv bare et lite hjelpeaggregat som kan brukes til rangering og korte sidesporstrekninger, vanligvis ved lave hastigheter.

"Last-mile"-lokomotiver

"Last mile"-lokomotiver eliminerer behovet for å medbringe diesellokomotiv for skifting på mindre stasjoner eller for frakt av vogner inn til mottakere med ikke-elektrifiserte sidespor. Ved hjelp av det innebygde aggregatet kan elloket selv utføre disse tjenestene.

Vekselstrøm 15 kV 16⅔ Hz (kontaktledning)

GCN (innleid fra RP) 0187.402

Begna bru, Hønefoss, 25.05.2021

GCN (innleid fra RP) 0187.403

Heradsbygda, Hønefoss, 01.06.2021

GCN 0187.403

Heradsbygda, Hønefoss, 01.06.2021

GCN (innleid fra RP) 0187.404

Hønefoss, 20.04.2021

GCN 0187.404

Hønefoss, 20.04.2021

GCN 0187.404

Hønefoss, 20.04.2021

GCN (innleid fra RP) 0187.405

Grorud, Oslo, 10.06.2021

GCN (innleid fra RP) 0187.406

Alnabru, Oslo, 10.06.2021

GCN 0187.406

Hønefoss, 20.08.2021

 

Akkumulatorlokomotiver

På enkelte skiftetomter og innendørsområder der lok med forbrenningsmotor ikke er egnet, brukes det mindre lok med akkumulatordrift. Disse kan enten lades fra kontaktledningen eller fra annet egnet strømuttak.

bullet

Ordinære lok

bullet

Vei-/skinnegående skifteroboter

Ordinære lok

NSB Ea1.501

Strømmen verksted (leveransefoto), 1916

NSB Ska207.3

Flåm, sommeren 1985

NSB Ska207.4 (utrangert)

Flåm, sommeren 1985

NSB Ska223.401

Lodalen, Oslo, 23.02.1984

NSB Ska223.401

Lodalen, Oslo, 23.02.1994

NSB Ska223.401

Lodalen, Oslo, 23.02.1994

Vei-/skinnegående skifteroboter

For å effektivisere driften benytter flere jernbaneverksteder skifteaggregater som kan kjøre på asfaltert veibane eller støpt gulv fra spor til spor. Ved slik kjøring er de bemannet med fører. Under selve skifteoperasjonene er de vanligvis radiostyrte. Disse aggregatene er ikke godkjent for kjøring på vanlig vei.

Mantena skifterobot (Windhoff type ZRW 15 AEM)

Sundland, Drammen, 30.04.2007

Mantena skifterobot (Windhoff type ZRW 40 AEM)

Grorud, Oslo, 28.08.2007.

Mantena skifterobot (Windhoff type ZRW 40 AEM).

Grorud, Oslo, 28.08.2007.

Mantena skifterobot (Windhoff type ZRW 40 AEM).

Grorud, Oslo, 28.08.2007.

Mantena skifterobot (Zephir type LOK 4.90E)

Sundland, Drammen, 06.07.2011

Mantena skifterobot (Zephir type LOK 4.90E).

Sundland, Drammen, 11.08.2011

Mantena skifterobot (Zephir type LOK 4.90E).

Sundland, Drammen, 11.08.2011

 

AT = Alpha Trains Europa GmbH (Luxembourg / Tyskland)   MTAS = Malmtrafikk AS   Rj.B = Rjukanbanen
BRLL = Beacon Rail Leasing [Luxembourg/Storbritannia]   NJK = Norsk Jernbaneklubb   RTB-C = Rurtalbahn Cargo GmbH (Tyskland)
BLSR = BLS Rail AB (Sverige)   NOR = Norske Tog AS   SJ = SJAB [tidl. Statens Järnvägar] (Sverige)
CN = CargoNet   NRFAB = Nordic Re-Finance AB (Sverige)  

SJN

=

SJ Norge AS ("NORD")

CL = CargoLink   NSB = Norges Statsbaner   SKJB = Skandinaviska Jernbanor AB (Sverige)

GA

=

Go-Ahead Nordic ("SØR-toget")

  NTA = Norsk Transport AS   ST = Salvesen & Thams
GC = Green Cargo AB (Sverige)   OBAS = Ofotbanen AS   TGOJ = Trafik AB Grängesberg-Oxelösunds Järnvägar (Sverige)
GCN = Green Cargo Norge AS   OR = OnRail AS   TXL = TX Logistics AB (Sverige)
HR = Hector Rail AB (Sverige)   RC = RailCombi AS  

VY

=

Vygruppen

Mantena

=

Mantena AS

  RP = RAILPOOL GmbH (Tyskland)        

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Utenlandske ellok i Norge

Foreign electric locomotives / Ausländische Elektrolokomotiven / Locomotoras etranjeras eléctricas / Иностранные электровозы

bullet

Veterantog og jernbanemuseer

Vintage trains and museums / Veteranzüge und Museen / Trenes de ventaja y museos / Поезда ветерана и музея

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 138 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 20.11.2021